Méid an Téacs

Folúntas: Múinteoir Ranga Príomhshrutha i nGaelscoil Ros Eo, Baile Átha Cliath

Meitheamh 29, 2015

Is post forbartha é seo. Is gaelscoil í Gaelscoil Ros Eo. Tá ardchaighdeán líofachta i nGaeilge riachtanach le dul i mbun dualgaisí múinteoireachta sa scoil seo. Iarratais as Gaeilge amháin le bhur dtoil. Bunófar painéal d’iarratasóirí oiriúnacha, as a d’fhéadfaí aon fholúntas a thiocfadh aníos sa scoil taobh istigh de thréimhse ceithre mhí, a líonadh.

Dáta deiridh le haghaidh iarratas: 10.07.2015

Tuilleadh eolais le fáil ag: http://www.educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/21444/