Méid an Téacs

Comhordaitheoir Dara Leibhéal

Lúnasa 29, 2017

Conradh na Gaeilge

Tá clú agus cáil ar Chonradh na Gaeilge mar eagras deonach atá tiomnaithe do chur chun cinn na Gaeilge ar fud na cruinne. Bunaithe ag Dubhghlas de hÍde, Eoin Mac Néill agus eile é in 1893, tá an eagraíocht ar thús cadhnaíochta in athbheochan úsáid na teanga agus ag múscailt spéise sa Ghaeilge agus sa chultúr Gaelach ó shin i leith. Tá sé i gceist ag Conradh na Gaeilge Comhordaitheoir Dara Leibhéal a fhostú le cabhrú linn ár gclár oibre dara leibhéal a chur i gcrích. Cuirfear béim ar leith ar dhaltaí dara leibhéal a spreagadh chun an Ghaeilge a úsáid ina saol féin, agus ar na buntáistí atá ann dóibh cumas sa Ghaeilge a bheith acu a chur os a gcomhair, .i. deiseanna fostaíochta, rogha níos leithne de chúrsaí tríú leibhéal, buntáistí cognaíocha, srl.

Cur síos ar an bpost

Faoi cheannas an Stiúrthóra Forbartha agus Buanchoiste an Chonartha, beidh de dhualgas ar an gComhordaitheoir Dara Leibhéal na dualgais a leanas a chomhlíonadh:

 • Ceardlanna feasachta agus gnímh a eagrú agus a chomhordú sa dara leibhéal i rith na bliana acadúil agus sna coláistí Gaeilge sa samhradh
 • Deiseanna fostaíochta le Gaeilge agus deiseanna oideachais sa tríú leibhéal a chur chun cinn i measc daltaí dara leibhéal
 • Cabhrú le mórimeachtaí an Chonartha a chur chun cinn sa dara leibhéal  Tacaíocht a chur ar fáil do mhúinteoirí dara leibhéal leis an nGaeilge a spreagadh
 • Tacaíocht a chur ar fáil do thionscadail dara leibhéal atá an Conradh gníomhach iontu
 •  Dualgais eile de réir mar is gá.

Cur síos ar an té a cheapfar

 • Duine fuinniúil atá tiomanta don Ghaeilge a spreagadh i measc daoine óga
 • Cáilíocht 3ú leibhéal nó a chomhionann de thaithí
 • Caighdeán maith Gaeilge, idir labhartha agus scríofa
 • Ardscileanna cur i láthair / caint poiblí
 • Scileanna maithe eagrúcháin agus ríomhaireachta
 • Ceadúnas tiomána iomlán agus teacht ar charr

Spriocdháta: Is gá CV agus litir chumhdaigh a chur chuig post@cnag.ie faoi Dé Máirt, 05 Meán Fómhair 2017 ag 11.00r.n.

Folúntais i nGaelscoil Phádraig

Lúnasa 22, 2017

Gaelscoil Phádraig

 

 

 

 

 

 

 

Tá Cúntóir Riachtanais Speisialta don scoil bhliain 2017-2018  de dhíth ar Ghaelscoil Phádraig, Ascaill Shíleann, Baile Breac, Co. Átha Cliath.

Rolla 20056P.  Seol CV agus litir chumhdaigh chuig an Cathaoirleach ag gaelscoilphadraig15@gmail.com  roimh an 31ú lá de Lúnasa.
Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar www.educationposts.ie  ID 91635
Tá folúntas ar fáil chomh maith ar feadh tréimhse saoire máithreachais, ag tosú ar an 28ú lá de Lúnasa is ag críochnú ag am Nollaig. Múinteoir Tacaíochta (Tacaíocht foghlamtha/achmhainne) leis na Naíonáin atá i gceist. Má tá spéis agat glaoigh ar an bPríomhoide Gníomhach ag 085 8400544.

Múinteoir Tacaíochta á earcú ag Gaelscoil Eois

Lúnasa 21, 2017

CV

 

 

 

 

 

 

 

Tá múinteoir tacaíochta á earcú ag Gaelscoil Eois. Conradh páirtaimseartha atá i gceist.

Caithfear foirm iarratais a sheoladh ar ríomhphost chuig michelenicb@gmail.com roimh an gcéad lá de mhí Mheán Fómhair.

Tosóidh an scoilbhliain ar an gceathrú lá den mhí céanna.

Tá tuilleadh eolais ar fáil uaidh https://www.educationposts.ie/post/view/91782.

Múinteoir ranga á earcú ag Gaelscoil an Mhuilinn

Lúnasa 21, 2017

CV

 

 

 

 

 

 

 

Tá múinteoir ranga á earcú ag Gaelscoil an Mhuilinn. Conradh sealadach atá i gceist.

