Méid an Téacs

Folúntas: Scoil Naisiúnta Inis Chléire

Bealtaine 30, 2014

Is bunscoil oileánda, Gaeltachta í S.N. Inis Chléire. Ta an scoil páirteach sa chlár DEIS le béim ar litearthacht, uimhirtheacht agus forbairt soisialta.

Foireann: Beirt múinteoir ranga (príomhoide san aireamh), múinteoir acmhainne páirt-aimseartha, múinteoir tacaíochta foghlama páirt-aimseartha agus cúntóir riachtanais speisialta lán-aimseartha.

Duine fuinniúil le ardchaighdeán Gaeilge labhartha agus scríofa atá de dhíth.

Sonraí ar www.educationposts.ie