Méid an Téacs

Ballraíocht

Feidhmíonn Gaeloideachas de réir riachtanais ár gcuid ball agus na hearnála. Is féidir le haon scoil atá ag cur oideachas lán-Ghaeilge ar fáil clárú le bheith mar bhall de chuid na heagraíochta. €65 in aghaidh na scoilbhliana atá air, agus ní gá ach an fhoirm thíos a chomhlánú agus a sheoladh chugainn in éineacht leis an íocaíocht.

Má tá ceist agat maidir le stádas ballraíochta na scoile, déan teagmháil linn ar 01 8535195 nó eolas@gaeloideachas.ie.

Ní Neart go Cur le Chéile

 • Gréasán tacaíochta
 • Líne chabhrach – 01 8535195
 • Comhairle neamhspleách agus neodrach
 • Stocaireacht, abhcóideacht agus idirbheartaíocht

Ag Obair as Lámh a Chéile

 • Cúnamh praiticiúil
 • Áiseanna agus acmhainní
 • Ábhar bolscaireachta
 • www.irishforparents.ie
 • Scéimeanna deontais

Fios Feasa

 • Forbairt ghairmiúil
 • Staitisticí
 • Fóraim phlé

Nod don Eolach