Méid an Téacs

Rás UCD 2012-Dé Sathairn 25 Feabhra 12pm, Rith 5K ar Champus Belfield

Feabhra 21, 2012

Rás bóthair 5 ciliméadar timpeall champas Belfield d’óg agus aosta. Duaiseanna do gach aon aoisghrúpa.  Ghlac 400 duine páirt sa Rás Gaeilge seo anuraidh agus bhí an spraoi ag baint leis.

Is comhthionscnamh é seo idir Scéim Chónaithe Bord na Gaeilge UCD (www.ucd.ie/bnag), Saorálaithe Thar Lear UCD ( www.ucdvo.org) agus Cumann Lúthcleasaíocht na hOllscoile.

Gach eolas mar aon le foirm iontrála le fáil ar: http://www.ucd.ie/rasucd/ga/

Fáilte roimh chách!

Luach €1000 de leabhair don Leabharlann Scoile le buachan!

Feabhra 21, 2012

Sonraí ar fáil anseo – World Book Day Competition

Seimineáir Inseirbhíse ar Fhorbairt na Matamaitice sa Chóras Tumoideachais

Feabhra 21, 2012

Reáchtálfar seimineáir inseirbhíse ar Fhorbairt na Matamaitice sa Chóras Tumoideachais ar an 21 Márta in Institiúid Oideachais Marino, Baile Átha Cliath agus an 22 Márta i gCorcaigh. Tá an dréachtchlár thíos agus deimhneofar an t-ionad agus na hoiliúnóirí i gCorcaigh go luath.

Níl aon chostas ar na seimineáir agus fáilteofar roimh rannpháirtíocht mhúinteoirí agus príomhoidí ó na scoileanna lán-Ghaeilge. Níl le déanamh chun clárú ach ríomhphost a sheoladh chuig oifig@gaelsoileanna.ie le hainm an duine agus seoladh ríomhphoist roimh dheireadh an lae, Luan 12 Márta.

CLÁR

 • 09.00 – 09.30    Clárú, Tae agus Caife
 • 09.30 – 09.35    Fáilte, Cúlra & Aidhmeanna an tSeimineáir (Bláthnaid ní Ghréacháin)
 • 09.35 – 11.00    Seisiún I: Cur chuige uile scoile i leith forbairt na matamaitice sa scoil lán-Ghaeilge:  múineadh éifeachtach, saibhriú agus comhtháthú teanga na matamaitice sa ghaelscoil (Karen Brogan, SFGM)
 • 11.00 – 11.15      Briseadh
 • 11.15 – 12.00     Seisiún II: Léargas scoile ar fhorbairt na mata. Taithí phraiticiúil
 • 12.00 – 12.45    Seisiún III: Forbairt na matamaitice agus páistí le riachtanais speisialta
 • 12.45 – 13.45     Lón
 • 13.45 – 15.15    Seisiún IV: Réiteach fadhbanna agus inniúlacht teanga sna gaelscoileanna (Miriam Ryan, Coláiste  Phádraig)
 • 15.15                  Plé oscailte agus clabhsúr

Controversy over new school plan

Feabhra 21, 2012

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

FF criticises motion to ‘downgrade’ Irish

Feabhra 21, 2012

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

A simple formula for education

Feabhra 21, 2012

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Agóid náisiúnta ar chás na scoileanna beaga

Feabhra 21, 2012

Beidh na mílte ag bailiú le chéile ar fud na tíre an tseachtain seo in aghaidh na gciorruithe a beartaíodh maidir leis na scoileanna beaga sa Bhuiséid ag deireadh 2012.

Tá dhá lá ágóide náisiúnta eagraithe ag na heagraíochtaí scoileanna éagsúla  don tseachtain seo.

Baileoidh muintir na scoileanna DEIS le chéile taobh amuigh den Dáil ag 3.30pm ar an Déardaoin, 23 Feabhra.  Táthar ag súil le slua mór sa phríomhchathair ar an lá céanna a dtiocfaidh grúpaí eile le chéile ar son na cúise in áiteanna eile ar fud na tíre ina bhfuil scoileanna DEIS.

