Méid an Téacs

Folúntas: Stiúrthóir Cúnta – An Naíonra KCK, Dún Garbháin, Co. Phort Láirge

Márta 20, 2015

Stiúrthóir Cúnta
An Naíonra KCK, Dún Garbháin, Co. Phort Láirge

Stiúrthóir cúnta ag teastáil do Naíonra KCK Teoranta le saoire máithreachas a chlúdach ar feadh sé mhí. Beidh an té ceaptha le tosú ag deireadh mí Lúnasa 2015.

Riachtanais:

– Cumas faoi leith ag obair le leanaí óga
– Scileanna cumarsáide láidre
– Gaeilge líofa labhartha agus scríofa
– NFQ Leibhéal 5 i gcúram leanaí
– Traenáil gharchabhrach

Tuilleadh eolais ar fáil agus iarratais le seoladh chuig naionrakck@gmail.com
Beidh gach iarratas fé rún agus príobháideach.

Is fostóir comhionannais deise é An Naíonra KCK Teo.
Dáta Deiridh:
Dé hAoine, 3 Aibreán, 2015