Méid an Téacs

Comhdháil 2010

‘An Gaeloideachas – Croílár na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge’

Óstán Tullamore Court, An Tulach Mhór,  Co. Uíbh Fháilí

Bhí an-rath ar Chomhdháil Bhliantúil GAELSCOILEANNA TEO. 2010 a reáchtáladh sa Tulach Mhór ar an 19 agus 21 Samhain 2010. Deis iontach a bhí sa chomhdháil seo múinteoirí, príomhoidí, tuismitheoirí, eagraíochtaí Gaeilge agus pobal na háite a tharraingt le chéile. Pléadh mórcheisteanna na hearnála agus ceiliúradh an córas gaeloideachais.

Tuairisc Bhliantúil (Lámhleabhar na Comhdhála 2010)

Seo thíos nótaí ó roinnt de cheardlanna na Comhdhála:

Ceardlanna Bunleibhéil:

Seán Mac Nia, CCEA

Seán Mac Corraidh, CASS

Pádraig Ó Duibhir, Coláiste Phádraig agus Aisling Ní Dhiorbháin, Scoil Naithí

Íde Ruaidh, An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúl do Mhúinteoirí

Ceardlanna Iar-bhunleibhéil:

Fíona Uí Uiginn, Coláiste Íosagáin

Sinéad Ní Ghuidhir, Scoil an Oideachais, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Ceardlann Bhunleibhéil & Iar-bhunleibhéil:

Dr. Emer Ní Bhrádaigh, Léachtóir le Fiontar, DCU

Mary Burke, Coláiste Phádraig