Méid an Téacs

Gaelscoil na nDéise – Turas Gaeltachta

Meán Fómhair 17, 2010

Chuaigh daltaí Rang 6 ó Ghaelscoil na nDéise ar cuairt 3 lá go Gaeltacht na Rinne idir an 5ú Bealtaine 2010 agus an 7ú Bealtaine 2010. Bhuaileamar le daltaí Rang 6 ó Scoil na Leanaí ann ‘s ghlacadar páirt sna himeachtaí éagsúla linn. Bhí deis iontach againne ár gceantar Ghaeltachta áitiúil a fheiscint ‘s canúint na háite a chloisint ‘s a fhoghlaim. Ghlacamar páirt i gcluichí, caithimh aimsire, rince ghaelach, turasanna ‘s go leor imeachtaí eile ‘s bhí deis iontach ag na páistí bualadh le daltaí ó Ghaelscoil eile ‘s cumarsáid a dhéanamh leo trí mheán na Gaeilge i modh taitneamhach. D’fhan na páistí i gColáiste na Rinne (ionad Gaeilge sa Rinn) ‘s bhí a gcuid béilte acu ann chomh maith. Chuamar ar turasanna timpeall an cheantair agus bhí na páistí an-thógtha lena nGaeltacht áitiúil!! Bhí an-spórt ‘s spraoi againn le daltaí Scoil na Leanaí chomh le muintir an Choláiste ‘s táimid ag súil go mór leis an turas ann an bhliain seo chugainn cheana féin!!