Méid an Téacs

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach

Cuireann Gaeloideachas agus An Foras Pátrúnachta clár oiliúna do bhoird bainistíochta na mbunscoileanna lán-Ghaeilge ar fáil. Tá an oiliúint seo ar fáil trí pháirtithe éagsúla oideachais agus tá sí aitheanta ag an Roinn Oideachais & Scileanna. Tá an oiliúint seo á chur ar fáil do chúig módúil atá curtha le chéile ar bhonn náisiúnta idir an Roinn Oideachais agus Scileanna agus na páirtithe oideachais bunscoile.

Cuirfidh Gaeloideachas agus An Foras Pátrúnachta módúil oiliúna ar frithbhulaíocht agus earcaíocht ar fáil do na boird bainistíochta i 2017.

Iarraimid ar ionadaithe ó bhord bainistíochta na scoileanna clárú le freastal, agus fáiltonn muid roimh ceisteanna ina leith – is féidir teagmháil a dhéanamh le Clare ar 01 8535193 nó clare@gaelscoileanna.ie.

Beidh ceardlanna ar siúl ar na dátaí agus sna hionaid thíos:

Frithbhulaíocht

 • Baile Átha Cliath, Coláiste Ghlór na Mara, 27 Feabhra 2017, 7pm – 9pm
 • Corcaigh, Ionad Oideachais Chorcaí, 2 Márta 2017, 7pm – 9pm
 • Port Láirge, Waterford Teacher Centre, 28 Feabhra 2017, 7pm – 9pm
 • Gaillimh, Óstán Radisson, 28 Feabhra 2017, 7pm – 9pm
 • Leitir Ceanainn, Óstán Radisson 1 Márta 2017, 7pm – 9pm
 • Baile Átha Cliath, Óstán Crowne Plaza, Baile Blainséir, 2 Márta 2017, 7pm – 9pm

Earcaíocht

 • Leitir Ceanainn, Óstán Radisson,5 Aibreán 2017, 7pm – 9pm
 • Port Láirge, Waterford Teacher Centre, 4 Aibreán 2017, 7pm – 9pm
 • Baile Átha Cliath, Óstán Crowne Plaza, Baile Blainséir, 6 Aibreán 2017, 7pm – 9pm
 • Corcaigh, Ionad Oideachais Chorcaí, 3 Aibreán 2017, 7pm – 9pm
 • Gaillimh, Óstán Radisson, 5 Aibreán 2017, 7pm – 9pm

NB: Má tharlaíonn nach bhfuil baill ó do scoil in ann a bheith i láthair ag na hionaid thuas, táimid sásta dul chomh fada leat ach deichniúr a bhailiú go háitiúil le freastal ar sheisiún i do cheantar féin. 

Cláraigh | Register

Oiliúint do bhoird bainistíochta
 • Sa chás go bhfuil níos mó ná duine amháin le freastal, tabhair sonraí anseo, le do thoil. Brú ar + le líne sa bhreis a chur leis.

  Where more than one member is to attend, please give details here. Click + to add another line.
  AinmRól 
  Add a row

Cartlann

Gheobhaidh tú nótaí ó na seisiúin oiliúna agus comhdhálacha faoin mbliain lena mbaineann thíos.

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008