Méid an Téacs

Ábhar bolscaireachta

Cuireann Gaelscoileanna Teo. ábhar bolscaireachta ar fáil saor in aisce do naíonraí agus scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. Ní gá ach an fhoirm thíos a chomhlánú. Níl aon chostas ar an ábhar seo. Déanfar an t-ordú a dheimhniú leat agus a sheoladh chugat sa phost. Má tá aon cheist agat ina leith, is féidir teagmháil a dhéanamh linn ar 01 8535195 nó oifig@gaelscoileanna.ie.

Do thuismitheoirí agus caomhnóirí, tá leaganacha PDF den ábhar ar fáil thíos:

Ordaigh ábhar bolscaireachta:

Ní gá ach líon na mbileog atá uait a chuir sna boscaí thíos. Fág bán é sa chás nach bhfuil ábhar ar leith uait.
  • Oiriúnach do thuismitheoirí naíonra, bunscoile agus iarbhunscoile.
  • Oiriúnach do thuismitheoirí naíonra agus bunscoile.
  • Oiriúnach do thuismitheoirí naíonra, bunscoile agus iarbhunscoile.
  • Oiriúnach do thuismitheoirí bunscoile agus iarbhunscoile.
  • Oiriúnach do thuismitheoirí naíonra agus bunscoile.
  • Oiriúnach do thuismitheoirí naíonra agus bunscoile.
  • Oiriúnach do thuismitheoirí naíonra agus bunscoile.
  • Oiriúnach do thuismitheoirí naíonra agus bunscoile.
  • Oiriúnach do thuismitheoirí naíonra agus bunscoile.
  • Oiriúnach do thuismitheoirí naíonra agus bunscoile.