Méid an Téacs

Scléip 2018 – Micléinn molta i Mainistir Fhear Muí !

Samhain 27, 2017

Tugadh ard-mholadh do na micléinn a chuaigh ar ardán ag Scléip Gael Linn 2018 san Ionad Óige, Mainistir Fhear Muí ar na mallaibh!   Is éard atá i Scléip ná comórtas tallainne spreagúil agus spraíúil atá  dírithe go sonrach ar na hiarbhunscoileanna lán-Ghaeilge, le béim ar na healaíona comhaimseartha.

GG 8 4AG GC Mhuire AG

Bhuaidh ‘4AG’ ( ó chlé: Caitlyn Ní Choitir, Lauryn Rís, Gwen Cúc ) ó Ghaelcholáiste Mhuire AG, An Mhainistir Thuaidh an comórtas ‘Rince Cruthaitheach – Sinsear’

GG 56 Molli Meaghan-Tresson

Buaiteoir an chomórtais ‘Amhránaíocht Aonaire le féintionlacan – Sóisear’: Molli Meaghan-Tresson, Meánscoil Gharman, Inis Córthaidh

 

GG 85 Tógra PCD

An grúpa ‘Togra’ ó Phobalscoil Chorca Dhuibhne, An Daingean – ó chlé: Máirtín Ó Cathasaigh, Ally Ní Mhathúna, Ciarán Mac Gearailt, Tríona Ní Shúilleabháin. Chun tosaigh: Annie Lovisetto – a roghnaíodh le dul ar aghaidh go dtí craobhchomórtas Scléip i mí Eanáir!

Is ar an gCéadaoin, 22 Samhain 2017, a bhí réamhbhabhta seo an deiscirt  den chomórtas ar siúl, agus  bhí atmaisféar iontach san amharclann,  a bhí lán go béal le scoláirí  a thaisteal ó Chondae Chiarraí – Pobalscoil Chorca Dhuibhne agus Coláiste de hÍde ó Dhaingean Uí Chúis  mar aon le Gaelcholáiste Chiarraí, Trá Lí , ó Chondae Chorcaí – Gaelcholáiste Mhuire AG, An Mhainisitir Thuaidh agus Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin,  ó Phort Láirge – Meánscoil San NIoclás, Rinn ó gCuanach, ó Chill Chainnigh – Coláiste Pobail Osraí agus ó Loch Garman – Meánscoil Gharman, Inis Córthaidh.  Rinneadh léiriú ar sceitsí, ar rince chruthaitheach agus ar cheol agus amhránaíocht chomhaimseartha – go haonarach agus i ngrúpaí – agus baineadh ard-chaighdeán amach, tríd síos ! Thug na moltóirí, Liam Ó Mathúna, Enda Reilly agus Pádraig Ó Conghaile ( nó MC Muipéad mar is fearr aithne air !), aischothú do na hiomaitheoirí  uilig,  in éineacht le moltaí faoi conas barrfeabhas a chur ar ghnéithe áirithe dá léirithe.  Bhí cinntí deacra le déanamh acu faoi na míreanna a bheadh ag dul ar aghaidh go dtí  an craobhchomórtas in amharclann Clasach, Cluain Tarbh, Baile Átha Cliath, ar an gCéadaoin, 31 Eanáir 2018, ach ar deireadh, aontaíodh orthu seo a leanas :

Rince Cruthaitheach – Sóisear

 1. Saol Deireanach, Meánscoil Gharman, Inis Córthaidh

Rince Cruthaitheach – Sinsear

 1. 4AG, GC Mhuire AG, An Mhainistir Thuaidh

Sceitse Nuachumtha

 1. ‘Na Cailíní Corcora’, Coláiste Íde, An Daingean

Slua-amhránaíocht

 1. Blaisín, Meánscoil Gharman, Inis Córthaidh
 2. Bliain 5, Pobalscoil Chorca Dhuibhne

Ceol Comhaimseartha ( Aonair ) – Sóisear

 1. Michael Holden, Pobalscoil Chorca Dhuibhne

2.Katríona Roberts, Pobalscoil Chorca Dhuibhne

Ceol Comhaimseartha ( Aonair ) – Sinsear

 1. Liam Mac Siacais , Coláiste Pobail Osraí, Cill Chainnigh

Amhránaíocht Comhaimseartha, le feintionlacan ( Aonair ) – Sóisear
1.Molli Meaghan-Tresson, Meánscoil Gharman, Inis Córthaidh, Co. Loch Garman

