Méid an Téacs

Rúnaí scoile á lorg ag Coláiste Muire, Tuar Mhic Éadaigh

Márta 13, 2018

Fáiltíonn Bord Bainistíochta Choláiste Muire, Tuar Mhic Éadaigh, scoil Gaeltachta roimh iarratais ó iarrthóirí oiriúnacha don phost seo a leanas:
Rúnaí Scoile

Is gá go mbeidh na riachtanais seo a leanas ag iarraitheoirí:

 • Gaeilge líofa
 • Ard scileanna ríomhaireachta
 • Taithí ar leabharchoiméad agus cuntasaíocht riachtanach
 • Taithí ar chóras cuntasaíocht ar nós SAGE 50 agus pacáiste párolla
 • Ard scileanna idirphearsanta agus ard scileanna cumarsáide (scríofa & cainte)
 • Ard scileanna eagrúcháin
 • Toilteanas tabhairt faoi réimse leathan dualgais mar is gá

Ní mór duit CV, ainmneacha beirt mholtóir agus litir chlúdaigh a sheoladh ar ríomhphost chuig po@colaistemuire.eu nó chuig an seoladh thíos:

An Rúnaí,
Bord Bainistíochta,
Coláiste Muire,
Tuar Mhic Éadaigh,
Co. Mhaigh Eo

Ní ghlacfar le hiarratais níos déanaí ná 12.00in ar an 23/03/2018

 • D’fhéadfadh gearrliostú a bheith i gceist.
 • Beidh ar an té a cheapfar tabhairt faoi ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána
 • Is fostóir comhionannais deiseanna í Bord Bainistíochta Choláiste Muire.

Múinteoir naíonra de dhíth i Sord

Márta 6, 2018

Post: Múinteoir Naíonra

Uaireannta oibre: 25 uair sa tseachtain

Láthair: Sórd

Freagrachtaí Riachtanacha: Tá réamhscoil seanbhunaithe lán-Bhéarla ag lorg múinteoir naíonra don gnó rafar. Is gá go mbeadh ar a laghadh FETAC leibhéal 6 ag an t-iarrthóir toisc gur seomra ECCE a bheas i gceist anseo. Is gá le ardchumas Gaeilge agus bheith sásta agus toilteanach tabhairt faoi scrúdú TEG (atá ag an leibhéal céanna leis an Ardteist).

Is féidir tuilleadh eolais a fháil más gá. Is féidir do CV a sheoladh chuig sarahbreen@hotmail.com

Rúnaí Scoile á lorg ag Scoil Lorcáin

Márta 6, 2018

Tá Rúnaí Scoile á lorg ag Scoil Lorcáin, An Charraig Dhubh, Baile Átha Cliath le dul i mbun oibre 1/9/18. Ceapachán buan is ea é seo.

Uaireanta Oibre: 8.30 r.n. – 2.30 i.n. Luan go hAoine i rith na scoilbhliana, chomh maith le roinnt laethanta oibre i rith na laethanta saoire.

Scála Pá: bunaithe ar scála an Choiste Ghairmoideachais do Rúnaithe Scoile

Breis eolais: www.scoillorcain.ie

Fiosrúcháin agus Iarratais roimh 23/3/18 chuig: agallaimhscoillorcain@gmail.com

Folúntas: Rúnaí scoile de dhíth ó Choláiste Muire, Tuar Mhic Éadaigh

Feabhra 2, 2018

Fáiltíonn Bord Bainistíochta Choláiste Muire, Tuar Mhic Éadaigh, scoil Gaeltachta roimh iarratais ó iarrthóirí oiriúnacha don phost seo a leanas:

Rúnaí Scoile

Is gá go mbeidh na riachtanais seo a leanas ag iarraitheoirí:

 • Gaeilge líofa
 • Ard scileanna ríomhaireachta
 • Taithí ar leabharchoiméad agus cuntasaíocht riachtanach
 • Taithí ar chóras cuntasaíocht ar nós SAGE 50 agus pacáiste párolla
 • Ard scileanna idirphearsanta agus ard scileanna cumarsáide (scríofa & cainte)
 • Ard scileanna eagrúcháin
 • Toilteanas tabhairt faoi réimse leathan dualgais mar is gá

Ní mór duit CV, ainmneacha beirt mholtóir agus litir chlúdaigh a sheoladh ar ríomhphost chuig po@colaistemuire.eu nó chuig an seoladh thíos:

An Rúnaí,
Bord Bainistíochta,
Coláiste Muire,
Tuar Mhic Éadaigh,
Co. Mhaigh Eo

Ní ghlacfar le hiarratais níos déanaí ná 12.00in ar an 16/02/2018

 • D’fhéadfadh gearrliostú a bheith i gceist.
 • Beidh ar an té a cheapfar tabhairt faoi ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána
 • Is fostóir comhionannais deiseanna í Bord Bainistíochta Choláiste Muire.

Folúntas: Riarthóir á earcú ag Gaeloideachas (Athfhógairt)

Eanáir 19, 2018

Athfhógairt: Riarthóir Oifige á eacrú ag Gaeloideachas

Duine fuinniúil agus cumasach le sárscileanna idirphearsanta agus cumarsáide, maraon le hardchaighdeán Gaeilge labhartha agus scríofa atá de dhíth chun obair oifige Gaeloideachas a riar.

