Méid an Téacs

Folúntas: Gaelscoil Riabhach

Bealtaine 30, 2014

Sonraí ar www.educationposts.ie

Folúntas: Scoil Naisiúnta Inis Chléire

Bealtaine 30, 2014

Is bunscoil oileánda, Gaeltachta í S.N. Inis Chléire. Ta an scoil páirteach sa chlár DEIS le béim ar litearthacht, uimhirtheacht agus forbairt soisialta.

Foireann: Beirt múinteoir ranga (príomhoide san aireamh), múinteoir acmhainne páirt-aimseartha, múinteoir tacaíochta foghlama páirt-aimseartha agus cúntóir riachtanais speisialta lán-aimseartha.

Duine fuinniúil le ardchaighdeán Gaeilge labhartha agus scríofa atá de dhíth.

Sonraí ar www.educationposts.ie

Folúntas: Coláiste Eoin

Bealtaine 30, 2014

Sonraí ar www.educationposts.ie

Folúntais: Gael-Choláiste Chill Dara

Bealtaine 30, 2014

Sonraí ar www.educationposts.ie:

Folúntas: Gaelscoil Lios Tuathail

Bealtaine 30, 2014

Sonraí ar www.educationposts.ie

Folúntais: Scoil Santain

Bealtaine 30, 2014

Is gaelscoil Deis í Scoil Santain. Gaeilge líofa riachtanach. Taithí i scoil Deis inmhianta. 2 phost théarma socruithe bliana atá i gceist (sos gairme agus post roinnte).

Sonraí ar www.educationposts.ie

Folúntais: Gaelscoil Thaobh na Coille

Bealtaine 30, 2014

2 Phost Téarma Seasta Bliana : Bunscoil lán-Ghaeilge, chaitliceach,í Gaelscoil Thaobh na Coille. Beifear ag súil go mbeidh ard-chaighdeán Gaeilge labhartha & scríofa ag iarratasóirí a chuireann isteach ar na poist seo. Tuile eolais faoin scoil ar fáil ag www.taobhnacoille.ie

Is féidir go ndéanfaí liosta d’iarrthóirí oiriúnacha a bhunú as a ndéanfaí folúntais sa todhchaí a líonadh laistigh de thréimhse 4 mhí ó dháta an fhógra seo.

Sonraí ar www.educationposts.ie

Folúntas: Scoil Mobhí

Bealtaine 30, 2014

Ní mór d’iarratasóirí ard-chaighdeán Gaeilge labhartha agus scríofa a bheith acu. Cruthófar painéal ag éirí as an bhfógra seo chun folúntaisí eile a líonadh taobh istigh de cheithre mhí.

Iarrafar ar iarratasóirí cóip amháin den fhoirm iarratais a chur tríd r-phoist.

Ní ghlacfar ach le hiarratais tríd r-phoist postscoilmobhi@gmail.com roimh 3 i.n. ar an 12 Meitheamh 2014.

Iarrafar ar iarratasóirí a fhaigheann cuireadh chun agallaimh, cóipeanna de na teastais cuí a chur i bpost chun na scoile.

Beidh na hagallaimh ar siúl idir 23 agus 27 Meitheamh 2014.

Sonraí ar www.educationposts.ie

Folúntas: Pobalscoil Chorca Dhuibhne

Bealtaine 30, 2014

Sonraí ar www.educationposts.ie.

Folúntais: Gaelscoil Mhic Amhlaigh

Bealtaine 30, 2014

Sonraí ar www.educationposts.ie

 

Next Page »