Amhránaíocht Comhaimseartha, le féintionlacan ( Aonair ) – Sinsear
1.Adam Ó hIfearnáin, Gaelcholáiste Mhuire AG, An Mhainistir Thuaidh, Corcaigh
2.Noah Snyder, Coláiste Pobail Osraí, Cill Chainnigh

Amhránaíocht Comhaimseartha, le féintionlacan ( Grúpaí ) – Sóisear
1. ‘Cailíní Binne’, Meánscoil Gharman, Inis Córthaidh, Co. Loch Garman
2.’Col-Ide’, Coláiste Íde, An Daingean, Co. Chiarraí

Amhránaíocht Comhaimseartha, le féintionlacan ( Grúpaí ) – Sinsear
1. ‘Na Buacs’, Meanscoil Gharman, Inis Córthaidh, Co. Loch Garman
2. ‘Tógra’, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, An Daingean, Co. Chiarraí

Comhghairdeas leo uilig !

Freedom Scoil Surfála – Bilingual Adventure Education Centre

Samhain 27, 2017

Capture

Gaeilge sa Trá Mhór le Scoil Surfála Freedom 

Experience the Irish Language in a modern context from our ” Surf Cottage Facility in Tramore”

Our focus is on Developing Oral Skills through Active Learning.Throw yourself into the Irish Language and participate in one of our Gaeilge Surf & Adventure programmes.Our ethos is all about having fun while learning Irish at the same time.In 2008 we became Ireland’s first Bilingual Surf School : “Freedom Scoil Surfála “We began our ” Gaeilge Journey” by going back to school, learning Irish and then used it while working in the surf school. The language literally came alive as we began to use it in an ordinary every day way.

Over the years we have developed a Team of Irish Language Instructors and Teachers who deliver our Bilingual Surf and Advenure Activities . With the Approval of  Foras na Gaeilge and The Irish Surfing Association and supported by our elite partner Billabong – Schools from all over Ireland return year after year to enjoy our unique Irish Language Trips

What do we Offer as Gaeilge:

 • Ceachteanna Surfála trí Ghaeilge – Surf Lessons through Irish
 • Turais Scoile – School Tours trí Ghaeilge – Half Day & Full Day Tours
 •  Fanacht Thar Oíche – Overnight  Gaeilge Surf & Adventure Trip. Meals, Hostel / Hotel Accommodation Included
 • Surfing & WaterSafety Programme as Gaeilge – 3  sessions over Three weeks
 • Irish Language Summer Surf Camps July & August 1 & 2 week Camps
 • Surfing Certificate Course As Gaeilge. Secondary Schools
 • Weekend Gaeilge Activity Programme for Adults
 • Irish Language Surfing Experience for International Visitors 

Fun, Adventure and learning Trí Ghaeilge for schools, Families and community groups. The Level of Irish is geared to suit each Group : Beginner – Intermediate and Advance

More info: Billy Butler –  Bainisteoir Freedom Scoil Surfála.
0863914908 – 051386773. irish@freedomsurfschool.com www.freedomsurfschool.com

Freedom Surf School

Irish Version logo

P1000712

Taispeántais thaitneamhacha sa Taibhdhearc ag Scléip 2018  !

Samhain 22, 2017

Chuir taispeántais thaitneamhacha ó iarbhunscoileanna an iarthair tús bhreá le Scléip Gael Linn 2018 i dTaibhdhearc na Gaillimhe ar an Mháirt, 21 Samhain seo caite !  Ba é seo an chéad réamhbhabhta réigiúnach den chomórtas tallainne seo, a thugann deis do scoláirí ó na hiarbhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, dul ar stáitse os comhair lucht féachana agus moltóirí proifisiúnta, in amharclanna ó cheann ceann na tíre.

Tá Gael Linn an-sásta go bhfuil ardú tagtha ar líon na scoileanna atá ag glacadh páirte i gcomórtas Scléip arís i mbliana.

Dírithe ar na healaíona comhaimseartha, tá sé ( 6 ) rannóg ar fad i gceist sa chomórtas – Amhranaíocht Aonair le féintionlacan, Grúpaí Amhránaíochta le féintionlacan, Slua-Amhránaíocht, Ceol Aonair, Rince Cruthaitheach agus Sceitse Nuachumtha.

