Méid an Téacs

Ná scrios an Ghaeilge a Enda más é do thoil é – Impí ó ghlúin óg na tíre gan tréigean a dhéanamh ar an nGaeilge

Feabhra 25, 2011

ROINNEANN dalta Ardteiste a tuairim ar an gconspóid a bhaineann le polasaí Gaeilge Fhine Gael le Foinse inniu.

Tá na triailscrúduithe díreach críochnaithe ag Ruth Lawlor (18) ó Thrá Mhór i gCo Phort Láirge agus tá sí ar buile faoin bpolasaí seo. Creideann Ruth go ndéanfar scrios ar an nGaeilge má fhaightear réidh léi mar ábhar éigeantach don Ardteist agus i litir oscailte chuig Enda Kenny, iarrann sí ar cheannaire Fhine Gael machnamh a dhéanamh ar an dtionchar a bheadh ag an bpolasaí seo ar dhaoine óga. Is í seo an litir atá scríofa aici:

A chara, an t-Uasal Enda Kenny,
‘Más beo do bheo dá néis,
Na gaid go léir a scaoileadh,
Is nach corpán ar do chosa thú,
Iontach liom mar éacht é.’

Scríobh Máirtín Ó Direáin na línte seo roinnt blianta ó shin, ach is dócha nach bhfuil siad cloiste agat go dtí seo. Is ionann gaid sa dán agus teanga, traidisiún, cultúr agus nósanna. Samhlaíonn an file an duine a thréigeann a theanga dhúchais mar chorpán. Má chaitheann muid na seoda luachmhara seo ar leataobh, beimid gan féiniúlacht ar bith; beimid mar chorpán. An bhfuil tú ag lorg glúin nua de chorpáin chun a bheith ina gceannairí ar an tír seo? Cloisimid daoine ag rá gur cur amú ama é a bheith ag foghlaim Gaeilge.

Ach ní bhaineann an teanga le cúrsaí airgid. Baineann sí le spiora agus anam an náisiúin. Tá an chuma ar an scéal nach dtuigeann tú tábhacht na Gaeilge mar chuid dár n-oidhreacht. Ar chuala tú riamh gur tír gan teanga tír gan anam? Níl vóta ag na daoine a mbeidh an cinneadh seo ag dul i bhfeidhm orthu. Is dócha nár smaoinigh tú ar iarmhairtí an chinnidh sin. Beidh na Gaeltachtaí i ndeireadh na feide; beidh na múinteoirí nua Gaeilge gan phoist. Tá líon na nGaelscoileanna ag méadú agus feicimid na sluaite ag triall ar na Coláistí Samhraidh chuile bhliain – ach ní rachaidís ann mura mbeadh an Ghaeilge éigeantach ar scoil. Cén fáth nach bhfuil an Rialtas ag íoc as daoine a chur go dtí an Ghaeltacht, chun spiorad na tíre a chothú? Chuaigh mé go dtí an Ghaeltacht agus ní raibh suim agam sa Ghaeilge; ach spreag sé grá don Ghaeilge ionam.

Nuair atá gach rud caillte againn, ár gcuid airgid, ár neamhspleáchas, beidh rud éigin á lorg againn, a thógfaidh sinn as an oíche dhorcha agus isteach go solas an lae. Is é an rud sin ná ár dteanga féin, ach, má tá sí imithe, beidh sí imithe go deo. Caithfimid seasamh le chéile, le focail an amhráin náisiúnta inár n-aigne: “Sinne Fianna Fáil…” Sinne Fianna Fáil ” we are the soldiers of destiny. Fuair ár sinsir bás ar son na Poblachta, ar son na Gaeilge. Guím nach dtiocfaidh an lá go deo go mbeidh an Ghaeilge roghnach sna scoileanna. Iarraim ort le mo chroí ina iomláine. Rinne na Sasanaigh gach iarracht ár dteanga a scriosadh – caithfimid a bheith cúramach nach gcríochnóimid féin an rud a theip orthusan.

Is mise le meas,
Ruth Lawlor
Scoil Stella Maris.

Foinse – Orla Bradshaw

Majority oppose FG plan to make Irish optional

Feabhra 25, 2011

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Go raibh maith agat, Mr Myers

Feabhra 25, 2011

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Cath na mBannaí ar Raidió Rí-Rá

Feabhra 24, 2011

Is é Raidió Rí-Rá an t-aon chairt-stáisiún lánGhaeilge don aos óg in Éirinn agus tá ceoltóirí óga Gaeilge á lorg acu dá chomórtas CATH NA mBANNAÍ arís i mbliana.

Tá Raidió Rí-Rá ag lorg na bannaí is fearr le liricí Gaeilge (nó i mBéarla agus i nGaeilge) chun iad a chur ar aerthonnta timpeall na tíre arís le linn mhí an Mhárta 2011 mar chuid den chomórtas CATH NA mBANNAÍ 2011.
 
D’éirigh go hiontach leis an gcomórtas a d’eagraigh Raidió Rí-Rá  le linn mhí an Mhárta 2010, fad agus a bhí an cairtstáisiún ag craoladh beo ar an gcóras FM i mBaile Átha Cliath, Corcaigh, Gaillimh agus Luimneach anuraidh. Bhain seacht mbanna éagsúil áit amach ar ghearrliosta CATH NA mBANNAÍ 2010, áit go raibh deis ag gach banna a gcuid ceoil a chasadh ar an aer, labhairt le láithreoirí, agus alt fúthu féin a chur ar shuíomh Raidió Rí-Rá ar www.rrr.ie.
 
