Méid an Téacs

Folúntas: Múinteoir Ranga Príomhshrutha i nGaelscoil an Chuilinn, Baile Átha Cliath

Meitheamh 29, 2015

Is Gaelscoil lánghaeilge, idirchreidmheach í Gaelscoil an Chuilinn a d’oscail i 2012. Beidh dhá phost buan le líonadh againn.
Is post faoi stádas forbartha ar théarma seasta ceann de na poist seo, mar sin, buanófar é le cead na Roinne Oideachais i mí Dheireadh Fómhair, ag braith ar uimhreacha 30/09/15. Is féidir go ndéanfaí liosta d’iarrthóirí oiriúnacha a bhunú as a ndéanfaí folúntais sa todhchaí a líonadh laistigh de thréimhse 4 mhí ón dáta ar a bhfaomhann an Bord an t-iarrthóir rathúil.
Beifear ag súil go mbeidh ard-chaighdeán Gaeilge labhartha & scríofa ag iarrthóirí na postanna seo. Tá muid ag lorg múinteoirí fuinniúil, eagraithe le sárscileanna teicneolaíochta, ceoil agus corp oideachais ach go háirithe.
Iarratas trí Ghaeilge amháin chuig postannagsc@gmail.com le bhur dtoil.

Dáta deiridh le haghaidh iarratas: 10.07.2015

Tuilleadh eolais le fáil ag: http://www.educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/21449/