Méid an Téacs

Cork and Limerick secondary schools top best 100 list

Lúnasa 31, 2015

A non fee-paying, all-girls secondary school has been ranked number one in Ireland.

It is the second year at the top for Coláiste Laurel Hill in Limerick.

Cork city’s all-boys Presentation Brothers College and all-girls Scoil Mhuire were named numbers 2 and 3 respectively.

Coláiste Na Coiribe in Galway was named Ireland’s best mixed school.

Kate Butler compiled the best school guide for the Sunday Times and she says Munster schools performed well this year:

“Munster has generally being doing extremely well. Even though it has (only) half the population of Leinster, it has almost as many schools in our top 100,” she said.

“It’s a really impressive punching above its weight. You see that in our top three – you have the Limerick school and the two schools located pretty close to each other in Cork city.”

In 2014, Laurel Hill was the first Irish-language school to top the guide since the paper’s annual Parent Power survey began in 2003. Laurel Hill Colaiste FCJ is also the only non-fee-paying school to top the table in the past 10 years.

Second overall in this year’s, and up five places from seventh in 2014, the 670-pupil Presentation Brothers College, Cork, is Ireland’s top fee-paying school and the best boys’ school in the country.

“Pres” sent an average of 87.8% of its students to university between 2012 and 2014. It has been the top school in Cork for seven out of the past 12 years.

The top 25, plus % of pupils going on to university.

1 Laurel Hill Colaiste FCJ, Sth Circular Rd, Limerick 92.4%

2 Presentation Brothers College, Mardyke, Cork 87.8%

3 Scoil Mhuire, Sidney Place, Cork 85.3%

4 Colaiste Iosagain, Booterstown, Co Dublin 85.2%

5 Gonzaga College, Ranelagh, Dublin 6 85.0%

6 Alexandra College, Milltown, Dublin 6 84.3%

7 Glenstal Abbey School, Murroe, Co Limerick (B only) 84.2%

8 Mount Anville Secondary School, Dublin 14 84.2%

9 Colaiste na Coiribe, Tuam Road, Galway 81.5%

10 Jesus & Mary Secondary School, Salthill, Galway 81.5%

11 Mount Mercy College, Model Farm Rd, Cork 80.2%

12 The Teresian School, Donnybrook, Dublin 4 79.2%

13 Christian Brothers College, Sidney Hill, Cork 79.1%

14 Colaiste An Phiarsaigh, Glanmire, Co Cork (B) 78.9%

15 *Colaiste Iognaid SJ, Sea Rd, Galway 78.0%

16 Colaiste Ide, Dingle, Co Kerry (B only) 7.77%

17 Loreto College, St Stephen’s Green, Dublin 2 77.2%

18 Colaiste Eoin, Booterstown, Co Dublin 76.9%

19 Loreto High School, Rathfarnham, Dublin 14 76.2%

20 Castleknock College, Castleknock, Dublin 15 76.0%

21 Clongowes Wood College, Clane, Co Limerick (B only) 75.1%

22 Holy Child Secondary School, Killiney, Co Dublin 74.6%

23 Rathdown School, Glenageary, Co Dublin (B) 73.6%

24 Belvedere College, Great Denmark St, Dublin 1 73.3%

25 St Michael’s College, Ailesbury Road, Dublin 4 73.0%

***The Sunday Times Best Schools Guide 2005 ranks the top 400 secondary schools in Ireland by the average proportion of pupils gaining places in autumn 2012, 2013 and 2014 at one of the nine universities on the island of Ireland, main teacher training colleges, Royal College of Surgeons or National College of Art and Design.

http://www.breakingnews.ie/ireland/cork-and-limerick-secondary-schools-top-best-100-list-693404.html

Folúntas: Gaelscoil Eiscir Ríada, Baile Átha Cliath

Lúnasa 28, 2015

Tá cúntoir riachtanais speisialta de dhíth i nGaelscoil Eiscir Riada, Baile Átha Cliath. Tuilleadh sonraí ar fáil ag an nasc thíos:

http://educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/23118/

Griangraif: Céad lá ar scoil i nGaelscoil Chluain Dolcán agus i nGaelscoil Ros Eo

