Méid an Téacs

Concerns raised over deficiencies at city Gaelscoil

Meitheamh 26, 2010

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Fís na Gaelscolaíochta Beo i nDoire

Meitheamh 25, 2010

Tá pleanáil ag dul ar aghaidh faoi láthair chun soláthar iar-bhunscolaíochta lán-Ghaeilge a bhunú do na daltaí Gaelscoile a dhéanann freastal ar na Gaelscoileanna i nDoire agus ar an Srath Bán.

Druideadh Meánscoil Dhoire, iarbunscoil lán-Ghaeilge a bunaíodh sa bhliain 1994, dhá bhliain ó shin agus mar sin tá tábhacht ar leith ag baint leis an bpleanáil seo d’iarbhunscoil nua sa chathair.
Bunaíodh meitheal oibre iar-bhunscolaíochta lán-Ghaeilge an 18ú Bealtaine 2010 mar thoradh ar an idirphlé le hionadaithe ó Bhord Gobharnóirí na nGaelscoileanna uile i nDoire agus ar an Srath Bán.
Is daoine atá ainmnithe ó na Gaelscoileanna uile atá sa mheitheal oibre seo agus an Dr. Micheál Ó Duibh (Comhairle na Gaelscolaíochta) ina chathaoirleach. Ó bunaíodh an mheitheal oibre seo tá go leor oibre déanta i dtaca le forbairt na hiarbhunscolaíochta lán-Ghaeilge i nDoire.

Go dtí seo, tá anailís agus plé déanta ag an mheitheal oibre ar threochtaí líon na ndaltaí Gaelscoile atá agus a bheidh in aois aistrithe thar na chéad 7 mbliana atá amach romhainn.
Tá measúnú déanta ag an mheitheal oibre ar mhúnlaí éagsúla iar-bhunscolaíochta ionas gur féidir na múnlaí is oiriúnaí do riachtanais na Gaelscolaíochta a roghnú.

Anuas air seo, tá comhairliúchán déanta le príomhoidí Gaelscoileanna i nDoire, ar an Srath Bán, i mBun an Phobail agus i mBun Cranncha chun a dtuairimí agus a ndearcaí i leith fhorbairt na hiarbhunscolaíochta a fháil.
Dúirt an Dr. Micheál Ó Duibh go bhfuil sé iontach sásta a bheith ina chathaoirleach ar an mheitheal oibre agus go bhfuil meanma láidir an chomhoibrithe ann ó na Gaelscoileanna i nDoire agus ar an Srath Bán.

“Tá mé iontach sásta bheith i mo chathaoirleach ar an mheitheal oibre seo nó tá meanma láidir an chomhoibrithe ann ó na Gaelscoileanna i nDoire agus ar an Srath Bán.
Chuir an fócas ar chomhoibriú ar leas coitianta an pháiste Gaelscoile saintréith ar leith le hobair na meithle oibre, rud atá maith agus cuiditheach.

Tuigeann muid go léir nach obair fhurasta atá i mbunú sholáthar iar-bhunscolaíochta ach creideann muid go láidir go bhfuil an ceart ag daltaí teacht a bheith acu ar iar-bhunscolaíocht lán-Ghaeilge.”
Creideann an tUasal Ó Duibh agus an mheitheal oibre gur chóir dó seo bheith ann do Mheán Fómhair 2011 nó ar an dáta is luaithe ina dhiaidh.

Tacaíonn Comhairle na Gaelscolaíochta leis an dearcadh seo.
Tá an mheitheal oibre den tuairim go bhfuil ceantar iar-bhunscolaíochta Dhoire réidh don iar-bhunscolaíocht agus deir Ó Duibh go bhfuil súil acu go rachaidh obair na meithle oibre seo píosa fada chun ‘scoil fhuinniúil agus inbhuanaithe’ a bhunú, a bheidh tarraingteach do na daltaí Gaelscoile uile agus a dhéanfaidh ardchaighdeán oideachais a ofráil do pháistí na scoile ar fad.

Gaelscéal – Meadhbh Ní Eadhra
25 Meitheamh 2010

Inspectors reveal poor level of Irish at Gaelscoil

Meitheamh 25, 2010

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Long wait over for local schools

Meitheamh 23, 2010

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Gaelscoil Éadain Mhóir – Lá Spraoi

Meitheamh 17, 2010

Bhí lá iontach againn ag an lá spraoi. Bhain na páistí idir shult agus tairbhe as. Bhí na tuistí uilig páirteach ann fosta. Bhí rásaí againn, peil ghaelach, caisleán preabadh agus damhsa hip hop! Bhí sé ar dóigh. Go raibh míle maith agaibh as an tacaíocht.

Páistí Gaelscoile ar barr

Meitheamh 15, 2010

Rinne an Roinn Oideachais i dTuaisceart Éireann taighde spéisiúil maidir leis an oideachas ó Thuaidh le gairid a thug le fios go bhfuil páistí Gaelscoile ag tuilleamh marcanna níos airde ná páistí atá ag freastal ar scoileanna a mhúineann trí mheán an Bhéarla ansiúd, ní hamháin sa mhata ach sa Bhéarla chomh maith.