Baineann obair Gaeloideachas le cur chun cinn an Tumoideachas/Gaeloideachas agus Réamhscolaíocht lán-Ghaeilge.

Scála Tuarastail: 22/2017 Oifigeach Cléireachais, €23,107 – 38,724

Conradh 3 Bliana

Foirm iarratais móide sainchuntas poist le fáil trí ríomhphost a chur ag foluntais@gaelscoileanna.ie nó trí ghlaoch ar 01 8535190.

Spriocdháta le haghaidh iarratais comhlánaithe: Meán lae Déardaoin, 1 Feabhra 2018

Ní ghlacfar le haon iarratais i ndiaidh an spriocdháta seo.

www.gaelscoileanna.ie

 

 

 

Folúntas: Oifigeach Riaracháin in Institiúid Oideachais Marino, Baile Átha Cliath

Eanáir 18, 2018

Gach eolas anseo 

Stiúrthóir cúnta ag teastáil do Naíonra Shliabh Rua, Baile Uí Ógain, B.Á.C 18

Eanáir 18, 2018

Stiúrthóir cúnta ag teastáil do Naíonra Shliabh Rua, Baile Uí Ógain, B.Á.C 18

Riachtanais:

 • Cumas faoi leith ag obair le leanaí óga
 • Scileanna cumarsáide láidre
 • Gaeilge líofa (Leibhéal TEG B2 labhartha molta http://www.teg.ie/_fileupload/syllabi/B2_syll.pdf)
 • NFQ Leibhéal 5 nó 6 i gCúram Leanaí
 • Traenáil gharchabhrach
 • Traenáil um chosaint leanaí

Iarratais:

Litir iarratais agus CV le hainmneacha bheirt mholtóra le seoladh faoin Aoine, 19 Meitheamh 2015, le “Folúntas – Naíonra” scríofa mar theideal ar ríomhphost chuig Lucilita , naionra_sliabh_rua@yahoo.ie

nó Naíonra Shliabh Rua, Bóthar Baile Uí Ógáin, Baile Átha Cliath 18

Tuilleadh eolais ar fáil ó Lucilita: 086 867 4542

Folúntas i Naíonra Mológa Teo

Eanáir 3, 2018

Bóthar Thigh Chláir
BÁC 6W

Dáta tosaithe 8/01/2018

Post 1
Stiúrthóir Cúnta bhreise mar atá ceadaithe ag AIM.
10 n-uaire in aghaidh na seachtaine.

Post 2
Stiúrthóir Cúnta sa Seomra ECCE.
15 uair in aghaidh na seachtaine.

Freagrachtaí

 • Ag obair le páistí sa seomra ECCE, taobh le foireann an Naíonra.
 • Cinntiú go bhfuil ardchaighdeán cúraim, oideachais, sábháilteachta agus folláine do na páistí a fhreastalaíonn ar an tseirbhís.
 • Curaclam a fhorbairt agus a phleanáil atá ceangailte le prionsabail agus téamaí Aistear i gcomhpháirt le bail foirne eile.

Cáilíochtaí

 • Líofacht sa Ghaeilge .
 • Fetac leibhéil 5/6 sa Luathoideachas/Cúram leanaí
 • Taithí ar a bheith ag obair i suíomh Luathoideachas.
 • Taithí bheith ag obair mar bhaill foirne.

Déan teagmháil le:
Deirdre Ní Chuilinn 0872495485 / dnichuilinn@gmail.com

FOLÚNTAS: Riarthóir Oifige, Gaeloideachas

Nollaig 12, 2017

gaeloideachas-logo-300x67

Riarthóir Oifige

Conradh 3 Bliana

Duine fuinniúil agus cumasach le sárscileanna idirphearsanta agus cumarsáide, maraon le hardchaighdeán Gaeilge labhartha agus scríofa atá de dhíth chun obair oifige Gaeloideachas a riar.

Baineann obair Gaeloideachas le cur chun cinn an Tumoideachas/Gaeloideachas agus Réamhscolaíocht lán-Ghaeilge.

Scála Tuarastail: 17/2015 Oifigeach Cléireachais, €21,879 – €37,341

Foirm iarratais móide sainchuntas poist le fáil trí ríomhphost a chur ag

foluntais@gaelscoileanna.ie nó trí ghlaoch ar 01 8535190.

Spriocdháta le haghaidh iarratais comhlánaithe: Meán lae Déardaoin, 21 Nollaig 2017

 

Ní ghlacfar le haon iarratais i ndiaidh an spriocdháta seo.

www.gaelscoileanna.ie

Foras na Gaeilge logo

FOLÚNTAS: Stiúrthóir Naíonra

Nollaig 8, 2017

Tá Naíonra Ghaelscoil De hÍde ag lorg iarratais do phost mar Stiúrthóir Naíonra.

Ag teastáil

·         Tá líofacht Gaeilge riachtanach don phost seo.

·         Cáilíochta ar a laghad leibhéal 8 i gCúram Leanaí a bheith acu,

·          Taithí a bheith acu ag obair le páistí faoi cúig bhliana d’aois.

DÁTA TOSAITHE: 8 Eanair 2018

 Má tá suim agat sa phost sheol litir Iarratais agus CV chuig naionraghaelscoildehide@gmail.com.

 

Naíonra Ghaelscoil de hÍde.

Ard na Mara, Uarán Mór, Gaillimh.

E-phost naionraghaelscoildehide@gmail.com

Next Page »