Méid an Téacs

Rath na gaelscolaíochta léirithe i Sraith na Scoileanna 2013

Samhain 26, 2013

Foilsíodh Sraith na Scoileanna de chuid The Irish Times inniu inar ainmníodh 9 Gaelscoil ar éirigh le 100% de dhaltaí na bliana seo áit sa chóras tríú leibhéal a bhaint amach.

Cuirtear síos ar na scoileanna ba fhriothálaí i dtaobh an chórais tríú leibhéal sa tsraith bhliantúil agus léiríonn sraith 2013 go bhfuil ardú suntasach tagtha ar líon na scoileanna gan táille atá mar scoileanna friothála, 75% den 100 scoil is fearr. Tá Scoil Phobail Mhic Dara, Carna i gCo. na Gaillimhe, ainmnithe ar an tríú scoil friothála gan táille is fearr sa tír

Is iad na scoileanna táille atá mar cheannasaithe i dtaobh na ndaltaí a bhaineann áit amach ar na cúrsaí a bhfuil na pointí iontrála is airde ag baint leo, mar a bhíonn go hiondúil, agus is léir go bhfuil gaelcholáistí ag dul i bhfeidhm ar na cúrsaí airde freisin óir go bhfuil Coláiste Íosagáin, Stigh Lorgan; Coláiste Eoin, Stigh Lorgan agus Coláiste an Phiarsaigh, Gleann Maghair ainmnithe ar an liosta céanna.

Tá 9 Gaelscoil ainmnithe ar an liosta d’iar-bhunscoileanna na tíre ag cur 100% dá ndaltaí ar aghaidh chuig an gcóras tríú leibhéal:

• Coláiste Íosagáin, Stigh Lorgan
• Coláiste Eoin, Stigh Lorgan
• Coláiste an Phiarsaigh, Gleann Maghair
• Coláiste Ghobnatan, Baile Bhuirne
• Coláiste Cois Life, Leamhcán
• Gaelcholáiste Chiarraí
• Coláiste Laurel Hill FCJ, Luimneach
• Coláiste na Coiribe, Gaillimh
• Pobalscoil Chorca Dhuibhne

Tá Scoil Phobail Mhic Dara, Carna i gCo na Gaillimhe, Coláiste an Phiarsaigh, Gleann Maghair agus Coláiste Laurel Hill FCJ, Luimneach ainmnithe ar liosta na scoileanna is fearr sa tír ó thaobh ráta na ndaltaí ar éirigh leo áit sa chóras tríú leibhéal a bhaint amach.

Ainmnítear Coláiste Íosagáin, Stigh Lorgan agus Coláiste Eoin, Stigh Lorgain ar an tríú agus an ceathrú scoil is fearr i gCo. Átha Cliath agus tá Coláiste Cois Life, Leamhcán ainmnithe mar uimhir 9 ar an liosta céanna.

Is iad na scoileanna táille, Gaelscoileanna agus scoileanna Stáit i gceantair rachmasacha ag a mbíonn na rátaí is airde.

©Foilsithe ar Gaelport.com 26 Samhain 2013