Méid an Téacs

Nuachtlitir

Foilsíonn GAELSCOILEANNA TEO. nuachtlitir leictreonach trí huaire in aghaidh na bliana, agus scaiptear ar ríomhphost ag scoileanna lán-Ghaeilge agus eagraíochtaí gaeloideachais í.

Tá an Nuachtlitir is déanaí le léamh anseo: Nuachtlitir an Fhómhair

clúdach

Is féidir na heagráin a foilsíodh roimhe seo a léamh anseo:

Cuirtear fáilte roimh fhógraí sa Nuachtlitir, ag na rátaí thíos:

Lch. iomlán: 210 × 297 mm (portráid)

€200 d’eagrán amháin (€150 le lascaine*)

½ lch: 210 x 148.5 mm (tírdreach)

€120 d’eagrán amháin (€100 le lascaine*)

¼ lch: 105 x 148.5 mm (portráid)

€75 d’eagrán amháin (€50 le lascaine*)

*Tabharfar lascaine ach an fógra a bheith istigh roimh dáta faoi leith.