Rinneadh comparáid idir páistí a raibh an cineál cúlra eacnamaíoch céanna  ag a gclann agus iad i mbun a gcuid taighde.

Tá na torthaí seo thar a bheith spéisiúil ó tharla go ndearna cigirí scoile cáineadh le gairid ar an gcaighdeán a bhí ag roinnt Gaelscoileanna sa Tuaisceart.

Ag labhairt faoi seo,  dúirt an Dochtúir Réamaí Mathers ó Chomhairle na Gaelscolaíochta, go raibh an bhéim a leagadh ar na Gaelscoileanna le linn na cigireachta a rinneadh ar an earnáil ar fad míchothrom.

Dúirt sé go dtaispeánann na torthaí seo go bhfuil na páistí Gaelscoile ag fáil torthaí níos airde ná páistí eile sa dá ábhar is tábhachtaí sa churaclam bunscoile agus rinne sé tagairt don taighde a rinne Coláiste na Banríona le gairid,  áit ar thug siad faoi deara go bhfuil cuimhne ghearrthéarmach níos fearr ag páistí Gaelscoile ná páistí eile de bharr an dátheangachas

Scoil Aonghusa – Comórtas Fichille 2010

Meitheamh 11, 2010

Fíor buíochas do gach duine agus gach scoil a glac páirt sa Comórtas Fichille ar an Céadaoin seo chuaigh thart (Meitheamh 2ú).

Seo iad na buaiteoirí:

1ú áit: Scoil Aonghusa (buanthrofaí fichille (www.shanehollanddesign.com)
2ú áit: Gaelscoil Mhoshíológ
3ú áit: Gaelscoil Bhriain Boroimhe

Ag súil é a dhéanamh arís an bhliain seo chugainn, coinigh súil ar www.ficheall.com.

Cailín is fearr: Sadhbh (bord 1) as Gaelscoil Bharra
Duais bhoird 1: Evan English (Scoil Aonghusa)
Duais bhoird 2: Micheál Ó Riain (Scoil Aonghusa)
Duais bhoird 3: Scoil an tSeachtar Laoch
Duais bhoird 4: Ewan Mac Ardle (Scoil Aonghusa)
Duais bhoird 5: Scoil an tSeachtar Laoch
Duaiseanna don Fadhbanna Fichille: (ar fáil ar www.ficheall.com : Fadhbanna Fichille 3)
1ú áit: Ewan Mac Ardle (Scoil Aonghusa, rang 6); Cian Ó Crualaíoch (Scoil Aonghusa, rang 4) (12/12)
2ú áit: Ross (Gaelscoil Bharra, rang 4); Sadhbh (Gaelscoil Bharra, rang 5); Ciara (Gaelscoil Bhriain Boroimhe, rang 5) (uile 11/12)

Na scoileanna:
Gaelscoil Bharra , Ascaill an Fhasaigh, An Chabrach, Baile Átha Cliath 7  (Cabra) (2 fhoireann)
Gaelscoil Bhriain Boroimhe, Seanbhaile, Coill na nÚll, Bóthar Chill Dhéagláin, Sórd, Co. Átha Cliath (Swords)
Scoil an tSeachtar Laoch, Bóthar Bhaile Munna, Baile Átha Cliath 11 (Ballymun)
Scoil Aonghusa, Geata an Domhnaigh, Droichead Átha, Co. Lú (Drogheda)
Gaelscoil Mhoshíológ, Bóthar Carn an Bhua, Guaire, Co. Loch Garman (Gory)

First teacher appointed to new Gaelscoil Ráth Tó

Meitheamh 10, 2010

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Irish Schools top at English

Meitheamh 4, 2010

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Gaelscoil Bharra – Cuairt ar Ghaelscoil Thiobraid Arann

Meitheamh 2, 2010

Thug Grúpa Cheoil Ghaelscoil Bharra, Cabrach cuairt ar dhaltaí agus a n-iarr mhúinteoir Eoghan Breathnach an seachtain seo caite i nGaelscoil Thiobraid Arann.

Stopamar ar an mbealach ag Caiseal, áit a fuaireamar turas suimiúil timpeall na hEaglaise. Ar aghaidh linn go Baile Thiobraid Árann agus bhí neart portanna, amhráin agus rince ag na páistí. Bhí ionadh an domhain ar pháistí Chabrach nuair a chonaic siad an foirgneamh galánta ag muintir Thiobraid Árann agus muid fós sna mbotháin!

Cluiche dhá leath a bhí ann sa pheil agus bhí an lucht féachana ag caitheamh a cheapairí ar an réiteoir! Chuamar i gcomhair béile blasta i chipper galánta sa sráidbhaile agus arais linn go Cabrach. Tá súil againn go mbeidh fás agus forbairt ar an nascadh idir an dá scoil amach anseo.

Next Page »