Méid an Téacs

FOLÚNTAS: Riarthóir Oifige á Lorg ar an gCeathrú Rua

Bealtaine 11, 2018

Cuirfidh Europus fáilte roimh iarratais ar phost mar Riarthóir Oifige in oifig an chomhlachta ar an gCeathrú Rua, Co. na Gaillimhe.

Tréimhse saoire máithreachais (11 mí) atá i gceist.

Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine atá cáilithe go cuí a bhfuil togha na Gaeilge agus an Bhéarla scríofa agus labhartha acu.

Déanfar gearrliosta d’iarrthóirí a ghlaofar chun agallaimh.

Seol litir iarratais chomh maith le CV chuig eolas@europus.ie faoin Aoine an 18 Bealtaine 2018

https://tuairisc.ie/foluntais/foluntas-riarthoir-oifige-a-lorg/

Folúntais in Institiúid Oideachais Marino, Baile Átha Cliath

Bealtaine 9, 2018

Tá dhá phost le Gaeilge ar fáil in Institiúid Oideachais Marino, Baile Átha Cliath:

Léachtóir Cúnta/ Léachtóir le Gaeilge (Gramadach, Litríocht agus Labhairt na Gaeilge)

Oifigeach Margaíochta/ Oifigeach Gaeilge

Breis eolais anseo

Folúntas: Post lánaimseartha mar Fheighlí Scoile – Gaelscoil Naomh Pádraig

Aibreán 19, 2018

Feighlí Scoile (lánaimseartha):

Cuireann Bord Bainistíochta Gaelscoil Naomh Pádraig fáilte roimh iarratais do phost mar Fheighlí Scoile (lánaimseartha).

Is féidir foirm iarratais a fháil ó: An Rúnaí, Gaelscoil Naomh Pádraig, Bóthar an Chaisleáin, Leamhcán, Contae Átha Cliath nó is féidir foirm a lorg tríd e-phost ag iarratas.gsnp@gmail.com

Ní ghlacfar le hiarratais níos déanaí ná 17:00 ar an 02/05/18

Glacfar le hiarratais a líontar amach ar foirm iarratais na scoile amháin.

Níl aon gá CV nó litir iarratais a sheoladh. D’fhéadfadh gearrliostú a bheith i gceist.

Beidh ar an té a cheapfar tabhart faoi ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána.

Is fostóir comhionannais deiseanna í Gaelscoil Naomh Pádraig

Folúntais i nGaelcholáiste Dhoire

Aibreán 4, 2018

Is meánscoil lán-Ghaeilge nuabhunaithe é Gaelcholáiste Dhoire atá ar tí an ceathrú hiontógáil daltaí a ghlacadh isteach i Meán Fómhair 2018. Tá múinteoir sinsearach agus triúr múinteoirí á lorg ag Gaelcholáiste Dhoire le bheith mar chuid d’fhoireann dhíograiseach, dhinimiciúil agus spreagúil.

Gach eolas: Folúntais GCD 2018

Folúntas: Naíonra Bhríde, Baile Átha Cliath 6

Márta 27, 2018

Stiúrthóir Cúnta Naíonra ag teastáil:

Naíonra Bhríde, B.Á.C.6

Ní mór don iarrastóir:

Gaeilge líofacht (TEG); Íoschailíocht QQI leibhéal 5 i gCúram Leanaí;

Cúrsa Garchabhrach;

Taithí phraiticiúl i Naíonra agus grá don luathoideachas.

Eolas breise: naionrasinead@eircom.net

Rúnaí scoile á lorg ag Coláiste Muire, Tuar Mhic Éadaigh

Márta 13, 2018

Fáiltíonn Bord Bainistíochta Choláiste Muire, Tuar Mhic Éadaigh, scoil Gaeltachta roimh iarratais ó iarrthóirí oiriúnacha don phost seo a leanas:
Rúnaí Scoile

Is gá go mbeidh na riachtanais seo a leanas ag iarraitheoirí:

 • Gaeilge líofa
 • Ard scileanna ríomhaireachta
 • Taithí ar leabharchoiméad agus cuntasaíocht riachtanach
 • Taithí ar chóras cuntasaíocht ar nós SAGE 50 agus pacáiste párolla
 • Ard scileanna idirphearsanta agus ard scileanna cumarsáide (scríofa & cainte)
 • Ard scileanna eagrúcháin
 • Toilteanas tabhairt faoi réimse leathan dualgais mar is gá

Ní mór duit CV, ainmneacha beirt mholtóir agus litir chlúdaigh a sheoladh ar ríomhphost chuig po@colaistemuire.eu nó chuig an seoladh thíos:

An Rúnaí,
Bord Bainistíochta,
Coláiste Muire,
Tuar Mhic Éadaigh,
Co. Mhaigh Eo

Ní ghlacfar le hiarratais níos déanaí ná 12.00in ar an 23/03/2018

 • D’fhéadfadh gearrliostú a bheith i gceist.
 • Beidh ar an té a cheapfar tabhairt faoi ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána
 • Is fostóir comhionannais deiseanna í Bord Bainistíochta Choláiste Muire.

