Méid an Téacs

Folúntas in Inis, Co. an Chláir

Lúnasa 11, 2017

Stiúrthóir á earcú ag Naíonra Teach Abhaile

18-20 uair in aghaidh na seachtaine

Ag teastáil:

 • Cáilíocht Fetac ag Leibhéal 6, 7 nó 8 in Oideachas Luathbhlianta/Cúram Leanaí
 • Taithí bheith ag obair i suíomh cúram leanaí
 • Scileanna maithe eagrúcháin agus foirne
 • Caighdeán maith Gaeilge scríofa agus labhartha
 • Garchabhair
 • Tuiscint ar Aistear, Síolta agus ar Churraclaim Luathfhoghlama

Is seirbhís sheanbhunaithe é Teach Abhaile. Má tá suim agat sa phost, cuir cóip de do CV chuig info@teachabhaile.com nó glaoigh ar 083 4432473

Dáta tosaithe 28 Lúnasa 2017

Vacancy in Naíonra Teach Abhaile, Ennis, Co Clare

Required: A Stiúrthóir (Room Leader) (18-20 hrs) per week.

Requirements:

 • An Approved qualification for the role Fetac Level 6,7 or 8 in Early Childhood Care and Education
 • Experience working in a Childcare setting.
 • Good organisational and team work skills.
 • Good Written and Oral Irish Communicaton Skills.
 • First Aid
 • A good understanding of Aistear, Siolta and Early Learning Curriculums.

Teach Abhaile is an established early years service.

Please forward CVs to info@teachabhaile.com

Call 083 4432473

Start Date August 28th, 2017.