Páirteach sa réamhbhabhta sa Taibhdhearc bhí  daltaí ó Choláiste an Eachréidh, Baile Átha an Rí, Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua,  Gaelcholáiste Luimnigh,  agus don chéad uair Scoil Phobail Mhic Dara, Carna,  Coláiste na Coiribe, Coláiste Naomh Feichín, Corr na Móna agus Coláiste Mhuire, Tuar Mhic Éadaigh.  Bhí na moltóirí, Mícheál Ó Ciaraidh agus  Méabh Ní Thuathaláin, an-tógtha  leis na ceoltóirí, amhránaithe, aisteoirí agus rinceoirí uilig a chur taispeántais ilchineálacha os comhair an tslua mhóir a bhí i láthair.  Rachaidh na buaiteoirí  seo a leanas  ar aghaidh go dtí an craobhchomórtas ar an gCéadaoin, 31 Eanáir, in amharclann Clasach, Baile Átha Cliath – comhghairdeas leo uilig !

GG 20 Idirbhliain SPMD, Carna

Grúpa amhránaíochta na hIdirbhliana ó Scoil Phobail Mhic Dara, Carna – buaiteoirí an chomórtais ‘Amhránaíocht Comhaimseartha le Féintionlacan – Sinsear’

GG 6 Col an Eachréidh

Ba iad scoláirí Choláiste an Eachréidh, Baile Átha an Rí a bhuaigh an comórtas ‘Slua-Amhránaíocht’

GG 4 Dara agus Rónán

Dara Ó Ceallaigh agus Rónán Ó Ceallaigh ó Choláiste na Coiribe, Gaillimh – buaiteoirí an chomórtais ‘Rince Cruthaitheach – Sinsear’.

GG 1 Feichín Naofa

Bhuaigh ‘Speirling’ ó Choláiste Naomh Feichín, Corr na Móna, an comórtas ‘Rince Cruthaitheach – Sóisear’.

Amhránaíocht Comhaimseartha, le féintionlacan ( Aonair ) – Sóisear
1. Sorcha Ní Choncarraige, Coláiste an Eachréidh, Baile Átha an Rí

Amhránaíocht Comhaimseartha, le féintionlacan ( Aonair ) – Sinsear

 1. Róisín Seoighe, Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua

Amhránaíocht Comhaimseartha, le féintionlacan (Grúpaí) – Sóisear

 1. ‘Saol an Deiscirt’, Gaelcholáiste Luimnigh

Amhránaíocht Comhaimseartha, le féintionlacan (Grúpaí) – Sinsear

 1. Idirbhliain SPMD, Scoil Phobail Mhic Dara, Carna
 2. ‘Fraoch’, Coláiste an Eachréidh, Baile Locha Riach

Ceol Comhaimseartha ( Aonair ) – Sóisear
1. Ruby Ní Chuinn, Coláiste na Coiribe, Gaillimh

Ceol Comhaimseartha ( Aonair ) – Sinsear

 1. Oisín Dilger, Coláiste an Eachréidh, Baile Átha an Rí

Slua-amhránaíocht

 1. ‘Idir’, Coláiste an Eachréidh, Baile Átha an Rí

Rince Cruthaitheach ( Grúpaí ) – Sóisear

 1. ‘Speirling’, Coláiste Naomh Feichín, Corr na Móna

Rince Cruthaitheach ( Grúpaí ) – Sinsear

 1. Dara Ó Ceallaigh & RónánÓ Conaill, Coláiste na Coiribe, Gaillimh

Sceitse Nuachumtha

 1. Grúpa A, Idirbhliain Choláiste na Coiribe, Gaillimh

Beidh réamhbhabhtaí réigiúnacha eile á n-eagrú sna laethanta amach romhainn , san Ionad Óige, Mainistir Fhear Muí, Co. Chorcaí ar an gCéadaoin, 22 Samhain,  in Amharclann an Gharáiste,  Déardaoin, 30 Samhain, 2017 agus in amharclann Clasach, Baile Átha Cliath ar an Aoine, 1 Nollaig, agus  fógrófar na torthaí  anseo in am tráth !  Coinnigh i dteagmháil le Scléip ar Twitter – #Scléip2018, nó beidh grianghraif ó na hócáidí éagsúla le feiceáil ar  leathanach Facebook Scléip Gael Linn amach anseo.

