Méid an Téacs

Folúntais ag Pobailscoil Neasáin

Aibreán 26, 2017

 

PSN-logo-big-300x247-300x247

 

Tá múinteoirí á earcú ag Pobailscoil Neasáin i mBaile Dúil, Baile Átha Cliath. Is gá d’iarrthóirí iarratas a chur isteach faoin t-ochtú lá de Bhealtaine agus tosnóidh an scoilbhliain ar an gcéad lá de Mheán Fómhair. Tá múinteoir Matamaitic, múinteoir  múinteoir Gaeilge, múinteoir Fraincis, múinteoir Spáinnis, múinteoir Stair, múinteoir Tíreolaíocht, múinteoir Ealaín, múinteoir Teagasc Críostaí, múinteoir Innealtóireacht, múinteoir Riachtanais Speisialta agus múinteoir Grafaíochta, Dearadh agus Cumarsáide de dhíth. Is féidir cur isteach ar na folúntais tríd foirm iarratais a íoslódáil ar www.psn.ie agus a líonadh amach. Tá tuilleadh eolas ar fáil uaidh office@psn.ie .

Folúntais i gColáiste na hInse

Aibreán 26, 2017

download (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tá múinteoirí  á earcú ag Coláiste na hInse i ,Baile an Bhiataigh, Contae na Mí. Is gá d’iarrthóirí iarratas a chur isteach faoin  gcúigiú lá de Bhealtaine agus tosnóidh an scoilbhliain ar an gcéad lá de Mheán Fómhair. Tá múinteoir Matamaitic & Fisic, múinteoir Bitheolaíocht & Ceimic, múinteoir Gaeilge & Eacnamaíocht Bhaile, múinteoir Iodáilis & Fraincis, múinteoir Spáinnis, múinteoir Tíreolaíocht & Ceol, múinteoir Matamaitic agus múinteoir Tíreolaíocht & Corpoideachas de dhíth. Is féidir cur isteach ar na folúntais tríd foirm iarratais a íoslódáil ar www.etbjobs.ie agus a líonadh amach. Tá tuilleadh eolas ar fáil uaidh recruitment@lmetb.ie.

 

 

 

 

 

Folúntais i gColáiste Chú Chulainn

Aibreán 26, 2017

cropped-web_logo4

 

 

 

 

 

 

 

 

Tá múinteoiríá earcú ag Coláiste Chú Chulainn i gContae an Lú. Is gá d’iarrthóirí iarratas a chur isteach faoin gcúigiú lá de Bhealtaine agus tosnóidh an scoilbhliain ar an gcéad lá de Mheán Fómhair. Tá múinteoir Fisic, múinteoir Ceimic, múinteoir Gaeilge & Eacnamaíocht Bhaile, múinteoir Gaeilge & Fraincis, múinteoir Spáinnis & Stair, múinteoir Tíreolaíocht agus múinteoir Matamaitic & Corpoideachas de dhíth. Is féidir cur isteach ar na folúntais tríd foirm iarratais a íoslódáil ar www.etbjobs.ie agus a líonadh amach. Tá tuilleadh eolas ar fáil uaidh recruitment@lmetb.ie.

Folúntais i gColáiste Oiriall

Aibreán 25, 2017

54754361_180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beidh réimse postanna lánaimseartha le líonadh i gColáiste Oiriall i Muineachán an bhliain seo chugainn. Scoil meascaithe, lán-Ghaeilge atá i gColáiste Oiriall. San áireamh, beidh Múinteoir Bitheolaíocht & Corpoideachas, Múinteoir Tíreolaíocht & Gaeilge, Múinteoir Béarla & ábhar eile, Múinteori Ceimic & Eolaíocht, Múinteoir Eolaíocht & Bitheolaíocht, Múinteoir Gnó & ábhar eile, Múinteoir Eacnamaíocht Bhaile agus Múinteoir Ceol de dhíth. Tá na postanna fógraithe faoi láthair ar an suíomh idirlín Cavan Monaghan etb nó is féidir tuilleadh eolais a fháil ón Phríomhoide, Brendan Ó Dufaigh ag 086 3815672. Tá foirmeacha iaraatais ag teastáil, seachas CVs.

Folúntas: Príomhoide

Aibreán 20, 2017

Príomhoide á earcú do Bhunscoil Sancta Maria, Sráid Synge, Baile Átha Cliath 8. Beidh sruth lán-Ghaeilge do naíonáin bheaga ag tosú sa scoil i mí Mheán Fómhair.

Gach eolas anseo http://www.educationposts.ie/post/view/80801.pdf 

Féile Scanánaíochta Fhine Gall

Aibreán 19, 2017

festival_cover_photo_cropped_197030

 

Tá iarraitaisí á ghlacadh anois ar son Féile Scanánaíochta Chontae Fhine Gall. Tá sé mar aidhm ag an bhféile lucht féiltí cheol a mhealladh chuig an deireadh seachtaine, atá le bheith eagraithe i gCaisleán Shoird. Cuirfear ceolchoirmeacha ar siúl, maraon le taispeántais coiméide. Tá eagarthóirí ag súil go mbeidh obair rannpháirtithe á léiriú go dtí déimeagrafach níos leithne de thoradh ar an bhféile.

Beidh an féile ar siúl ar an t-aonú is an dara lá déag de mhí Lúnasa.

