Méid an Téacs

Education Minister John O’Dowd praises Irish pre-school

Meitheamh 25, 2013

Education Minister John O’Dowd has visited an Irish language nursery school in Tyrone to pay tribute to its staff and pupils.

He went to Gaelscoil Ui Neill in Coalisland yesterday where he met with children, its principal Conor McPhillips and staff.

He said: “Gaelscoil Ui Neill first opened its doors in 1995 and over the past 18 years the enrolment has steadily increased to its current 177 so there is no doubt there is a real demand for education through the medium of Irish in Coalisland and surrounding area.”

www.belfasttelegraph.co.uk

Foilsithe ar Gaelport.com 25 Meitheamh 2013

Spraoicheist Gael Linn 2013 i gCeatharlach

Meitheamh 25, 2013

Reachtáileadh ócáid an-speisialta trí Ghaeilge i gCeatharlach le déanaí do dhaltaí ins na hardranganna i mbunscoileanna an cheantair.

Spraoicheist an tSamhraidh a bhí i gceist, eagraithe ag Gael Linn i gcomhar le Glór Cheatharlach, agus d’éirigh go hiontach leis an ócáid. Ghlach breis is tríocha foireann páirt sa spraoicheist atá seanbhunaithe anois agus aitheanta mar cheann de na buaicphointí i saol na Gaeilge do dhaoine óga i gCeatharlach.

Bhí halla spóirt na Gaelscoile lán go béal go luath tar éis a deich a chlog ar maidin.Thángadar ag siúl, i gcarranna agus i mbusanna ó dheich scoil. Bhíodar ann ó Scoil Mhuire gan Smál, Gleann Uisean, Gaelscoil Eoghain Uí Thuairisc, Scoil an Easboig Uí Fhoghlú, Tigh an Raoireann, Scoil Chailíní an Teaghlaigh Naofa, Scoil Naomh Bríd Mhuinebheag, An Bóthar Glas, Baile na mBreathnach agud Díseart Diarmada.

Bhí éagsúlacht an-mhaith agus réimse an-leathan de cheisteanna le freagairt bunaithe ar spórt agus ceol, scannáin agus cláracha teilifíse, leabhair agus eolas ginearálta. Niamh de Búrca thar cheann Gael Linn a bhí ag cur na gceisteanna agus bhí muintir Ghlór Cheatharlach i mbun marcála. Tugadh raidhse de spotdhuaiseanna amach i rith an ama. Bhain cuid de na foirne scóranna an-ard amach le foireann na Gaelscoile ag barr an liosta le caoga seacht marc as seasca. Ar an bhfoireann bhí Leon Mac Conchoille, Rachel Ní Chaomhánaigh, Grace Ní Cheallaigh agus Lúc Ó hÉideáin. Scoil Dhiarmada as Díseart Diarmada a tháinig sa dara háit agus bhí Ciarán Ó Raghallaigh, Jennifer Ní Icí, Gavin Ó Raghallaigh agus Finn Ó Dúill ag ceiliúradh. Bhain foireann eile na Gaelscoile ina raibh Tadhg Ó Ceallaigh, Graeme Harland, Aindriú Mac Eochaidh agus Cathal Ó Muireacháin an tríú háit amach. Bronnadh duaiseanna, plaiceanna agus caipíní Gael Linn ar na foirne buachach uile.

Chun clabhsúr a chur leis an ócáid chuir roinnt de na daltaí ceolchoirm bheag i láthair. Bhí ceol uirlise ó pháistí Ghleann Uisean agus na Gaelscoile agus chan cailíní an Teaghlaigh Naofa agus daltaí ón mBóthar Glas cúpla amhrán. Ócáid agus imeacht an-taitneamhach dar leis na daltaí agus múinteoirí uile. Maidin álainn trí Ghaeilge mar chuid den lá scoile ach lasmuigh den seomra ranga. Ghabh Niamh de Búrca buíochas leis na daltaí agus na múinteoirí, le Glór Cheatharlach agus le bainistíocht na Gaelscoile as a dtacaíocht do Spraoicheist Gael Linn 2013.