Cothrom na Féinne sna Scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta faoi chaibidil ag Tionól Forbartha Bliantúil Gaeloideachas i gcomhar le COGG ar an 24 Samhain 2017

Samhain 20, 2017

Preasráiteas

Cothrom na Féinne sna Scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta faoi chaibidil ag Tionól Forbartha Bliantúil Gaeloideachas i gcomhar le COGG ar an 24 Samhain 2017.
Bliain ar aghaidh ó chéadfhoilsíodh an Polasaí don Oideachais Gaeltachta, agus é tráthúil dá réir cíoradh a dhéanamh ar théama na Comhdhála – Cothrom na Féinne, téama a bhaineann go dlúth le gach oideachasóir sa chóras lán-Ghaeilge laistigh agus lasmuigh den Ghaeltacht.

Agus í ag labhairt ar an téama, deir Bláthnaid ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach Gaeloideachas, “Tá ábhar agus míniú sa téama seo do gach uile duine atá ag treabhadh an ghoirt san oideachas lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. Táimid thar a bheith sásta a fhógairt go mbeidh an tOllamh Alan Titley inár láthair lena shaineolas a roinnt ar an téama agus chun ábhar machnaimh a thabhairt dúinn ina bhealach cumasach, machnamhach agus siamsúil féin”.

Agus í ag caint ar thábhacht na hócáide don earnáil, deir ní Ghréacháin “Táimid an-sásta go bhfuil an deis againn an chomhdháil oideachais náisiúnta seo a reáchtáil agus a fhorbairt go bliantúil chun freastal ar shainriachtanais na bhforas tumoideachais lán-Ghaeilge mar phobal ar leith mar aon leis an deis a sholáthar daoibh tógáil ar an gcomhoibriú agus comhroinnt dea-chleachtais idir scoileanna agus pobail. Is iomaí dea-chleachtas atá ann, agus le moladh go hard, agus tá an-áthas orainn go bhfuil an taighde a choimsiúnaigh an eagraíocht ar Critéir Aitheantais cuí um dhearbhú cáilíochta agus dea-chleachtais do bhunscoileanna agus iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge ar bhonn uile Éireann foilsithe anois agus go seolfar pacáiste tacaíochta do scoileanna ina leith ag an gcomhdháil. Taighde fíorthábhachtach agus tairbheach a bheidh ann do gach scoil a chuireann oideachas trí mheán na Gaeilge ar fáil agus creidimid go mbeidh éifeacht an-dearfach leis”.

Fáiltíonn Uachtarán Feidhmeach na heagraíochta, Anna Ní Chártúir roimh rannpháirtithe, aíonna agus páirtithe leasmhara uile na comhdhála, tráth a chuirfear “clár cuimsitheach fiúntach ar fáil do na forais tumoideachais uile”. Aithnítear go forleathan go bhfuil tábhacht ar leith leis an Tionól Forbartha seo, ní hamháin mar go gcuireann sé go mór le hoiliúint ghairmiúil leanúnach na scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, ach mar cheiliúradh poiblí ar ardchaighdeán an oideachais lán-Ghaeilge agus Gaeltachta agus is mór againn an deis a bheith páirteach sa cheiliúradh sin”.

Gabhann Gaeloideachas buíochas mór le Foras na Gaeilge as an maoiniú do reáchtáil an Tionóil seo.

Féadfar clárú don Tionól ach teagmháil a dhéanamh leis an oifig ar 01 8535195. Tá gach eolas faoin imeacht ar www.gaeloideachas.ie

Críoch

Teagmháil | Contact

Do lucht na Meán Cumarsáide ag súil le freastal ar an gComhdháil Bhliantúil san Óstán Mullingar Park ar an Aoine 24 Samhain nó d’éinne eile ag lorg eolais, moltar teagmháil a dhéanamh le:

Oifig Gaeloideachas ar 01-8535195 

AONACH NA NOLLAG

Samhain 16, 2017

AONACH NA NOLLAG 2017 ar siúl i gColáiste Eoin & Coláiste Íosagáin an Domhnach seo, 19 Samhain idir 1 & 5.

Cístí, bronntanais, leabhair, ceardaíocht, plandaí, Roth an Áidh, Roth na mBuidéal agus an-chuid eile.

Tagaigí ann ar an lá, tacaígí leis an dá scoil agus bainigí sult as an ócáid agus as comhluadar na scoile!

