Méid an Téacs

Taighde maidir le scoláirí le disléicse i scoileanna lán-Ghaeilge

Márta 31, 2016

Bhí mac léinn ón Máistreacht Ghairmiúil sa Bhunoideachas i dteagmháil linn. Mar chuid den chúrsa seo, tá tráchtas ar bun aici ar dhaltaí le disléisce atá ag freastal ar scoileanna lán-Ghaeilge. Tá múinteoirí á lorg aici le ceistneoir a líonadh isteach. Má tá taithí agat bheith ag múineadh dalta(í) le disléicse i scoil lán-Ghaeilge, ba bhreá le hAisling Ní Chaoimh cloisteáil uait. Tá ceistneoir curtha le chéile aici mar chuid dá taighde agus tá sí ag iarraidh go líonadh roinnt múinteoirí isteach é chun cabhrú leis an taighde.

An Ceistneoir

Má tá aon cheisteanna faoin taighde seo nó más maith leat páirt a ghlacadh ann, déan teagmháil le hAisling ag aislingnichaoimh91@gmail.com