Méid an Téacs

Beirt Oifigeach Sinsearach ar lorg ag Comhairle na Gaelscolaíochta

Samhain 27, 2018

Tá dhá phost nua le líonadh mar a leanas: Oifigeach Sinsearach Tacaíochta Oideachais agus Oifigeach Sinsearach Tacaíochta Forbartha. Tá leabhráin eolais, foirmeacha iarratais agus níos mó eolais san achar “Foilsiúcháin” ar shuíomh Chomhairle na Gaelscolaíochta. Tá na foirmeacha iarratais le bheith ar ais roimh 5.00 i.n. Luan 10ú lá Nollaig.

I dtaca leis an phost mar Oifigeach Sinsearach Tacaíochta Oideachais thiocfadh leis an phost bheith fóirsteanach don té ar mhaith leis/léi tréimhse ar iasacht óna c(h)uid oibre go ceann tamaill idir bliain nó trí bliana. Tuilleadh eolais ó Phól Ó Mórdha: Guthán 90897311 nó pomordha@comhairle.org