Méid an Téacs

Gaelscoil Inis Córthaidh – Siamsa an Earraigh

Bealtaine 25, 2010

Reáchtáiltear Siamsa an Earraigh mar gheall ar Sheachtain na Gaeilge ionas gur féidir linn cumarsáid a dhéanamh le páistí agus múinteoirí eile a bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu. Bhí an-chraic go deo againn uilig ar an lá agus bhí atmaisféar iontach le mothú san áit. D’imigh na hardranganna abhaile le liostaí móra fada d’uimhreacha gutháin phóca. Bhí crónán breá Gaeilge le cloisteáil agus paistí an dá scoil sceitimíneach agus gealgháireach agus iad ag caint is ag comhrá lena chéile. Na himeachtaí a bhí ar siúl sna ranganna ná:

 • Rince Ghaelach
 • Cluichí foghraíochta
 • Rannta
 • Ealaín
 • Scéalaíocht
 • Ceol na nDealbh
 • Spórt agus scipeáil
 • Amhránaíocht
 • Agallamh beirte
 • Drámaíocht
 • Céilí
 • Tráth na gCeist
 • Rince Hip-Hop
 • Sceitse