Méid an Téacs
Seoladh Fon
R-phost Stiúrthóir
Suíomh Uaireanta
Cineál COLÓ

Naíonra Links, Port Mearnóg

Mainéar Seabrook, Bóthar Stáisiúin, Port Mearnóg, Co. Átha Cliath 1890 930 082
Maidineacha amháin / Mornings only
Léarscáil agus Sonraí
Tá / Yes

Naíonra Lios na nÓg Teo.

Teach Fheadha Cuilinn, 21a Bóthar Oakley, Raghnallach, BÁC 6 086 842 4338
cherrieb@eircom.net Cherrie Uí Bhroin
Maidineacha amháin / Mornings only
Léarscáil agus Sonraí
Tá / Yes

Naíonra Little Saints

4, Teach Eaton, An tSráid Mhór, Ráth Cúil, Co. Átha Cliath 01 401 3405
littlesaintscreche@hotmail.com Gwen Hughes
Maidineacha amháin / Mornings only
Léarscáil agus Sonraí
Tá / Yes

Naíonra Lorcáin

f/ch Scoil Lorcáin, Cearnóg Eaton, Baile na Manach, Co. Bhaile Átha Cliath 086 850 8924
naionralorcain@gmail.com Mary Ann Uí Dhuibhghiolla
Maidineacha amháin / Mornings only
Léarscáil agus Sonraí
Tá / Yes

Naíonra Matters

23, Gleann an Ghrífín, Leamhcán, Co. Bhaile Átha Cliath 01 621 4286
info@montessorimatters.ie Sharon Smyth/Steers
Maidineacha amháin / Mornings only
Léarscáil agus Sonraí
Tá / Yes

Naíonra Mháirín

Ionad Spóirt agus Fóilíochta, Bóthar Ghleann an Ghrifín, Leamhcán, Co. Bhaile Átha Cliath 086 8222219
maureenddowling@gmail.com Máirín Uí Dhualaing
Maidineacha agus tráthnónta / Mornings and afternoons
Léarscáil agus Sonraí
Príobháideach Tá / Yes

Naíonra Mhol an Óige Áine

58 Lily's Way, Faiche Ongar, Cluain Saileach, BÁC 15 086 172 0245
aineuifhiaich@gmail.com Áine Hunt (Uí Fhiaich)
Maidineacha agus tráthnónta / Mornings and afternoons
Léarscáil agus Sonraí
8.30am - 11.30am & 12.15pm - 3.15pm Tá / Yes

Naíonra Mhol an Óige, Baile Bhlainséir

Ionad Pobail Naomh Bríd, Baile Bhlainséir, BÁC 15 087 266 7264
cuiaidicin@gmail.com Caitlín Uí Aidicín
Maidineacha amháin / Mornings only
Léarscáil agus Sonraí
Tá / Yes

Naíonra Mológa, Seomra Dheirdre

F/ch: Scoil Mológa, Bóthar Clareville, Crois Araild, BÁC 6W 087 249 5485
dnichuilinn@gmail.com Deidre Ní Chuilinn
Maidineacha amháin / Mornings only
Léarscáil agus Sonraí
Tá / Yes

Naíonra Móloga, Seomra Ghráinne

F/ch: Scoil Mológa, Bóthar Clareville, Crois Araild, BÁC 6W 086 316 5093
gomaolagain@eircom.net Gráinne Uí Mhaolagáin
Maidineacha amháin / Mornings only
Léarscáil agus Sonraí
Tá / Yes

« Previous PageNext Page »