Carlow Nationalist – Glór Cheatharlach

www.carlow-nationalist.ie

Foilsithe ar 25 Meitheamh 2013

Cúrsaí Gaeilge ar líne do dhaoine fásta

Meitheamh 25, 2013

Is cúis átháis dúinn é na cúrsaí ar líne de chuid Gaelchultúr a thairiscint duit arís ar phraghas eisiach:

  • Gaeilge gan Stró! Leibhéal TEG, B1: Bainigí triail as. Íoc €80, faigh €30 ar ais*

– Oiriúnach do dhaoine a bhfuil staidéar déanta acu ar an Ghaeilge (Ardteistiméireacht, m.sh.) ach nach raibh mórán deiseanna acu í a úsáid.
– Oiriúnach do mhúinteoirí bunscoile ach go háirithe atá ag iarraidh iad féin a choinneáil cothrom le dáta.

  • Gramadach gan Stró! Dúshlán gramadaí! Íoc €80, faigh €30 ar ais*

– Oiriúnach do chainteoirí maithe.
– Dóibh sin ar mian leo feabhas a chur ar a gcuid gramadaí agus cur lena saibhreas sa teanga.
– Dóibh sin nach dtuigeann cúrsaí gramadaí de ghnáth agus a gcuireann rialacha casta mearbhall orthu.

Eolas: 091-870718 / oifig@lochariach.com
Seo comhfhiontar de chuid Gaeilge Locha Riach agus Coiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe (Bord Oideachais & Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin) fá choinne pobal oirthear na Gaillimhe.

*€30 ar ais má chríochnaítear cúrsa laistigh de sé mhí.
NB: Ní mór clárú le Gaeilge Locha Riach
Eolas: 091-870718 / oifig@lochariach.com

Cúrsaí Gaeilge ar líne

Coláiste Samhraidh i mBaile Átha an Rí

Meitheamh 25, 2013

1ú – 12ú Iúil 2013
Aoisghrúpa: 12 – 18 bliana d’aois
Táille: €250 ar fad
Eagraí: Coláiste Néifinn, www.ColaisteNeifinn.com
Dé Luain – Dé hAoine: 10 r.n. – 5 i.n.
Imeachtaí: Spórt: Cluichí Gaelacha, Sacar, Cispheil, Eitpheil, Rounders, Tarraingt Téide, Rugbaí agus eile; Dráma, Díospóireacht, Damhsa, Amhránaíocht, Ceol, Tráth na gCeist agus Turas
Eolas: 087-3903994 / colaisteneifinn@gmail.com

Foirm Iarratais

Bróisiúr

Imeacht cheoil do dhaltaí iar-bhunscoile

Meitheamh 25, 2013

Foirm Iarratais

Imeachtaí Saor in aisce in Áras Chrónáin

Meitheamh 25, 2013

 

Fleadh programme launched in Derry

Meitheamh 24, 2013

The full programme for Derry’s historic Fleadh Cheoil na hÉireann was launched in Derry last night.

Hundreds of people attended the launch party in Cultúrlann Uí Chanáin to start the countdown to the largest celebration of traditional Irish music in the world, which will be held in the city from August 11-18.

The programme includes large concerts featuring the cream of traditional music talent, as well as a range of other events including performances of specially commissioned pieces of music, exhibitions, talks, and a unique aerial dance showcase.

Around 300,000 people and 20,000 musicians are expected in Derry over the week of the fleadh and it is estimated that it will generate almost 40 euro for the local economy.
Speaking at the launch, the director general of Comhaltas Ceoltóirí Éireann, congratulated everyone involved in organising the Fleadh and what he described as Derry’s “can do” attitude.

“When President Obama first came to Ireland he uttered that famous phrase ‘Is feidir linn’ – which translates as ‘We can.’ I have now come to the conclusion that he borrowed that from the fleadh committee in Derry because right throughout all of this happy exciting process I was hearing an echoes all the time of Is feidir linn,” he said.

Fleadh chairperson, Eibhlín Ni Dhochartaigh, said the fleadh will have something for everyone. “Our programme team have put together an events programme that is second to none. We will in this fleadh celebrate the journey of traditional music and all its nuances,” she said.