_______________________________________

 

Dátaí Athsceidealaithe don dráma ‘An Triail’ san Axis i mBaile Munna

Samhain 10, 2017

Beidh An Triail le Máiréad Ní Ghráda i stíl Fíbín ar ais ar stáitse san Axis i mBaile Munna i mBaile Átha Cliath le sé léiriú speisialta ar an Mháirt 5ú agus an Chéadaoin 6ú Nollaig mar thoradh ar sheónna a cuireadh ar ceal de bharr Spéirling Ophelia an mhí seo caite.

Murar éirigh leat an dráma a fheiceáil an mhí seo caite bígí cinnte nach gcaillfidh sibh amach air i mí na Nollag.  Chonaic lucht féachana sa bhreis ar 6,500 duine an dráma le linn na camchuairte i 7 n-ionad mórthimpeall na tíre. Dhíol na seónna amach i gCeatharlach, i mBaile Átha Luain, i nGaillimh agus i mBaile Átha Cliath.

Íomhá Poiblíochta

Téann Fíbín i ngleic le ceisteanna a ardaíonn múinteoirí agus scoláirí araon, trí phlota a bhreathnaíonn as dáta a thabhairt isteach i gcomhthéacs sochaí nua-aimseartha ag baint úsáid as puipéid, maisc, radhairc tharraingteacha agus léirithe daonna chun lucht féachana óg, ach go háirithe a mhealladh ar bhealach a thagann le saol na linne seo agus gur féidir teacht ar seó go héasca. Téann an léiriú seo i bhfad lasmuigh den nádúr dubh agus bán atá sa chaint agus cuidíonn an seó na constaicí san fhoghlaim a shárú le seó fuinniúil, mealltach agus greannmhar.

Tá ticéid ar fáil anois ón Axis ar 01 883 2100

Cuir bhur dticéid in áirithe inniu agus ná caill amach ar an léiriú físiúil agus fisiciúil seo!!

COSTAS: €12.50 (D’fhéadfadh táille áirithinte a bheith i gceist) agus téann múinteoirí in aisce!

DÁTA: Dé Máirt 5ú & Dé Céadaoin 6ú Nollaig

AM: 10r.n., 12i.n & 2i.n

FAD: 1 uair

 

Téigh anonn chuig leathanach ‘An Triail’ le haghaidh gach eolas eile!

Coicís go Tionól Forbartha Gaeloideachas i bpáirt le COGG

Samhain 10, 2017

Níl ach coicís ón lá inniu go dtí go mbeidh ár gcomhdháil bhliantúil oideachais, Tionól Forbartha Gaeloideachas i bpáirt le COGG, ar siúl. Tá líon an-ard scoileanna, taighdeoirí, eagraíochtaí agus institiúidí oideachais cláraithe ag an staid seo agus tá muid ag súil go mór leis an bplé bríomhar spreagúil ag an ócáid.

Tá clár an Tionóil agus gach eolas eile le fáil ag an nasc seo. Tá am ag daoine clárú go fóill.

Tá áthas orainn go mbeidh An tAire Stáit um Ardoideachas, Mary Mitchell O’Connor T.D., linn ar maidin leis an gcomhdháil a oscailt go hoifigiúil. Beidh an tOllamh Alan Titley linn san iarnóin le heochairaitheasc an Tionóil a thabhairt.

Ionadaíocht

Tá ionadaíocht ar fáil do Thionól Forbartha 2017 arís i mbliana. Is féidir le scoileanna cur isteach ar ionadaíocht do mhúinteoir amháin freastal ar an Tionól Forbartha tríd an gcóras OLCS.  Anuas air sin, tá ionadaíocht ar fáil d’aon phríomhoidí atá ag teagasc ach teagmháil a dhéanamh le COGG (01 6340831 nó eolas@cogg.ie ) le breis eolais agus na foirmeacha cuí a fháil.

cláraigh 2

COIRM GAEL LINN 2018 – cláraigh anois !

Samhain 9, 2017

Eagróidh Gael Linn sraith de fhéilte COIRM ar fud na tíre in ionaid oiriúnacha, le háiseanna maithe amharclannaíochta, le linn mhíonna Feabhra/Márta 2018. 