Seinneadh amhrán na seacht mbannaí ar Raidió Rí-Rá ar feadh mhí an Mhárta 2010 sular chaith éisteoirí vóta ar son an bhanna ab fhearr leo. Fógraíodh an banna Mo Hat Mo Gheansaí lena n-amhrán Ní Tú Mo Ghrá ina mbuaiteoirí ar an gcomórtas CATH NA mBANNAÍ ar Lá Fhéile Phádraig 2010 agus mar dhuais ar an gcomórtas, beidh amhrán Mo Hat Mo Gheansaí le cloisteáil ar albam ceoil Raidió Rí-Rá 2011 i dteannta leithéidí The Coronas, The Rubberbandits agus eile an mhí seo chugainn.
 
Beidh deis ag buaiteoir chomórtas CATH NA mBANNAÍ 2011 amhrán a chasadh ar albam ceoil Raidió Rí-Rá an bhliain seo chugainn agus is bealach iontach é an comórtas seo do bhannaí óga nua chun poiblíocht in aisce a ghiniúint dóibh féin agus a gcuid ceoil a chur os comhair an phobail náisiúnta.
 
Tabhair seans do do bhanna seinm ar aerthonnta na tíre ar Raidió Rí-Rá an Márta seo trí mp3 de cheol an bhanna le liricí i nGaeilge (nó i mBéarla agus i nGaeilge) a sheoladh go gina@rrr.ie faoin Aoine, 25 Feabhra 2011, nó féach ar www.rrr.ie/cath-na-mbannai-2011/ le sonraí an chomórtais a fháil.
 
Ní hamháin go mbíonn na hamhráin is mó ó na cairteacha á gcasadh ag Raidió Rí-Rá dá éisteoirí dílse gan stad, gach lá ar-líne ag www.rrr.ie, ach beidh Rí-Rá ag craoladh beo ar an gcóras FM i mBaile Átha Cliath (92.1 FM), Corcaigh (106.7 FM), agus Gaillimh (99.1 FM) do Sheachtain na Gaeilge 2011 an Márta seo agus tá do bhanna ag teastáil ar ár stáisiún!
 
Tuilleadh eolais ar fáíl ó Gina Ní Chathasaigh Comheagraí Chath na mBannaí, Raidió Rí-Rá / Cuir glaoch ar +353 (0)85 7058122 /  nó seol ríomhphost chuig gina@rrr.ie

Huge boost for new Gaelcholaiste

Feabhra 24, 2011

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Keeping Irish as a core subject

Feabhra 24, 2011

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Neamhspleáigh i gcoinne pholasaí Fhine Gael

Feabhra 24, 2011

A Eagarthóir a chara

Léirigh staidéar MRBI/Ipsos le déanaí tacaíocht mhuintir na tíre don Ghaeilge mar cheann de chroí-ábhair ag leibhéal na hArdteistiméireachta.  Tacaímid, a bhfuil ár n-ainmneacha leis seo thíos, ar iomaitheoirí neamhspleácha muid in Olltoghchán 2011, leis an nGaeilge mar chroí-ábhar sa chóras oideachais.  Creidimid go bhfuil de cheart ag gach dalta scoile a dteanga náisiúnta a fhoghlaim.  Má thoghtar muid, geallaimid ár dtacaíocht iomlán don Ghaeilge mar cheann de chroí-ábhair na hArdteistiméireachta, agus go seasfaidh an Ghaeilge mar riachtanas iontrála do chúrsaí tríú leibhéal.

Le meas,
James Breen- An Clár
Sarah Ferrigan- An Clár
Pádraig O Sullivan- Corcaigh Thuaidh-Lár
Paul O Neill – Corcaigh Thoir
Mick Finn- Corcaigh Theas-Lár
Diarmaid Ó Cadhla  Corcaigh Theas-Lár
John Kearney – Corcaigh Thiar Theas
Michael O Sullivan- Corcaigh Thiar Theas
Michael Healy Rae- Ciarraí Theas
John Dillon- Luimneach
Séamus Sherlock-Luimneach
Dr. Ben Nutty- Port Láirge
Eamon Walsh- Gaillimh Thiar
Catherine Connolly – Gaillimh Thiar
Mike Cubbard – Gaillimh Thiar
Noel Grealish – Gaillimh Thiar
Michael Kilcoyne- Maigh Eo
Luke Ming Flanagan –  Ros Comáin-Liatroim Theas
John McDermott  – Ros Comáin-Liatroim Theas
Gabriel McSharry Sligeach-Liatroim Thuaidh
Cllr Seamus Treanor- An Cabhán/Muineachan
Caroline Forde – An Cabhán/Muineachan
Ian McGarvey – Dún na nGall Thoir-Thuaidh
Thomas Pringle- Dún na nGall Thiar-Theas
Stephen McCahill- Dún na nGall Thiar-Theas
Eugene Finnegan-Cill Mhantáin
Michael J Loftus- Baile Átha Cliath Thiar-Thuaidh
Maureen O’Sullivan- Dublin Central
Christy Burke- Baile Átha Cliath Láir
Cieran Perry- Baile Átha Cliath Láir
Raymond Whitehead- Baile Átha Cliath Theas

Gaelscéal – Litir chuig an Eagarthóir

LANGUAGE DIVIDE

Feabhra 24, 2011

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Keeping Irish as a core subject

Feabhra 24, 2011

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Irish language: not just a Gaeltacht issue

Feabhra 24, 2011

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Next Page »