Lúnasa 28, 2015

Bailliúcháin pictúirí den chéad lá ar ais ar scoil i mbliana. Páistí nua i nGaelscoil Chluain Dolcán agus i nGaelscoil Ros Eo ina measc!

http://www.independent.ie/life/family/learning/back-to-school-independentie-readers-share-their-photos-and-memories-of-returning-to-school-31481965.html

Folúntas: Gaelcholáiste Reachrann, Baile Átha Cliath

Lúnasa 27, 2015

Tá ionadaí do shaoire mháithreachais de dhíth i nGaelcholáiste Reachrann, Baile Átha Cliath. Tuilleadh eolais ag an nasc thíos:

http://educationposts.ie/adverts/second_level/employee/15683/

Físeán: Céad lá ar scoil i nGaelscoil na Giúise

Lúnasa 27, 2015

Breathnaigh ar fhíseán ón Irish Times den chéad lá ar scoil do slua mór páistí i nGaelscoil na Giúise, Baile Átha Cliath.

Guímid gach rath ar na páistí sa bhliain amach rompu!

http://bcove.me/aopb5bot

Folúntas: Gael-Choláiste Chill Dara

Lúnasa 27, 2015

Tá Gael-Choláiste Chill Dara ag lorg múinteoir páirt-aimseartha. Tuilleadh sonraí ar fáil ag an nasc thíos:

http://educationposts.ie/adverts/second_level/employee/15598/

Folúntas: Scoil Naithí, Baile Átha Cliath

Lúnasa 27, 2015

Tá múinteoir páirt-aimseartha á lorg ag Scoil Naithí i mBaile Átha Cliath. Tuilleadh sonraí ar fail ag an nasc thíos:

http://educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/23085/

Bunscoil Inis Meáin slán ó bhaol, a bhuíochas le Zurich Insurance

Lúnasa 27, 2015

Scoil Náisiúnta Inis Meáin...Dublin meeting.

Tá bunscoil Inis Meáin slán ó bhaol a dúnta, a bhuíochas le cúnamh airgeadais ón ollchomhlacht árachais, Zurich Insurance. D’fhág na hathruithe a rinneadh le deireanas ar rialacha na Roinne Oideachais nach gcuirfeadh an Roinn maoiniú ar fáil ach d’aon mhúinteoir amháin sa scoil.

Tá an maoiniú breise tugtha anois ag Zurich Insurance chun an dara múinteoir a fhostú sa scoil oileánda a bhfuil naonúr daltaí inti. Ní chuirfeadh an Stát an maoiniú ar fáil ach amháin dá mbeadh scór daltaí ag freastal ar an scoil.

Tá an naonúr sin idir ceithre bliana d’aois, a thosóidh sna naíonáin bheaga i mbliana, agus trí bliana déag d’aois, a chríochnóidh a gcuid bunscolaíochta an samhradh seo chugainn. Ba í Orlaith Breathnach an t-aon mhúinteoir amháin sa scoil agus an t-ualach uirthi aire a thabhairt do na gasúir ar fad sna ranganna idir na naíonáin bheaga agus rang a sé.

Chaill Scoil Náisiúnta Inis Meáin an dara hoide sa bhliain 2012 nuair nach raibh cláraithe inti ach seisear. Ní raibh an múinteoir sin ábalta glacadh le post ar bith eile a thairg an Roinn Oideachais di mar go mbeadh uirthi an t-oileán agus a clann a fhágáil.

Reáchtáladh cruinniú poiblí in Óstán Buswells i mBaile Átha Cliath i mí Iúil faoi chás na scoile. D’fhreastail idir chomhairleoirí contae, Theachtaí Dála agus Seanadóirí ó pháirithe éagsúla polaitíochta ar an gcruinniú. Thug an Teachta Dála, Derek Nolan (PLO), geallúint ag an am go labhródh sé leis an Aire Oideachais, Jan O’Sullivan faoin scoil.

Dúirt Orlaith Breathnach le Tuairisc.ie an lá i ndiaidh an chruinnithe go raibh dóchas aici go dtabharfadh an Roinn cluas éisteacha d’achainí a scoile agus go gceadófaí múinteoir breise.

