Méid an Téacs

SLAM MATAMAITICE COLÁISTE DE HÍDE

Bealtaine 31, 2016

1

Comhghairdeas do Keith Ó Cinnéide, Shane Ó Craosadéil agus Aisling Ní Bhroin (sa phictiúr) : thriúr dalta na hIdirbhliana Choláiste de hÍde a ghlac le teastaisí Matamaitice tar eis cúrsa sé mhí a chaitheamh thar deich  deireadh seachtainí  i gColaiste na Trionóide. Teastaíonn cumas agus scileanna ceannaireachta sa chúrsa Matamaitice seo mar shampla bhí orthú ranganna Códachán sa Mhatamaitice a mhúineadh do bhliain a haon mar chuid den chúrsa. Comhghairdeas dá múinteoir Matamaitice Joy Uí Mhurchadha.