Ag Coirm, cuireann Gaelscoileanna agus bunscoileanna Gaeltachta seó i nGaeilge ar stáitse a léiríonn na tallanna éagsúla atá ag daltaí na scoile, bídís ón rang céanna nó ó ranganna éagsúla. Fágtar a rogha féin de théama faoi gach scoil, agus bíonn meascán de mhíreanna – drámaíocht, ceol, amhránaíocht, scéalaíocht, aithriseoireacht, rince agus a leithéid – i ngach seó, ag a mbíonn teorann ama de 20 nóiméad.

Ní comórtas atá i gceist le COIRM ach bíonn léirmheastóir i láthair, agus tugtar aitheantas (i bhfoirm ghradaim) do sheónna nó do mhíreanna as seónna a léireoidh ardchaighdeán ag na féilte.

COIRM.1

 

Seo a leanas na dátaí sealadacha do na féilte éagsúla.  Cinnteofar na hionaid agus na dátaí seo nuair a bheidh na hiarratais uile istigh !

Dé Céadaoin 7 Feabhra 2018 – Amharclann an Ionaid Óige, Mainistir Fhear Maí
Déardaoin 8 Feabhra 2018 – Amharclann Naomh Mícheál, Ros Mhic Thriúin
Dé Céadaoin 21 Feabhra 2018 – Amharclann Clasach, Fionnradharc, BÁC
Dé Máirt 27 Feabhra 2018 – Amharclann Hawks Well, Sligeach
Dé Céadaoin 28 Feabhra 2018 – Amharclann Phlás an Mhargaidh, Ard Mhacha
Déardaoin 1 Márta  2018 – An tÁras Ealaíne, An Muileann gCearr
Dé hAoine 2 Márta 2018 – Amharclann Ghaoth Dobhair, Tír Chonaill
Dé Luain/Dé Máirt 5/6 Márta 2018  – Amharclann na Cathrach, Gaillimh
Dé Máirt 13 Márta 2018  – Siamsa Tíre, Trá Lí

Tá gach eolas faoi rialacha Coirm, mar aon le foirm iontrála, ar fáil ag www.gael-linn.ie/coirm

Dáta deiridh iontrála – 18 Nollaig 2017

Ceolchoirm /Concert 16/11/17, 8:00pm, Dún Mhuire, An tAonach

Samhain 9, 2017

Tá áthas orainn a fhógairt go mbeidh Ceolchoirm den scoth ó Oisín MacDiarmada agus Paul Finn ón ngrúpa Téada le Samantha Harvey i nDún Mhuire ar an Déardaoin, 16 Samhain, 2017 ar a 8.00 pm. We are delighted to announce that Oisín MacDiarmada and Paul Finn, from the renowned group Téada with Samantha Harvey, will be in concert in Dún Mhuire Nenagh on Thursday 16 November 2017 at 8:00pm. Eolas : 067 41570 cnagantaonach@gmail.com

dtyuj

Jeff Kinney ag teacht ar cuairt go hÉireann

Samhain 7, 2017

Ba mhaith linn sibh a chur ar an eolas go bhfuil Jeff Kinney údar na sraithe iomráiteach Dialann Dúradáin nó Diary of a Wimpy Kid, ag teacht go hÉireann ar chuairt.

Beidh Jeff ag síniú leabhair i siopa leabhar Eason, Sráid Uí Chonaill ar an Satharn, 2ú Nollaig 11rn – 2in.

Tá ticéad, atá saor in aisce, ag teastáil don ocáid seo agus is féidir iad a chur in áirithe ar suíomh Eason.

http://www.easonedition.com/event/eason-event-jeff-kinney/?instance_id=12384

Tá Jeff fíor bhródúil go deo as na leabhar Gaeilge agus ba bhreá leis castáil ar páistí a bhfuil na leabhair Gaeilge acu. Is féidir leis na gasúir a gcuid leabhar a thabhairt leo ar an lá le fáil sínithe.

Ceiliúradh foilseacháin an dara leabhar déag, The Getaway, é an camchuairt seo agus chomh maith leis sin tá an triú leabhar as Gaeilge Barr ar an Donas foilsithe ag Futa Fata le seachtain anuas freisin.

Bheadh sé iontach na Gaeil agus leitheoirí óga a fheiceáil ag an ócáid seo agus ba mhór againn é dá mbeadh sibh in ann an deá scéal a roinnt le páistí agus tuismitheoirí na scoile.

Tá Futa Fata ag comhoibriú le Penguin Random House Ireland ar an ócáid seo.

 

Next Page »