Méid an Téacs

Riachtanais Speisialta Oideachais sna Bunscoileanna lán-Ghaeilge

Márta 8, 2017

Bhí an-rath ar an gcomhdháil lae maidir le riachtanais speisialta oideachais sna scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta a d’eagraigh Gaeloideachas & COGG ar an 3 Márta 2017. D’fhreastal 170 ionadaithe ó na scoileanna ar an ócáid oiliúna i Marino agus tugadh ard-mholadh do na haoichainteoirí, a roinn a gcuid taithí agus saineolas go fial leis na rannpháirtithe. Thíos gheobhaidh tú clár an lae, móide nótaí na gcainteoirí.

Tá súil ag Gaeloideachas comhdhálacha eile a reáchtáil ar an téama seo amach anseo, le béim ach go háirithe ar rannpháirtíocht cúntóirí riachtanais speisialta agus tuismitheoirí. D’fháilteoimis roimh aiseolas maidir leis an gcomhdháil ar an 3 Márta, agus moltaí a chabhródh linn pleanáil chun cinn a dhéanamh d’ócáidí oiliúna amach anseo. Ní gá ach ríomhphost a sheoladh chuig oifig@gaelscoileanna.ie.

Le teacht:

  • Piartheagasc sa Mhata agus Teanga an Mhata – Réidh Socair Déan! | Colm Ó Donaill, Gaelscoil an Bhradáin Feasa agus Máire Nic an Rí, COGG