Múinteoir naíonra de dhíth i Sord

Márta 6, 2018

Post: Múinteoir Naíonra

Uaireannta oibre: 25 uair sa tseachtain

Láthair: Sórd

Freagrachtaí Riachtanacha: Tá réamhscoil seanbhunaithe lán-Bhéarla ag lorg múinteoir naíonra don gnó rafar. Is gá go mbeadh ar a laghadh FETAC leibhéal 6 ag an t-iarrthóir toisc gur seomra ECCE a bheas i gceist anseo. Is gá le ardchumas Gaeilge agus bheith sásta agus toilteanach tabhairt faoi scrúdú TEG (atá ag an leibhéal céanna leis an Ardteist).

Is féidir tuilleadh eolais a fháil más gá. Is féidir do CV a sheoladh chuig sarahbreen@hotmail.com

Rúnaí Scoile á lorg ag Scoil Lorcáin

Márta 6, 2018

Tá Rúnaí Scoile á lorg ag Scoil Lorcáin, An Charraig Dhubh, Baile Átha Cliath le dul i mbun oibre 1/9/18. Ceapachán buan is ea é seo.

Uaireanta Oibre: 8.30 r.n. – 2.30 i.n. Luan go hAoine i rith na scoilbhliana, chomh maith le roinnt laethanta oibre i rith na laethanta saoire.

Scála Pá: bunaithe ar scála an Choiste Ghairmoideachais do Rúnaithe Scoile

Breis eolais: www.scoillorcain.ie

Fiosrúcháin agus Iarratais roimh 23/3/18 chuig: agallaimhscoillorcain@gmail.com

Folúntas: Rúnaí scoile de dhíth ó Choláiste Muire, Tuar Mhic Éadaigh

Feabhra 2, 2018

Fáiltíonn Bord Bainistíochta Choláiste Muire, Tuar Mhic Éadaigh, scoil Gaeltachta roimh iarratais ó iarrthóirí oiriúnacha don phost seo a leanas:

Rúnaí Scoile

Is gá go mbeidh na riachtanais seo a leanas ag iarraitheoirí:

 • Gaeilge líofa
 • Ard scileanna ríomhaireachta
 • Taithí ar leabharchoiméad agus cuntasaíocht riachtanach
 • Taithí ar chóras cuntasaíocht ar nós SAGE 50 agus pacáiste párolla
 • Ard scileanna idirphearsanta agus ard scileanna cumarsáide (scríofa & cainte)
 • Ard scileanna eagrúcháin
 • Toilteanas tabhairt faoi réimse leathan dualgais mar is gá

Ní mór duit CV, ainmneacha beirt mholtóir agus litir chlúdaigh a sheoladh ar ríomhphost chuig po@colaistemuire.eu nó chuig an seoladh thíos:

An Rúnaí,
Bord Bainistíochta,
Coláiste Muire,
Tuar Mhic Éadaigh,
Co. Mhaigh Eo

Ní ghlacfar le hiarratais níos déanaí ná 12.00in ar an 16/02/2018

 • D’fhéadfadh gearrliostú a bheith i gceist.
 • Beidh ar an té a cheapfar tabhairt faoi ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána
 • Is fostóir comhionannais deiseanna í Bord Bainistíochta Choláiste Muire.

Folúntas: Riarthóir á earcú ag Gaeloideachas (Athfhógairt)

Eanáir 19, 2018

Athfhógairt: Riarthóir Oifige á eacrú ag Gaeloideachas

Duine fuinniúil agus cumasach le sárscileanna idirphearsanta agus cumarsáide, maraon le hardchaighdeán Gaeilge labhartha agus scríofa atá de dhíth chun obair oifige Gaeloideachas a riar.

Baineann obair Gaeloideachas le cur chun cinn an Tumoideachas/Gaeloideachas agus Réamhscolaíocht lán-Ghaeilge.

Scála Tuarastail: 22/2017 Oifigeach Cléireachais, €23,107 – 38,724

Conradh 3 Bliana

Foirm iarratais móide sainchuntas poist le fáil trí ríomhphost a chur ag foluntais@gaelscoileanna.ie nó trí ghlaoch ar 01 8535190.

Spriocdháta le haghaidh iarratais comhlánaithe: Meán lae Déardaoin, 1 Feabhra 2018

Ní ghlacfar le haon iarratais i ndiaidh an spriocdháta seo.

www.gaelscoileanna.ie

 

 

 

Next Page »