Méid an Téacs

Revealed: The 18 Northern Ireland schools which will share £173m cash pot

Meitheamh 29, 2012

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

INTO task force seeks meeting with minister on small schools

Meitheamh 29, 2012

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

A parental poll on school patronage

Meitheamh 29, 2012

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Stiúrthóir Cúnta le haghaidh Naíonra

Meitheamh 28, 2012

Tá Smarty Pants Montessori, Ros Eo, Co. Áth Cliath ag lorg Stiúrthóir Cúnta le haghaidh Naíonra Nua atá ag oscailt i mí Meán Fómhair 2012.

Is 8.45r.n. – 12.15i.n. uaireanta oibre an phoist.

Tá cumas mhaith sa Ghaeilge idir labhartha agus scríofa riachtanach don ról seo.

Is gá go mbeidh na cáilíochtaí a leanas nó toilteanas tabhairt faoi na cáilíochtaí a leanas a bhaint amach ag iarrthóirí:

 • Dianchúrsa FNT
 • Cúrsa Garchabhair
 • CDBO Leibhéal 5 i gCúram Leanaí

Má tá suim agat sa phost seo, glaoigh le do thoil ar Michelle ar 086 2116233 nó seol ríomhphost chuig info@smartypants.ie

Rúnaí scoile á lorg ag Gaelscoil Ros Eo

Meitheamh 28, 2012

Tá folúntas mar rúnaí scoile (páirt-aimseartha) le líonadh ag Gaelscoil Ros Eo, Co. Átha Cliath.

Riachtanaisí:

 • Inniúlacht sa Ghaeilge (labhartha agus scríofa)
 • Ard-scileanna idirphearsanta agus cumarsáide
 • Ard-scileanna eagraíochtúil
 • Inniúlacht in Word agus Excel
 • Scileanna éagsúla oifige
 • Grinnfhiosrúcháin na Gardaí faighte acu

Duine solúbtha, le breithiúnas grinn atá sásta chur le fás agus forbairt ár scoil. Fáilteofar roimh dhaoine a bhfuil taithí acu sa réimse seo cheana féin.

Beidh fáilte roimh iarratais, CV agus litir, roimh 30 Iúil 2012, ag na seoltaí seo a leanas: priomhoide@gaelscoilroseo.com nó:

An Cathaoirleach, f/c Gaelscoil Ros Eo, CLG Naomh Maur, Ros Eo, Co. Átha Cliath

Is gá “Iarratais” a scríobh ar an gclúdach.

Is féidir tuilleadh eolais faoin scoil a fháil ar www.gaelscoilroseo.com.

Scoil Samhraidh – Ceatharlach 13ú & 14ú Iúil 2012 “Ag Cothú na Todhchaí: Forbart na Tíre agus na Teanga”

Meitheamh 28, 2012

Múinteoirí sna Scoileanna Eorpacha

Meitheamh 27, 2012

Iarann an Roinn Oideachais agus Scileanna iarratais ó mhúinteoirí iarbhunscoile a bhfuil cáilíochtaí acu do phoist sna Scoileanna Eorpacha ag tosú 1 Meán Fómhair 2012.
Iarratais:

Tá foirmeacha iarratais agus faisnéis bhreise ar fáil ó: Láithreán gréasáin na Roinne Oideachais agus Scileanna www.education.ie

Caithfidh na foirmeacha iarratais a bheith istigh faoi 5 i.n. Dé hAoine, 6 Iúil 2012.

Múinteoir riachtanas speisialta páirt-aimseartha

Meitheamh 27, 2012

Tá múinteoir páirt-aimseartha á lorg ag Gaelscoil Cionn tSáile don rang riachtanais speisialta.

Is post 16 uair an chloig sa tseachtain é.

Tá na dualgaisí de réir treoirlínte na Roinne.

Iarratais:

Cuirfear iarratais chuig:

FAO: An Chathaoirleach
3, Limewood Court,
Curraheen Road,
Baile an Easpaig,
Corcaigh

Bíodh an t-eolas a leanas iniata le gach iarratas:

 • Litir iarratais
 • Teistiméarachtaí scríofa
 • Teistiméarachtaí (Ainm, teideal, teagmháil)
 • Cóip gach teastas ábhartha (teastais, céimeanna, dioplómaí)
 • CV (Neamhcheangailte/Unbound)
 • Grianghraf ar mhéid ghrianghraf pas
 • Ghnáth fhoirm iarratais don Mhúinteoireacht Riachtanais Speisialta (SNA)

Spriocdháta: 9 Iúil 2012

www.gaelscoilchionntsaile.ie

Cúntóir riachtanas speisialta

Meitheamh 27, 2012

Tá cúntóir riachtanas speisialta páirtaimseartha ag teastáil i nGaelscoil Bheanntraí.

Is post 24 uair sa tseachtain i nGaelscoil. Tá na dualgaisí de réir treorlinte na Roinne. Iarratais:

Caithfear iarratais a chur ar ríomhphost chuig gsbeannt.ias@eircom.net nó tríd an bpost chuig:
FAO:An Cathaoirleach,
Gaelscoil Bheanntraí
Seisceann,
Beanntraí
Co. Chorcaí

Bíodh an t-eolas a leanas iniata le gach iarratas:

 • Litir iarratais
 • Teistiméarachtaí scríofa
 • Teistiméarachtaí (Ainm, teideal, teagmháil)
 • Grianghraf ar mhéid ghrianghraf pas
 • Cóip gach teastas ábhartha (teastais, céimeanna, dioplómaí)
 • CV (Neamhcheangailte/Unbound)

Spriocdháta: 5 Iúil 2012

Túsdáta: 29 Lúnasa 2012

Cúntóir naíonra á lorg ag Naíonra Ráth Tó

Meitheamh 27, 2012

Tá folúntas do chúntóir naíonra buan ar le líonadh ag Naíonra Ráth Tó i gCo. na Mí.

Tá leibhéal áirithe Gaeilge ag teastáíl don phost seo.

Iarratais:

Caithfear iarratais a chur ar ríomhphost chuig naionra.rathto@gmail.com roimh 30 Iúil 2012.

Bíodh na foirmeacha a leanas iniata le gach iarratas:

 • Teistiméarachtaí (Scríofa)
 • Teistiméarachtaí (Ainm, teideal, teagmháil)
 • Cóip d’aon Teastas, Dioplóma nó Céim a bronnadh ar an iarrthóir
 • Grianghraf ar mhéid ghrianghraf pas
 • CV (Neamhcheangailte/Unbound)

Next Page »