Méid an Téacs

Cúntóir Riachtanais Speisialta á earcú ag Gaelscoil Uí Earcáin

Lúnasa 21, 2017

CV

 

 

 

 

 

 

 

Tá Cúntóir Riachtanais Speisialta de dhíth ar Ghaelscoil Uí Earcáin i bhFionnghlas,
Baile Átha Cliath. Conradh buan atá i gceist. Is gá d’iarrthóirí iarratas a chur isteach faoin gceathrú lá fichead de Lúnasa agus tosóidh an scoilbhliain ar an 30ú lá den mhí.

Cuirfear painéal d’iarratasóirí le chéile agus má bhíonn aon fholúntas sa scoil taobh istigh de thréimhse 4 mhí is féidir an phost sin a líonadh ón bpainéal sin.

Caithfear litir iarratais a sheoladh ar ríomhphost, mar aon le cv agus foirm iarratas do Chúntóirí Riachtanais Speisialta chuig priomhoideleah@gmail.com.

Tá tuilleadh eolais ar fáil uaidh https://www.educationposts.ie/post/view/90951.

Cúntóir Riachtanais Speisialta á earcú ag Scoil Neasáin

Lúnasa 21, 2017

CV

 

 

 

 

 

 

 

Tá Cúntóir Riachtanais Speisialta ar son na naíonaín de dhíth ar Scoil Neasáin i mBaile Hearman, Baile Átha Cliath. Conradh buan atá i gceist. Is gá d’iarrthóirí iarratas a chur isteach faoin gceathrú lá de Mheán Fómhair agus tosnóidh an scoilbhliain ar an gceathrú lá deag de Mheán Fómhair.

Caithfear litir iarratais a sheoladh ar ríomhphost, mar aon le cv,  cóip de cháilíochtaí an t-iarrthóir agus reifreann( ainm, ról agus uimhir teagmhála luaite) chuig ceapachanscn@gmail.com.

Tá tuilleadh eolais ar fáil uaidh https://www.educationposts.ie/post/view/9183.

Cúntóir Riachtanais Speisialta a earcú ag Gaelscoil Lios na nÓg

Lúnasa 8, 2017

CV

 

 

 

 

 

 

 

Tá Cúntóir Riachtanais Speisialta á earcú ag Gaelscoil Lios na nÓg don bhliain seo chugainn. Conradh bliana atá le líonadh. Scoil meascaithe, lán-Ghaeilge atá i Gaelscoil Lios na nÓg.

Caithfear litir iarratais mar aon le cv, reifreann( ainm, ról agus uimhir teagmhála luaite), cóip de cháilíochtaí agus gráid an t-iarrthóir agus foirm iarratais do Chúntóirí Riachtanais Speisialta a sheoladh ar ríomhphost chuig aine@gsliosnanog.ie. Ní ghlacfar le hiarratais i ndiaidh an t-ochtú lá deag de mhí Lúnasa.

Bunscoil Chaitliceach faoi Fhoras Phátrúntachta na scoileanna lán Ghaeilge í Gaelscoil Lios na nÓg. Is í an Ghaeilge gnáth-theanga cumarsáide na scoile. Ní foláir d’iarrthóirí ardchaighdeán Gaeilge labhartha agus scríofa a bheith acu. Ní ghlacfar ach le hiarratais trí mhean na Gaeilge amháin. Is féidir liosta de iarrathóirí oiriúnacha a chur le chéile as a ndéanfaí folúntais sa todhchaí a líonadh laistigh de thréimhse ceithre mhí ó dháta an fógra seo.

Tá tuilleadh eolais ar fáil uaidh: https://www.educationposts.ie/post/view/90164.

Folúntas mar Chúntóir Riachtanais Speisialta

Iúil 19, 2017

CV

 

 

 

 

 

 

 

Tá folúntas  ar fáil do Chúntóir Riachtanais Speisialta le Gaelscoil Éadan Doire, ag tosú ar an 29ú lá de mhí Lúnasa. Post buan atá i gceist.

Caithfear litir iarratais a sheoladh ar ríomhphost, mar aon le foirm iarratais do Chúntóirí Riachtanais Speisialta agus reifreann( ainm, ról agus uimhir teagmhála luaite) chuig Iarrataisgsed2017@gmail.com. Glacfar le hiarratais ar líne. Caithfear iarratais a sheoladh roimh an 25ú lá de mhí Iúil.

Tá tuilleadh eolais ar fáil uaidh https://www.educationposts.ie/post/view/88565.

Folúntas mar CRS le Gaelscoil Shliabh Rua

Iúil 10, 2017

CV

 

 

 

 

 

 

 

Tá folúntas  páirtaimseartha ar fáil do Chúntóir Riachtanais Speisialta le Gaelscoil Shliabh Rua, ag tosú ar an 31ú lá de mhí Lúnasa. Téarma seasta bliana atá i gceist.

Caithfear litir iarratais a sheoladh ar ríomhphost, mar aon le cóip de cháilíochtaí an t-iarrthóir, foirm iarratais do Chúntóirí Riachtanais Speisialta agus reifreann( ainm, ról agus uimhir teagmhála luaite) chuig iarratais@gaelscoilshliabhrua.ie. Caithfear iarratais a sheoladh roimh an 4ú lá de mhí Lúnasa.

Tá tuilleadh eolais ar fáil uaidh https://www.educationposts.ie/post/view/88174.

Folúntas mar Chúntóir Riachtanais Speisialta

Iúil 10, 2017

CV

 

 

 

 

 

 

 

Tá folúntas  ar fáil do Chúntóir Riachtanais Speisialta le Gaelscoil Choráin, ag tosú ar an 28ú lá de mhí Lúnasa. Téarma seasta bliana atá i gceist. Coiméadfar na hiarratais ar phainéal go ceann 4 mhí ar eagla go mbeadh aon fholúntas eile le líonadh.

Caithfear litir iarratais a sheoladh sa phost, mar aon le cóip de cháilíochtaí an t-iarrthóir, cv agus reifreann( ainm, ról agus uimhir teagmhála luaite) chuig Gaelscoil Choráin, Sráid na Trá, Eochaill, Co. Chorcaí. Caithfear iarratais a sheoladh roimh an 27ú lá de mhí Iúil.

Tá tuilleadh eolais ar fáil uaidh https://www.educationposts.ie/post/view/88216.

 

Folúntas mar Chúntóir Riachtanais Speisialta

Iúil 7, 2017

Scoil Lorcáin

 

 

 

 

 

 

 

Tá folúntas ar fáil do Chúntóir Riachtanais Speisialta i Scoil Lorcáin do Mheán Fómhair 2017- post téarma seasta bliana. Coiméadfar na hiarratais ar phainéal go ceann 4 mhí ar eagla go mbeadh aon folúntas eile le líonadh.

Caithfear litir iarratais a sheoladh ar ríomhphost mar aon le cv agus reifreann( ainm, ról agus uimhir teagmhála luaite) chuig agallaimhscoillorcain@gmail.com. Caithfear iarratais a sheoladh roimh an 20ú lá de mhí Iúil agus tosóidh an scoilbhlian ar an 31ú lá de mhí Lúnasa.

Tá tuilleadh eolais ar fáil uaidh https://www.educationposts.ie/post/view/88111