Méid an Téacs

Struchtúr na hEagraíochta

Is scáth-eagraíocht chomhordaithe na scoileanna lán-Ghaeilge í GAELSCOILEANNA TEO a bunaíodh i 1973. Corpraíodh í mar chomhlacht teoranta gan scairchaipiteal ar an 1ú Eanáir 2000 agus is GAELSCOILEANNA TEO. an teideal oifigiúil atá ar an eagraíocht.

Is comhaltaí iad na scoileanna sa chomhlacht agus is iad na comhaltaí a thoghann na hoifigigh agus baill an bhoird stiúrtha ag Comhdháil Bhliantúil na heagraíochta. Tá seachtar oifigeach agus suas le 13 ball ceadaithe ar an mbord stiúrtha, atá comhdhéanta de thuismitheoirí, mhúinteoirí agus baill de bhoird bhainistíochta sna scoileanna lán-Ghaeilge.

Bord Stiúrtha GAELSCOILEANNA TEO. 2012-2013

Cathnia Ó Muircheartaigh Uachtarán: Cathnia Ó Muircheartaigh
Príomhoide, Coláiste Pobail Osraí, Cill Chainnigh.
 Yvonne Leas-Uachtarán: Yvonne Ní Mhurchú
Príomhoide, Gaelscoil an Longfoirt, Co. Longfoirt.
Clodagh Rúnaí Oinigh: Clodagh Ní Mhaoilchiaráin
Príomhoide Gaelscoil Baile Brigín, Baile Átha Cliath.
Leas-Rúnaí: Le comhthoghadh san athbhliain
Fíona Uí Uiginn Oifigeach Caidrimh Poiblí: Fíona Uí Uiginn
Príomhoide, Coláiste Íosagáin, Baile Átha Cliath.
Dealgan Cisteoir: Dealgan Ó Ciarubháin
Ball de Bhord Bainistíochta Scoil Chaitríona, Baile Átha Cliath.
Oifigeach Polasaí agus Pleanála: Le comhthoghadh san athbhliain
SeánMO Seán Mag Oireachtaigh
Ball de Bhord Bainistíochta Scoil Chaitríona, Baile Átha Cliath.
SéanON Seán Ó Nuanáin
Ball de Bhord Bainistíochta Gaelscoil Dhonncha Rua, Sionna, Co. an Chláir.
Róisín Ní Ríordáin Róisín Ní Ríordáin
Múinteoir, Gaelscoil Chill Dara, Cill Dara.
Elaine Elaine Ní Shé
Múinteoir, Gaelcholáiste Luimnigh, Luimneach.
Norma Norma Ní Chonchúir
Príomhoide, Gaelscoil Mhic Aodha, Cill Dara.
Naomi Ní Mhuiríosa
Cormac Ó Tuairisg
Emily Ní Challaráin
TJ Ó Ceallaigh
Seán Ó hArgáin
Príomhoide, Gaelscoil Osraí, Cill Chainnigh
Sinéad Ní Shúilleabháin

Foireann GAELSCOILEANNA TEO.

Bláthnaid Ardfheidhmeannach: Bláthnaid ní Ghréacháin
Nóra  Leas-Ardfheidhmeannach: Nóra Ní Loingsigh
Oifigeach Eolais agus Airgeadais: Sandra Uí Chléirigh
Clare Oifigeach Sinsearach Polasaí agus Forbartha: Clare Spáinneach
Oifigeach Forbartha: Ciara Ní Bhroin
Oifigeach Forbartha: Cormac Ó Feinneadha
Feidhmeannach Oifige: Cormac McCashin
Taithí Oibre:

Cuireann GAELSCOILEANNA TEO. deiseanna taithí oibre ar fáil in oifigí na heagraíochta do mhic léinn gur mian leo obair dheonach a dhéanamh linn. Is beirt ar a mhéid ag an t-aon am amháin a bheadh i gceist. Tá fáilte roimh iarratais ar thaithí oibre linn ar ríomhphost: oifig@gaelscoileanna.ie.