Méid an Téacs

Comórtas BEO!

Eanáir 31, 2012

€5,000 do an gig BEO is fearr sa tir. Goitse, bigí linn!

Thosaigh BEO mar scéim idirbhliana sa bhliain 2009. Bunaíodh BEO le comhoibriú ó dhaltaí Idirbhliana Choláiste Ailigh, Coláiste Naomh Adhamhnáin, Clochar Loreto agus Coláiste an Eargail. Tá na scoileanna seo suite i Leitir Ceanainn i gCo. Dhún na nGall.

Tá sé mar aidhm ag BEO suim sa cheol a spreagadh i measc an aos óg trí spreagadh a thabhairt dóibh sraith de cheolchoirmeacha a eagrú ina gceantar áitiúil. Tá na daltaí i gceannas ar gach páirt den eagrúchán – na bannaí ceoil  a chuir sa  áireamh, an cur chun cinn dena hócáidí, ag déanamh taifead ar na ceolchoirmeacha srl. Spreagann seo suim i gceol beo, agus ag an am chéanna cuidíonn sé le daltaí forbairt a dhéanamh ar a gcuid scileanna eagrúcháin agus cumarsáide.

Tá na sonraí maidir le Comórtas BEO le fáil ar www.beoireland.com.

Déanfar Comórtas BEO a sheoladh go hoifigiúil sa Regional Cultural Centre ar Déardaoin an 19 Eanáir ag 2.00 pm.
Beidh na daoine seo a leanas ag labhairt ar an lá:

 • Seosamh Mac Ceallabhuí BEO
 • Dessie Larkin Comhairle Contae Dhun na nGall
 • Mary Ann Kane Coiste Gairmoideachas Dun na nGall
 • Hugh Harkin Donegal Live
 • Seoladh oifigúil le Nollaig mac Giolla Bhride Comhairle Contae Dhun na nGall

Bigí linn!

BEO – Bileog eolais

Scoil Santain – Feachtas i gcoinne ciorruithe oideachais ag bailiú nirt

Eanáir 27, 2012

Grianghraf ón Irish Times

Tá sár-obair ar bun ag pobal Scoil Santain i dTamhlacht le tamaill anuas agus iad i mbun tréan-stocaireachta in aghaidh na ciorruithe oideachais a chosnóidh go daor ar an scoil agus ar scoileanna eile ar fud na tíre. Tá gach eolas maidir leis an bhfeachtas ar fáil ag na naisc thíos:

http://www.scoilsantain.com/scoil-santain-sa-nuacht.html agus http://scoilsantainpag.wordpress.com/.

Ráiteas ón ngrúpa:

The Scoil Santain Parents (SOS) (Save our Schools) Action Group was set up as a result of Minister Ruairí Quinn’s decision to make cuts to the DEIS Schools in Ireland. If DEIS cuts were implemented, this would have an adverse effect on the positive teaching of our children, and undo all the good work achieved under the DEIS status of our school. This would put immense pressure on the teachers resulting in bigger class sizes, and a heavy financial burden on parents/guardians to make up the short fall in funding to compensate for loss of services to our school.

Although there are signs that our campaign has softened Minister Ruairí Quinn’s stance on these cuts, we need to ensure this is the case. Until we are guaranteed DEIS Status, our campaign must continue. Remember this is our right under our Constitution, not a concession that can be taken away.

Mise le meas,

Gearóid O Conaráin

(Scoil Santain Parents Action Group)

TEAGASCÓIRÍ GAEILGE 2012 – 2013 Gairm ar Iarratais

Eanáir 27, 2012

Cuireann Fondúireacht Ollscoil Éireann Cheanada clár bliantúil dámhachtainí malartacha ar fáil idir ollscoileanna Cheanada agus ollscoileanna na hÉireann, clár atá oscailte do gach disciplín acadúil. Bhunaigh an Dr. Craig Dobbin, Talamh an Éisc, agus an Dr. Pádraig Ó hIrghile, iar-Uachtarán na hÉireann, an Fhondúireacht sa bhliain 1994. Sa bhliain 2004 tugadh aitheantas don Fhondúireacht freisin i Meabhrán Tuisceana idir rialtas Cheanada agus rialtas na hÉireann. Cuireann an Fhondúireacht dámhachtainí ar fáil chun tacú le teagasc na Gaeilge in ollscoileanna áirithe i gCeanada, le maoiniú ón gCrannchur Náisiúnta agus ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. Is mian leis an bhFondúireacht Teagascóirí Gaeilge a cheapadh le haghaidh na tréimhse naoi mí, Meán Fómhair 2012 – Bealtaine 2013, sna hollscoileanna seo leanas:

 • University of St. Michael’s College, University of Toronto, Ontario
 • Concordia University, Montreal, Quebec
 • St. Francis Xavier University, Antigonish, Nova Scotia
 • St. Mary’s University, Halifax, Nova Scotia
 • St. Thomas University, Fredericton, New Brunswick
 • Memorial University, St. John’s, Newfoundland
 • University of Ottawa, Ontario

Tabharfar deis do mhúinteoirí reatha barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna múinteoireachta agus cur lena n-eolas faoi shochaí agus faoi chultúr Cheanada ionas gur féidir leo tarraingt orthu tar éis dóibh filleadh ar Éirinn. Tá tuilleadh eolais faoi na dámhachtainí, faoi na téarmaí agus faoi na coinníollacha, agus foirmeacha iarratais ar fáil ag www.icuf.ie. Is féidir fiosrúcháin a sheoladh chuig gaeilge@icuf.ie.

IS É DÉARDAOIN, 1 MÁRTA 2012, AN DÁTÁ DEIRIDH A nGLACFAR LE hIARRATAIS.

Gaeltacht schools bear brunt of cuts

Eanáir 27, 2012

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Packed meeting hears fears for future of schools

Eanáir 27, 2012

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Children who are too busy perform poorly at school

Eanáir 27, 2012

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Ceol’s Comhrá the Castlebar based Club Óige is back

Eanáir 27, 2012

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Too many activities after school erode overall benefit

Eanáir 27, 2012

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Líonra Réigiúnach Gaelscoileanna Teo. ar Glór Anoir, Raidió na Gaeltachta

Eanáir 26, 2012

Éist leis an gclár anseo.

Some small rural schools are being put in immediate jeopardy by staffing cuts

Eanáir 26, 2012

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Next Page »