Méid an Téacs

FOLÚNTAS: Múinteoir Eacnamaíocht Bhaile

Feabhra 16, 2017

Capture

Múinteoir Eacnamaíocht Bhaile de dhíth láithreach ar Choláiste Oiriall, Muineachán.

Tuilleadh eolais ón Phríomhoide, Brendan Ó Dufaigh ag 086 3815672

Múinteoir Ionadaíochta Gaeilge á lorg i mBÁC

Feabhra 10, 2017

Duine le Gaeilge mhaith de dhíth – 2 lá ionadaíochta i meánscoil ar an taobh ó thuaidh de Chathair Bhaile Átha Cliath (2 & 9ú Márta). Má tá suim agat ann seol rphost chuig siunmulrennan@gmail.com

Folúntas: Múinteoir Eacnamaíochta Baile

Feabhra 10, 2017

Múinteoir Eacnamaíochta Baile de dhíth láithreach ar Choláiste Oiriall, Muineachán. Tuilleadh eolais ón Phríomhoide, Brendan Ó Dufaigh ag 086 3815672

Folúntas: Múinteoir Treoirghairme á lorg ag Coláiste Íosagáin

Feabhra 1, 2017

Múinteoir Treoirghairme (11uair sa tseachtain) á lorg ag Coláiste Íosagáin ón 6 Márta 2017 go deireadh na scoilbhliana le saoire mháithreachais a chlúdach. Má tá suim agat sa phost seo, déan teagmháil leis an scoil láithreach tríd ríomhphost ag colaisteiosagain1971@gmail.com nó cuir glaoch ar uimhir na scoile 01 2884028 nó 087 2341785. Scaipigí an scéal le bhur dtoil

Folúntas: Múinteoir Gearmáinise á lorg ag Coláiste Íosagáin

Feabhra 1, 2017

An bhfuil Gearmáinis agat?
Múinteoir Gearmáinise (11 uair sa tseachtain) á lorg ag Coláiste Íosagáin ón 6 Márta 2017 go deireadh na scoilbhliana le saoire mháithreachais a chlúdach. Má tá suim agat sa phost seo, déan teagmháil leis an scoil láithreach tríd ríomhphost ag colaisteiosagain1971@gmail.com nó cuir glaoch ar uimhir na scoile 01 2884028 nó 087 2341785. Scaipigí an scéal le bhur dtoil.

Stiúrthóir Naíonra á earcú i gCorcaigh

Eanáir 27, 2017

Tá Stiúrthóir ag teastáil ó Naíonra úrnua a osclóidh i gCo. Chorcaí. Is réamhscoil lasmuigh é agus ní mór don iarrthóir grá a bheith acu don nádúr agus bheith taobh amuigh.  Tá cábán adhmaid álainn ar an suíomh atá cóirithe le háiseanna iomlána do laethanta áirithe nuair nach n-oireann sé bheith taobh amuigh.

Uaireanta Oibre: Luan go hAoine, 08.45r.n.- 16.45i.n. (Is féidir amanna a bheith solúbtha) do chonradh 38 seachtaine i gcomhair an scéim ECCE.

Riachtanach:

Tá cumas maith Gaeilge (labhartha agus scríofa) riachtanach don phost.

Ba chóir go mbeadh na cáilíochtaí seo a leanas ag iarrthóirí chomh maith, nó iad a bheith sásta tabhairt faoi:

  • CDBO Leibhéal 7 nó níos airde agus ar a laghad dhá bhliain de thaithí mar bhainisteoir naíonra.

Déan teagmháil le bainisteoir2017@gmail.com.   roimh 1/03/2017 má tá spéis agat cur isteach ar an bpost.

 

Dianranganna Mata & Gearmáinise ag teastáil i mBaile Átha Cliath

Eanáir 24, 2017

Tá dianranganna Mata agus Gearmáinise trí Ghaeilge á lorg ó scoláire Ardteiste i dtuaisceart chathair Bhaile Átha Cliath. An féidir leatsa cabhrú leis?
 
Déan teagmháil le Catherine cathylaw1@msn.com

Folúntas: Oifigeach Tionscadail (Bunscoileanna) le Gaelbhratach

Eanáir 10, 2017

Fáiltíonn Gael Linn roimh iarratais do phost mar Oifigeach Tionscadail. Beidh an té a cheapfar i mbun forbartha ar an scéim ‘Gaelbhratach’ ag leibhéal na bunscoile.

Beidh sárthuiscint ag iarrthóirí ar an gcuraclam bunscoile agus ar na heagrais éagsúla atá bainteach le cúrsaí oideachais ag an mbunleibhéal.

Riachtanais an phoist:

• Cáilíocht 3ú leibhéal sa Ghaeilge/sa mhúinteoireacht
• Sárchaighdeán Gaeilge, idir labhartha agus scríofa
• Scileanna láidre idirphearsanta
• Scileanna maithe eagrúcháin, ar a n-áirítear scileanna ríomhaireachta
• Láncheadúnas tiomána agus teacht ar charr

Post ar chonradh bliana a bheidh i gceist ar dtús. Beidh an post lonnaithe i gCeannáras Gael Linn i mBaile Átha Cliath ach beidh taisteal i gceist.

Foirm iarratais agus tuilleadh eolais ar fáil ó: Máire Harris, Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2. Teil 01-6751200 maireh@gael-linn.ie

Folúntas: Múinteoir Tacaíochta Foghlama

Eanáir 9, 2017

copy-of-school-poster-template

Tá múinteoir tacaíochta foghlama ag teastáil don tréimhse 09/01/17 go dtí 31/06/2017 (saoire mháithreachais le clúdach) i nGaelscoil na Ríthe, Domhnach Seachnaill, Co. na Mí . Beidh grinnbhreithniú na ngardaí de réir Ciorcalán 31/2016 éigeantach mar aon le Dearbhú Reachtúil. Bunscoil lán-Ghaeilge , Chaitliceach í Gaelscoil na Cille.
Tuilleadh eolais ar fáil ó Rónán Mac Giolla Ruaidh (Príomhoide) ar 0861747960 nó gsnarithe@gmail.com

Folúntas: Stiúrthóir Cúnta Naíonra in Éadan Doire, Co. Uíbh Fhailí

Eanáir 5, 2017

Tá Stiúrthóir Cúnta ag teastáil ó Naíonra Éadan Doire, Co. Uíbh Fháilí.
Is iad na huaireanta oibre ná 08.45r.n.- 12.15i.n..
Tá cumas maith Gaeilge (labhartha agus scríofa) riachtanach don phost.
Ba chóir go mbeadh na cáilíochtaí seo a leanas ag iarrthóirí chomh maith, nó iad a bheith sásta tabhairt fúthu:
• Dianchúrsa FNT
• Traenáil gharchabhrach
• CDBO Leibhéal 5 nó níos airde
 
Déan teagmháil le Nicole ag nicole2006@eircom.net má tá spéis leat cur isteach ar an bpost.

Next Page »