Méid an Téacs

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach

Cuireann Gaeloideachas agus An Foras Pátrúnachta clár oiliúna do bhoird bainistíochta na scoileanna lán-Ghaeilge ar fáil. Tá an oiliúint seo ar fáil trí pháirtithe éagsúla oideachais agus tá sí aitheanta ag an Roinn Oideachais & Scileanna. Tá an oiliúint seo á chur ar fáil do chúig módúil atá curtha le chéile ar bhonn náisiúnta idir an Roinn Oideachais &Scileanna agus na páirtithe oideachais.

Cláraigh anois don módúl oiliúna ar earcaíocht!

Iarraimid ar ionadaithe ó bhord bainistíochta na scoileanna clárú le freastal, agus fáiltonn muid roimh ceisteanna ina leith – is féidir teagmháil a dhéanamh le Clare ar 01 8535193 nó clare@gaelscoileanna.ie.

Beidh ceardlanna ar siúl ar na dátaí agus sna hionaid thíos:

  • Leitir Ceanainn, Óstán Radisson,5 Aibreán 2017, 7pm – 9pm
  • Port Láirge, Waterford Teacher Centre, 4 Aibreán 2017, 7pm – 9pm
  • Baile Átha Cliath, Óstán Crowne Plaza, Baile Blainséir, 6 Aibreán 2017, 7pm – 9pm
  • Corcaigh, Ionad Oideachais Chorcaí, 3 Aibreán 2017, 7pm – 9pm
  • Gaillimh, Óstán Radisson, 5 Aibreán 2017, 7pm – 9pm

NB: Má tharlaíonn nach bhfuil baill ó do scoil in ann a bheith i láthair ag na hionaid thuas, táimid sásta dul chomh fada leat ach deichniúr a bhailiú go háitiúil le freastal ar sheisiún i do cheantar féin. 

Oops! We could not locate your form.

Cartlann

Gheobhaidh tú nótaí ó na seisiúin oiliúna agus comhdhálacha faoin mbliain lena mbaineann thíos.

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008