The Mayor of Derry, councillor Martin Reilly said the fleadh will be a highlight of the City of Culture celebrations. “This City of Culture year has already created some wonderful moments but I don’t think there is any doubt that Fleadh Cheoil na hÉireann is the most eagerly anticipated event this year,” he said.

Vince Jordan, president of Comhaltas Ceoltóirí Éireann, said Derry is an ideal location to host the fleadh. “It is a wonderful occasion that will take place in a wonderful city. One of the aspects that has been brought to my attention is the friendliness of the people that are here in this city and that will show its mark when the visitors leave here after experiencing a wonderful Fleadh cheoil.

It will be an absolute celebration of our arts and culture, a celebration of humanity and a celebration of inclusive Ireland,” he said.

www.derryjournal.com

Foilsithe ar Gaelport.com 24 Meitheamh 2013

Derry Journal – Michael McMonagle

The last place you’d expect a cúpla focal

Meitheamh 24, 2013

Nicky Larkin is amazed to find the cupla focal being used as a healing device in fiercely loyalist East Belfast.

LINDA Ervine began to learn the Irish language two years ago. I started learning 26 years ago. But Linda Ervine speaks more Irish than me.

I sat in her office in The Skainos Centre – the East Belfast Mission. It is the brain-child and baby of Rev Dr Gary Mason, a Methodist minister, known as a critical friend to the UVF and the Red Hand Commando. Both groups chose his church for their weapons decommissioning in 2006.

A man of serious innovation, he raised more than £21m (€24.5m) to develop his community centre in the heart of loyalist East Belfast. He introduced me to Linda, who quickly put me to shame with more than just the basic cupla focal. Practically fluent in only two years, she is married to Brian Ervine, himself the former leader of the PUP party.

The famous family connections do not end there. Linda’s brother-in-law was David Ervine, the moustached late PUP leader whose face still adorns countless loyalist murals in East Belfast. In his younger days, David was a member of the UVF. He was sentenced in the 1970s to 11 years for possession of explosives.

However, later in life he became hugely respected both north and south of the Border as a progressive peace-making politician who turned his back on violence.

So why are these heavily-connected unionists – and in some cases former H-Block loyalist paramilitary prisoners – learning this language traditionally seen as the parlance of their mortal enemy?

More pertinently, why can they speak more Irish than me – a Taig from south Offaly with 14 years of Irish tutelage apparently under my belt?

The answer is simple. They want to learn it.

Linda approaches Irish as contemporary language, as opposed to the archaic methods used in most secondary schools down here to bash the Gaeilge into us. We are taught Irish as if it has no relevance to our daily lives – just a list of verbs on a board we are expected to learn by heart.

As a result, myself and my fellow hostages can now barely string a sentence together in our native tongue. I can speak much more French than Irish, despite the fact I spent five years learning French and 14 learning Irish.

Clearly that points to a serious problem in the mode employed down here to teach our own native language.

Linda has this problem sorted. She told me of former loyalist paramilitaries who now have adhesive notes attached all around their homes, to their milk and their butter, trying to learn the language in an everyday, relevant sense. They are learning Irish in a contemporary fashion, much in the same way secondary school students in the Republic learn French or German.

The demand grew so huge that Linda now runs five Irish classes a week, supported by Foras na Gaeilge. But what motivates her to spread the language? Is she not seen as something of a traitor by her unionist community?

Linda sees the Irish language as a healing device. She feels that depoliticising it is the basis for ordinary people from both sides of the divide to get together. She also feels she is providing the opportunity for people to re-connect with a part of their heritage they had lost, hijacked by violent nationalism and used as a tool of conflict.

Linda told me how she recently discovered there was a long Ervine family tradition of speaking Irish in the home. Trawling through the 1911 census, she was shocked to discover Brian’s grandfather and wider family members were all native Irish speakers.

She showed me the handwritten census pages, where Brian and David Ervine’s relatives’ names were listed in Irish, and under the “language spoken” column they were listed as bilingual. Those same men built the Titanic in a Protestant environment.

Later that night, I met Linda’s husband, Brian – the epitome of good craic. There is a sparkle in his eye, and he throws his head back with every belly laugh. We went for a few pints, Linda kindly offering to act as designated driver. After the beers, we drove through the streets of East Belfast.