Níor tháinig an Roinn chun fóirithinte ar an scoil, áfach, agus bhí gach cosúlacht ar an scéal nach mbeadh an dara múinteoir ann don bhliain seo scoile amach romhainn.

Tá an maoiniú geallta anois ag Zurich Insurance, áfach, faoin gclár Investing in Communities, a chinnteoidh múinteoir breise don scoil go ceann dhá bhliain.

Dúirt Patrick Manley, Príomhfheidhmeannach Zurich Insurance, go raibh ‘cás láidir’ ag an scoil agus go raibh sé tábhachtach don oileán agus don Ghaeilge.

“Aithníonn muid tábhacht na Gaeilge, riachtanais oideachais na ngasúr san oileán agus, go deimhin, todhchaí phobal an oileáin. Tá bród ar Zurich as a bheith in ann ár dtacaíocht a thabhairt don scoil,” a dúirt sé.

Dúirt sé freisin go raibh sé ag súil go gcuirfear réiteach buan i bhfeidhm amach anseo.

http://tuairisc.ie/bunscoil-inis-meain-slan-o-bhaol-a-bhuiochas-le-zurich-insurance/

Aonad nua Uathachais le hoscailt i nGaelscoil Bhaile Brigín

Lúnasa 27, 2015

Osclófar Gaelscoil Bhaile Brigín i gContae Átha Cliath maidin inniu don bhliain nua scoile ach i mbliana beidh seirbhís bhreise ar fáil do dhaltaí a bhfuil an t-uathachas orthu.

Tá aonad nua uathachais le hoscailt sa scoil agus múinteoir ceaptha ina mhúinteoir ranga air a dhéanfaidh freastal ar dhaltaí na scoile a bhfuil an t-uathachas ag gabháil dóibh.

Tá an foirgneamh a mbeidh dhá sheomra ranga agus seomra céadfaí ann fós á thógáil i láthair na huaire ach tá seomra ranga curtha ar fáil ag an scoil don mhúinteoir go dtí go gcuirfear an obair thógála i gcrích. Beifear in ann seisear dalta a thógáil i mbliana ach tá súil ag údaráis na scoile múinteoir eile a fhostú don aonad amach anseo agus a líon sin a mhéadú faoi dhó.

Dúirt Clodagh Ní Mhaoilchiaráin, príomhoide na scoile, le Tuairisc.ie gurbh é an rud ba mhó a spreag an scoil chun an tseirbhís a fhorbairt ná an t-éileamh ó thuismitheoir a raibh páistí leo ag freastal ar an scoil cheana féin ar a leithéid de sheirbhís agus a bhfuil uathachas ar pháistí eile sa teaghlach acu.

“Theastaigh ó na tuismitheoirí go mbeadh deartháireacha agus deirfiúracha na bpáistí a bhí sa chóras Gaelscolaíochta cheana féin in ann an deis chéanna oideachas trí mheán na Gaeilge a fháil. Theastaigh uainne go mbeadh muid in ann freastal ar an méid is mó páistí agus ab fhéidir linn agus cabhróidh an t-aonad nua leis sin.

“Tá pobal na scoile ar bís faoin aonad úr, agus tá muid ag súil go mór le tabhairt faoi ” a dúirt sí le Tuairisc.ie.

Beidh an áis ar fáil do dhaltaí a chomhlíonann na critéir éagsúla – daltaí a mbíonn deacrachtaí sóisialta acu nó fadhbanna eile a bhaineann leis an uathachas.

Tá aonad dá leithéid i gcúpla scoil lánGhaeilge timpeall na tíre cheana féin; Scoil na Tulaí i gCois Fharraige agus Gaelscoil Chloich na Coillte in iarthar Chorcaí

Gaelscoil Bhaile Brigín

http://tuairisc.ie/aonad-nua-uathachais-le-hoscailt-i-ngaelscoil-bhaile-brigin/

Oideachas lánGhaeilge oiriúnach do gach páiste, beag beann ar theanga baile

Lúnasa 26, 2015

http://www.irishnews.com/news/educationnews/2015/08/26/news/background-no-obstacle-to-irish-language-schooling-240245/

Next Page »