Méid an Téacs

Seisiún Eolais maidir leis an Teastas Iarchéime san Oideachas (Gaelscolaíocht)

Deireadh Fómhair 10, 2018

Seisiún Eolais maidir leis an Teastas Iarchéime san Oideachas (Gaelscolaíocht)

Céadaoin 17 Deireadh Fómhair 2018 2.00 p.m. – 3.30 p.m.

Tá an Teastas Iarchéime san Oideachas (TICO) dírithe ar chéimithe a bhfuil ard líofacht sa Ghaeilge acu agus ar mian leo bheith cáilithe ina múinteoirí i scoileanna lán-Ghaeilge. Gheobhaidh tú eolas ar na gnéithe seo a leanas ag an tseisiún dhátheangach seo:

  • Coláiste Ollscoile Naomh Muire- cé muid féin agus saol an Choláiste;
  • Gnáthaimh iarratais agus iontrála;
  • Clár TICO sa Bhunscolaíocht agus san Iar-bhunscolaíocht

Beidh deis ann ceisteanna a chur má tá níos mó eolais de dhíth. Más maith leat freastal ar an tseisiún eolais, iarrtar ort dul i dteagmháil leis an Chlárlann Acadúil faoi 12.00 Aoine 12 Deireadh Fómhair 2018. Beidh fearadh na fáilte romhat go Coláiste Ollscoile Naomh Muire. Muna bhfuil tú ábalta freastal ar an tseisiún ach gur mhaith leat pacáiste iarratais a fháil, gabh i dteagmháil leis an Chlárlann Acadúil trí ríomhphost agus luaigh do sheoladh baile sa teachtaireacht. Rphost: admissions@smucb.ac.uk nó guthán 028 90268320.