Méid an Téacs

Folúntas le Naíonra Thaobh na Coille

Meitheamh 6, 2017

CV

 

 

 

 

 

 

 

Múinteoir/ Stiúrtheoir Ranga  i gcóir Mí Meán Fhomhair 2017/18 ( is féidir glacadh le múinteoirí ar sos gairme mar táimid   faoi réir ag  An Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige, ní an An Roinn Oideachais & Scileanna)

Bunaíodh Gaelscoil Thaobh na Coille i  1999. Is naíonra forásach é a mhúineann na páistí trí mhéan na Gaeilge leagtha amach tríd an gclár Aistear.

Tá an seachtain oibre ar feadh cúig lae, ón Luain – Aoine (9am-3.30pm) le dhá seisiún in aghaidh an lae ,le  38 seachtain in aghaidh na bliana.

Caithfear na cáilíochtaí seo a leanas a bheith ag an an t-iarrthóir a n-éireoidh leis:

 • Cáilíocht Múinteoir Bunscoile/ cáilíocht Fetac 7 nó níos airde
 • Eolas cuimsitheach ar an teanga & cultúr Gaelach
 • Oiliúint sa gharchabhair, Sábháilteacht dóiteáin & Lámhsiú sábhailte
 • Dea-scileanna idirphearsanta & cumarsáide maidir le déileáil leis na páistí, tuismitheoirí & leis an bhfoireann.

Is féidir a chur isteach ar phost trí ríomh-phost le litir & cv chuig:

naionrathaobhnacoille@gmail.com

Má tá aon ceist agaibh dean teangmháil le Denise ar  087 2903638

Position available

Teacher/Group Leader  for  September 2017/2018  (we can  accept teachers on career breaks as we are not governed by  the Department of Education)

The Naíonra Thaobh na Coille (Established 1999) is a progressive pre-school which teaches children through the medium of the Irish language  implementing  the Aistear Programme governed by the Department of Children and Youth Affairs.

This is a 5 day week;  Monday -Friday (9am-3.30pm) & a 38 week sessional post.

Successful candidates must fulfill the following requirements:

 • Primary School Teaching qualification

OR

 • ECCE FETAC Level 7 or higher
 • Comprehensive knowledge of the Irish language and culture.
 • First aid/fire safety/manual handling certificates.
 • Excellent interpersonal and communication skills in dealing with children, parents and staff.

Please apply by emailing your cover letter and CV to:

naionrathaobhnacoille@gmail.com

If you have any queries please contact Denise on 087 2903638.

Folúntas i nGaelcholáiste Chéitinn

Bealtaine 25, 2017

Tá múinteoir Fraincis agus Gaeilge á earcú ag Gaelcholáiste Chéitinn, Cluain Meala. Is gá d’iarrthóirí iarratas a chur isteach faoi 12:00 i.n, 31ú Bealtaine. Post fadtéarmach atá i gceist. Is féidir leat cur isteach ar an bhfolúntas tríd foirm iarratais a íoslódáil ar tipperaryetb.ie.

Folúntas le Naíonra i Leamhcán

Bealtaine 3, 2017

CV

 

Naíonra i Leamhcán ag lorg duine éigin le cáilíocht leibhéal 6 nó ós cionn le tosnú i Mí Méan Fómhair. Post buan, tuilleadh eolas le fáil ach r-phoist a chuir agam agus cv a sheoladh ag Naionra.Lucan@gmail.com.

Múinteoir Naíonra ag teastáil i nDún Búinne

Aibreán 3, 2017

CV

 

 

 

 

 

 

 

 

Tá múinteoir ag teastáil uaidh Naíonra Thír na nÓg, lonnaithe i nDún Búinne, Co. na Mí. Tá sé rialta go bhfuil sé de chumas ag iarrthóirí Gaeilge a labhairt agus is gá go bhfuil cáillaíocht leibhéal a 5,6 nó 7 bainte amach acu. Má tá suim agat cur isteach ar an bpost, is féidir glaoch a chur ar Mháire ar 0879928812.

Folúntas le Naíonra Thaobh na Coille

Márta 27, 2017

Múinteoir/ Stiúrtheoir Ranga  i gcóir Mí Meán Fhomhair 2017/18 ( is féidir glacadh le múinteoirí ar sos gairme mar táimid   faoi réir ag  An Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige, ní an An Roinn Oideachais & Scileanna)

Bunaíodh Gaelscoil Thaobh na Coille i  1999. Is naíonra forásach é a mhúineann na páistí trí mhéan na Gaeilge leagtha amach tríd an gclár Aistear.

Tá an seachtain oibre ar feadh cúig lae, ón Luain – Aoine (9am-3.30pm) le dhá seisiún in aghaidh an lae ,le  38 seachtain in aghaidh na bliana.

Caithfear na cáilíochtaí seo a leanas a bheith ag an an t-iarrthóir a n-éireoidh leis:

 • Cáilíocht Múinteoir Bunscoile/ cáilíocht Fetac 7 nó níos airde
 • Eolas cuimsitheach ar an teanga & cultúr Gaelach
 • Oiliúint sa gharchabhair, Sábháilteacht dóiteáin & Lámhsiú sábhailte
 • Dea-scileanna idirphearsanta & cumarsáide maidir le déileáil leis na páistí, tuismitheoirí & leis an bhfoireann.

Is féidir a chur isteach ar phost trí ríomh-phost le litir & cv chuig:

naionrathaobhnacoille@gmail.com

Má tá aon ceist agaibh dean teangmháil le Denise ar  087 2903638

Position available

Teacher/Group Leader  for  September 2017/2018  (we can  accept teachers on career breaks as we are not governed by  the Department of Education)

The Naíonra Thaobh na Coille (Established 1999) is a progressive pre-school which teaches children through the medium of the Irish language  implementing  the Aistear Programme governed by the Department of Children and Youth Affairs.

This is a 5 day week;  Monday -Friday (9am-3.30pm) & a 38 week sessional post.

Successful candidates must fulfill the following requirements:

 • Primary School Teaching qualification

OR

 • ECCE FETAC Level 7 or higher
 • Comprehensive knowledge of the Irish language and culture.
 • First aid/fire safety/manual handling certificates.
 • Excellent interpersonal and communication skills in dealing with children, parents and staff.

Please apply by emailing your cover letter and CV to:

naionrathaobhnacoille@gmail.com

If you have any queries please contact Denise on 087 2903638.