Méid an Téacs

Nuachtlitir

Foilsíonn Gaelscoileanna Teo. nuachtlitir trí huaire in aghaidh na bliana, agus scaiptear sa phost agus ar ríomhphost ag naíonraí, scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta í. Cuireann muid fáilte roimh scéalta agus grianghraif i gcónaí, is féidir iad a sheoladh chuig oifig@gaelscoileanna.ie.

Is féidir na heagráin a foilsíodh roimhe seo a léamh anseo: