Méid an Téacs

Teicneoir Cuntasaíochta

Meán Fómhair 4, 2017

Bunaíodh an tAonad um Sheirbhísí Tacaíochta Airgeadais (FSSU) sa bhliain 2005 faoin Roinn Oideachais agus Scileanna (DES) Ciorclán M36/05. Is meicníocht um thacaíocht do scoileanna atá san Aonad um Sheirbhísí Tacaíochta Airgeadais a chabhraíonn le scoileanna forálacha an Achta Oideachais 1998 a chomhlíonadh maidir le cuntasacht, trédhearcadh agus freagracht airgeadais as maoiniú Stáit. Faoi scáth Chomhchoiste na mBainisteoirí, feidhmíonn an tAonad um Sheirbhísí Tacaíochta Airgeadais mar nasc idir scoileanna agus an Roinn Oideachais agus Scileanna.

Spriocdháta:
18.09.2017

Bí ar an eolas go bhfuil an fógra seo á thaispeáint ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ar publicjobs.ie. Níl aon bhaint ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí nó níl an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí freagrach as an phróiseas earcaíochta agus roghnaithe nó as na tearmaí agus na coinníollacha a bhaineann leis an phost.

Rannóg / Údarás Fostaithe

  • JMB

Ionad

Corcaigh

Suíomh Gréasáin na Rannóige/an Údaráis Fostaithe

Eolas sa Bhreis

fhoirm iarratais

Eolas poist

D’fhéadfadh sé go ndéanfaí gearrliosta de na hiarrthóirí.
Is fostóir comhionannas deiseanna é JMB