As we passed a huge mural of David Ervine adorning the gable end of a house, Brian came out with one of the most profound statements I have ever heard. He said he was sick of it all – sick of the murals, sick of the glorification. He said we need to start living in the present if we have any chance of moving on.

He is right. Linda and Brian Ervine are a remarkable couple. Leaving Belfast that night, I felt that just maybe, if people like Linda and Brian are allowed to be heard above the cacophony of shaven-headed, tattooed cartoon characters we see on the news, a new day might be just around the corner after all these years of blood and tears.

www.independent.ie

Foilsithe ar Gaelport.com 24 Meitheamh 2013

Irish Independent – Nicky Larkin

‘Lúrapóg Larapóg’ – seó ardáin úr do pháistí

Meitheamh 20, 2013

Is é ‘Lúrapóg Larapóg’ an léiriúchán ardáin is nuaí le teacht as Gaeltacht Dhún na nGall.

Seó le páistí do pháistí atá ann, léirithe ag ceathrar idir 7 agus 11 bliain d’aois arbh as Gaoth Dobhair dóibh ó dhúchas.

Baintear úsáid as trí shaothar Gaeilge dírithe ar pháistí: Ící Pící, Ní Thuigimse Daoine Fásta agus Báidín Fheidhlimidh sa seó, le léiriú d’amhráin nuachumtha, amhráin thraidisiúnta, bréag-dhíospóireachtaí agus aithris dánta. Tá féith an ghrinn le haireachtáil sa seó mar aon le agus saibhris teanga, agus spreagtar an tsamhlaíocht ar bhonn cruthaitheach.

Tá Lúrapóg Larapóg feiliúnach do gach aoisghrúpa agus bíonn idirghníomhaíocht láidir idir na haisteoirí agus an lucht féachana sa tslí go gcuirtear gach duine ag canadh, ag damhsa agus fiú ag dreapadh suas ar an stáitse chun a bheith páirteach sa seó.

Cuireann seanchaí Rann na Féirste, Suzanne Ní Ghallachóir, go mór le léiriú na bpáistí sa tslí go bhfuil teannas, craic agus diabhlaíocht snoite go mion ina cuid scéalta.
In éineacht leis an seó beo, cuireann Lúrapóg Larapóg ceardlanna ar siúl do pháistí, bunaithe ar na hamhráin, na scéalta agus na leabhair a úsáidtear sna seónna, chun caidreamh agus spraoi a chruthú mar aon le gníomhaíochtaí ceoil agus damhsa.

Tá samplaí agus tuilleadh eolais ar na leabhair thuasluaite ar fáil ar www.eabhloid.com.

Is d’fhéilte agus d’ócáidí speisialta eile é Lúrapóg Larapóg, agus is féidir an seó a phlé agus socraithe a dhéanamh trí theagmháil a dhéanamh le Marina ag 087-2350151.

Foilsithe ar Gaelport.com

Juvenes Translatores – 2013

Meitheamh 20, 2013

Ceapadh an comórtas aistriúcháin Juvenes Translatores, a eagraíonn an Coimisiún Eorpach, d’fhonn ilteangachas, foghlaim teangacha agus aistriúchán mar ghairmréim a chur chun cinn. Iarrtar ar iomaitheoirí ann téacs thart ar leathanach a aistriú ó aon cheann de 24 teanga oifigiúil an AE go haon teanga oifigiúil eile. Is féidir le daltaí iarbhunscoile a rugadh i 1996 cur isteach ar an gcomórtas. Tabharfar cuireadh do bhuaiteoir amháin as gach Ballstát cuairt trí lá a thabhairt ar an mBruiséil, mar a bheidh searmanas duaiseanna i gceanncheathrú an Choimisiúin Eorpaigh.

Is féidir le scoileanna ar mian leo cur isteach ar an gcomórtas trí clárú ag http://ec.europa.eu/translatores ón 1 Meán Fómhair – 20 Deireadh Fómhair 2013 agus beidh an comórtas ar an 28 Samhain 2013.

Tá tuilleadh eolais faoin gcomórtas, chomh maith le nascanna le hiarpháipéir aistriúcháin, le fail ag: http://ec.europa.eu/translatores/index_en.htm

« Previous PageNext Page »