Thug bunaitheoir na féile, Liz Kenny, le fios go mbeadh rud éigin ann do chuile aois ghrúpa. ‘Cé go bhfuil fás suntasach tagtha ar an lucht féachana le roinnt blianta anuas, tá freagracht orainn mar eagarthóirí íomhá nua a chruthú don fhéile.’

D’aontaigh Stiúrthóir Chruthaitheach na féile leí, á rá, ‘Tá sé mar riachtanas go bhfuil an féile meallacach dóibh síúd nach mbíonn ag freastal ar scannáin go rialta. Creidimid go bhfuil baol ann go ndéanfaidh téama féile scanánaíochta lucht féachana a choimhthiú má chreideann siad go bhfuil sé dírithe ar déantóirí scannáin agus gnáthóirí pictúirlainne le taithí acu ar an seanrá amháin. Go firiciúl, is a mhalairt atá fíor. Is aoibheann le gach éinne scannáin agus tá sé mar aidhm againn lucht féachana a chur i dtaithí ar choincheap scanáin neamhspleacha.’

Beidh clár de na gníomhaíochtaí atá le bheith ar fáil á leagadh amach sna míonna atá romhainn agus tá eagarthóirí na féile dóchasach go mbeidh lucht féachana náisiúnta agus idirnáisiúnta i láthair. Tá an féile le bheith ar cheann de na féiltí scanánaíochta ba mhó i mbliana.

Is féidir tuilleadh eolais maidir le scannán a chuir isteach ar na catagóirí ‘Nuathagtha is Fearr, Beochan is fearr, Gearr-scanán is fearr, Dalta is fearr, Doiciúméad is fearr, Scannán Idirnáisiúnta is Fearr, Scannán Gaeilge Is Fearr nó Gaisce sna Meáin Chumarsáide, a fháil ar  www.fingalfilmfest.com. Le iarratas a chur isteach, is féidir dul díreach go dtí  http://www.fingalfilmfest.com/2017-submissions/ nó teagmháil a dhéanamh leis an gcomhlacht ar pr@fingalfilmfest.com.

Múinteorí ag teastáil i mBaile Átha Cliath

Aibreán 18, 2017

unnamed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beidh Coláiste de hÍde Gaelcholáiste 300 dalta i dTamhlacht Bhaile Átha Cliath a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge, ag lorg na muinteoirí seo a leanas don scoilbhliain 2017 / 2018. Is féidir  iarratais a chuir isteach ar www.etbvacancies.ie agus CV a sheoladh chuig eolas@colaistedehide.ie

.

  • Múinteoir Gaeilge/Béarla 22 uair in aghaidh na seachtaine
  • Múinteoir Gaeilge/Tíreolaíocht nó Múintoeir Gaeilge/Stair 22 uair in aghaidh na seachtaine
  • Múinteor Ceol-OSPS-Stair 22 uair in aghaidh na seachtaine.  Tréimhse Saoire Mátháireachas atá i gceist leis an folúntas seo.
  • Múinteoir Fraincis/Béarla 22 uair in aghaidh na seachtaine

Folúntais i Scoileanna Lán-Ghaeilge

Aibreán 10, 2017

Príomhoide á earcú i nGaelscoil na Cille, an Mhí

Fáiltíonn Bord Bainistíochta Ghaelscoil na Cille roimh iarratais ó mhúinteoirí, leis na cáilíochtaí cuí, le haghaidh post an Phríomhoide.

Seol teastas chun oideachas reiligiúnach Caitliceach a mhúineadh leis an iarratas.

Ní mór go mbeadh trí iarratas ar a laghad ar an bpost ionas go leanfaí leis an gcomórtas.

Iarratais roimh 5 p.m. ar 27ú Aibreán 2017.

Is fostóir comhionannas deiseanna é Bord Bainistíochta Ghaelscoil na Cille

Gach eolas ar EducationPosts.ie

An Naíonra Seoirseach

Aibreán 7, 2017

CV

 

 

 

 

 

 

Tá oscailt mar Chúntóir Naíonra tagtha chun cinn leis an Naíonra Seoirseach (The Georgian Montessori). Tá Gaeilgeoir ag teastáil le cluichí a imirt leis na paistí agus Gaeilge a spreagadh ina measc, i mbealach spraoíúil, nádúrtha. Tá an naíonra lonnaithe i mBaile Átha Cliath 1 agus tosóidh an tréimhse i mí Meán Fómhair. Tá na páistí idir trí bliana agus dhá bhliain déag d’aois.Trí go leith uair in aghaidh an lae atá i gceist, óna leath huair tar éis a naoi go dtí a haon a chlog trathnóna. Beidh an té a chepfar ag obair  ar an Luan más féidir ach tá solúbthacht i gceist . Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an naíonra tríd ríomhphost a sheoladh chuig TheGeorgianMontessori@gmail.com

Múinteoir Naíonra ag teastáil i nDún Búinne

Aibreán 3, 2017

CV

 

 

 

 

 

 

 

 

Tá múinteoir ag teastáil uaidh Naíonra Thír na nÓg, lonnaithe i nDún Búinne, Co. na Mí. Tá sé rialta go bhfuil sé de chumas ag iarrthóirí Gaeilge a labhairt agus is gá go bhfuil cáillaíocht leibhéal a 5,6 nó 7 bainte amach acu. Má tá suim agat cur isteach ar an bpost, is féidir glaoch a chur ar Mháire ar 0879928812.

Next Page »