Méid an Téacs

Ábhar tacaíochta

Is féidir an t-ábhar thíos a íoslódáil, nó leaganacha clóite a fháil trí teagmháil a dhéanamh linn ar 01 8535195 nó oifig@gaelscoileanna.ie.

Polasaithe

‘Ár bPolasaí Gaeilge’ Eagrán 2013 (bunleibhéal)

Treoirleabhar Gaelscoileanna Teo. do na scoileanna lán-Ghaeilge i dtaobh forbairt  polasaí Gaeilge. Táimid ag súil le treoirleabhar  do na hiar-bhunscoileanna i dtaobh forbairt polasaí Gaeilge a fhoilsiú le linn 2015.

Polasaí Tumoideachais

D’fhorbair an Grúpa Stiúrtha ar Pholasaí Tumoideachais (GSPT) polasaí uile-Éireann ar an tumoideachas i gcomhthéacs na scoileanna lán-Ghaeilge sa bhliain 2010. Is iad mórspriocanna an pholasaí seo ná tionchar a imirt ar bheartais ar an tumoideachas sna córais oideachais as seo amach, agus feasacht agus tuiscint an mhórphobail ar an tumoideachas Gaeilge a ardú agus a fheabhsú.

Ábhar bolscaireachta

Bileog Luath-thumoideachas/Leaflet on Early Immersion

Bileog Tumoideachais: leagan Gaeilge & Béarla

Bileog Tumoideachais: leagan Gaeilge & Fraincis

Bileog Tumoideachais: leagan Gaeilge & Polainnis

Bileog Tumoideachais: leagan Gaeilge & Portaingéilis

Bileog Tumoideachais: leagan Gaeilge & Rúisis

Bileog Tumoideachais: leagan Gaeilge & Rómáinis

Póstaer 1

Póstaer 2