Méid an Téacs

Nuacht

Má tá nuacht agat le roinnt ar na naíonraí agus scoileanna lán-Ghaeilge, tá fáilte romhat do scéal agus grianghraif a sheoladh chugainn ar ríomhphost: oifig@gaelscoileanna.ie. Foilsítear nuacht laethúil anseo ar an suíomh, agus scaiptear nuachtlitir Gaelscoileanna Teo. gach ráithe.

Is féidir clárú le nuacht na heagraíochta a fháil ar ríomhphost uair in aghaidh an lae trí do sheoladh ríomhphoist a chur sa bhosca ar an leathanach baile. Tá fotha RSS ann don nuacht chomh maith.

Tá Gaelscoileanna Teo. anois ar Facebook agus Twitter, bí cinnte do scéalta a roinnt linn!

Seirbhís Chúram Iarscoile – deis i nGaillimh

Meitheamh 19, 2018

Nuachtlitir Chomhairle na Gaelscolaíochta – eagrán an tsamhraidh

Meitheamh 19, 2018

Seimineáir ar Fhéinmheastóireacht Scoile (FMS) á n-eagrú ag an SFGM

Meitheamh 19, 2018

Folúntais leis an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM/NCCA)

Meitheamh 13, 2018

Folúntas: Naíonra Safari, Baile Átha Cliath

Meitheamh 13, 2018

Cúrsa Gaeilge do Mhúinteoirí a bhíonn nó a bheidh ag múineadh ábhair éagsúla trí Ghaeilge

Meitheamh 12, 2018

Riarthóir Oifige ag teastáil ó Gaeloideachas, conradh 3 bhliana

Meitheamh 8, 2018

Dioplóma i Múineadh na Gaeilge (Foghlaimeoirí Fásta)

Meitheamh 5, 2018

Folúntas: Bainisteoir, Naíonra an Teaghlaigh Naofa, Corcaigh

Bealtaine 30, 2018

Folúntas: Stiúrthóir cúnta ag teastáil do Naíonra Bhóín Dé, Co. Chill Dara

Bealtaine 24, 2018