Titfidh an dara lá agóide amach ar an Satharn, 25 Feabhra agus is iad an feachtas Save Our Small Schools agus craobhacha éagsúla de Chumann Múinteoirí Éireann a bheidh ina bhun.  Bunaíodh craobhacha Save Our Small Schools ar fud na tíre le déanaí agus beifear ag siúl le chéile ar an Satharn i gCiarraí, sa Chlár, i bPort Láirge, i nDún na nGall agus i nGaillimh.  Táthar ag súil le 150 scoil agus 3000 duine i gCaisleán an Bharraigh ar an lá, áit a siúlfaidh an slua chuig oifig Dáilcheantar an Taoisigh lena míshásacht a léiriú.

Beidh craobhacha éagsúla de Chumann Múinteoirí Éireann ag mórshiúl ar an 25 Feabhra agus Craobh an Earagail, Gaoth Dobhair ina measc.  Tiocfaidh siad le chéile ar an Screabán (oifig Roinn na Gaeltachta) ag 12pm agus iarrtar ar phobal na scoile uile – an Bord Bainistíochta, tuismitheoirí agus an fhoireann – tacú leo ar an lá.

De réir na cáinaisnéise a fógraíodh mí na Nollag seo caite, ardóidh líon na ngasúr is gá do scoil le ceithre mhúinteoir a bheith acu ó 81 go dtí 83.  Ardóidh líon na ngasúr i scoileanna Gaeltachta ó 76 go 86 faoin mbliain 2014, rud a chiallaíonn go mbeadh ardú de deich bpáiste ag teastáil chun an líon reatha de mhúinteoirí a choimeád.

GAELPORT

Tá an Gael-Fachtóir ag teacht!

Feabhra 21, 2012

Beidh seó talainne do dhaoine óga á réachtáil ag an eagraíocht óige Feachtas i Halla Fhoras na Gaeilge i mBaile Átha Cliath ar an 8 Márta.

Idir an dá linn tá Feachtas ag súil le cloisteáil ó dhaoine óga  a bhfuil bua ar leith acu agus atá idir 12 agus 18 mbliana d’aois. Mar sin beidh fáilte roimh rinceoirí, aisteoirí, ceoltóirí agus amhránaithe páirt a ghlacadh sa chomórtas. Beidh duaiseanna móra i gceist, mar sin is fearr an deis a thapú. Tuilleadh eolais ar fáil ó ursula.feachtas@gmail.com

Buaiteoirí Scléip 2012

Feabhra 21, 2012

Bhí spraoi agus Scléip den scoth againn ag babhta Laighin in amharclann an Axis i mBaile Átha Cliath ar an 20 Feabhra. Bhí 9 scoil linn ar an lá agus tá ardmholadh ag dul do na rannpháirtithe uile, bhí an caighdeán an-ard i mbliana agus ba dheacair na cinntí a bhí le déanamh ag na moltóirí. Seo thíos liosta na mbuaiteoirí, tá áit faighte acu sa chraobh ceannais:

Ceol nua-aimseartha (aonair):

 • Lauren Ní Dhubhlaíoch, Coláiste Cois Life (sóisear)
 • Kym Gartry, Coláiste de hÍde (sinsear)

Ceol nua-aimseartha (grúpaí):

 • Cór Cois Life, Coláiste Cois Life (sóisear)
 • Scléipeoirí, Coláiste Chilliain (sinsear)

Rince cruthaitheach (aonair):

 • Saoirse Ní Dhubhshláine, Coláiste de hÍde (sóisear)
 • Dearbhla, Meánscoil Gharman (sinsear)

Rince cruthaitheach (grúpaí):

 • Sinéad & Áine, Coláiste de hÍde (sóisear)
 • Na Jaffa Cakes, Gaelcholáiste Cheatharlach (sinsear)

Drámaíocht/mím (aonair agus grúpaí):

 • Cé sa diabhail í Alice? Gaelcholáiste Chill Dara (sóisear)
 • Pandora, Gaelcholáiste Reachrann (sinsear)

Rogha na Moltóirí:

 • Chewie agus an Bhuíon, Meánscoil Gharman(sinsear)

Comhghairdeas le gach éinne a ghlac páirt, tá súil againn gur bhain sibh ard-taitneamh as an lá agus go bhfeicfimid san Axis arís sibh ar an 24 Márta don chraobh ceannais.

Donegal shines in national literary schools awards ‘as Gaeilge’

Feabhra 17, 2012

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

« Previous PageNext Page »