Caithfear litir iarratais a sheoladh sa phost nó ar ríomhphost, maraon le foirm iarratais do mhúinteoirí, cv, reifrenn (ainm, ról agus uimhir teagmhála luaite), cóip de cháilíochtaí an t-iarrthóir, gráid ón gcleachtadh teagaisc agus clárúchán leis an gComhairle Mhúinteoireachta  chuig muinteoircaroline1994@gmail.com nó chuig

Gaelscoil an Mhuilinn
Bóthar an Ághasaigh
An Muileann Cearr
Co.na hIarmhí.

Caithfear iarratais a sheoladh faoin gcéad lá de Mhean Fómhair agus tosóidh an scoilbhliain ar an gceathrú lá den mhí céanna.

Cuirfear painéal d’iarratasóirí le chéile agus má bhíonn aon fholúntas sa scoil taobh istigh de thréimhse 4 mhí is féidir an phost sin a líonadh ón bpainéal sin.

Tá tuilleadh eolais ar fáil uaidh https://www.educationposts.ie/post/view/91832.

 

Múinteoirí Ranga á earcú ag Gaelscoil Éadan Doire

Lúnasa 21, 2017

 

 

CV

 

 

 

 

 

 

 

Tá múinteoirí ranga á earcú ag Gaelscoil Éadan Doire. Conarthaí buan atá i gceist.

Caithfear litir iarratais a sheoladh ar ríomhphost, maraon le foirm iarratais do mhúinteoirí, reifrenn (ainm, ról agus uimhir teagmhála luaite), cóip de cháilíochtaí an t-iarrthóir, gráid ón gcleachtadh teagaisc agus clárúchán leis an gComhairle Mhúinteoireachta chuig iarrataisgsed2017@gmail.com faoin 28ú lá de mhí Lúnasa. Tosóidh an scoilbhliain ar an séú lá de mhí Mheán Fómhair.

Cuirfear painéal d’iarratasóirí le chéile agus má bhíonn aon fholúntas sa scoil taobh istigh de thréimhse 4 mhí is féidir an phost sin a líonadh ón bpainéal sin.

Tá tuilleadh eolais ar fáil uaidh https://www.educationposts.ie/post/view/91254.

Múinteoir Ranga á earcú ag Scoil Lorcáin

Lúnasa 21, 2017

CV

 

 

 

 

 

 

 

Tá múinteoir ranga á earcú ag Scoil Lorcáin, i mBaile na Manach, Baile Átha Cliath.  Conradh buan atá i gceist.

Caithfear litir iarratais a sheoladh ar ríomhphost, maraon le  cv agus clárúchán leis an gComhairle Mhúinteoireachta chuig agallaimhscoillorcain@gmail.com faoin 28ú lá de mhí Lúnasa. Tosóidh an scoilbhliain ar an gceathrú lá de mhí Mheán Fómhair.

Cuirfear painéal d’iarratasóirí le chéile agus má bhíonn aon fholúntas sa scoil taobh istigh de thréimhse 4 mhí is féidir an phost sin a líonadh ón bpainéal sin.

Tá tuilleadh eolais ar fáil uaidh https://www.educationposts.ie/post/view/91391.

Múinteoirí Ranga á earcú ag Scoil an Duinnínigh

Lúnasa 21, 2017

CV

 

 

 

 

 

 

 

Tá folúntais do mhúinteoirí ranga ar fáil le Scoil an Duinnínigh. Tá dhá conradh buan ar fáil agus conradh sealadach amháin.

Caithfear litir iarratais a sheoladh ar ríomhphost, maraon le foirm iarratais, cv, reifrenn (ainm, ról agus uimhir teagmhála luaite), cóip de cháilíochtaí an t-iarrthóir, gráid ón gcleachtadh teagaisc agus clárúchán leis an gComhairle Mhúinteoireachta. Caithfear iarratais a sheoladh chuig foluntas@gmail.com roimh an 28ú lá de mhí Lúnasa. Tosóidh an scoilbhliain ar an gcéad lá de mhí Mheán Fómhair.

Tá tuilleadh eolais ar fáil uaidh https://www.educationposts.ie/post/view/91301.

Cúntóir Riachtanais Speisialta á earcú ag Gaelscoil Uí Earcáin

Lúnasa 21, 2017

CV

 

 

 

 

 

 

 

Tá Cúntóir Riachtanais Speisialta de dhíth ar Ghaelscoil Uí Earcáin i bhFionnghlas,
Baile Átha Cliath. Conradh buan atá i gceist. Is gá d’iarrthóirí iarratas a chur isteach faoin gceathrú lá fichead de Lúnasa agus tosóidh an scoilbhliain ar an 30ú lá den mhí.

Cuirfear painéal d’iarratasóirí le chéile agus má bhíonn aon fholúntas sa scoil taobh istigh de thréimhse 4 mhí is féidir an phost sin a líonadh ón bpainéal sin.

Caithfear litir iarratais a sheoladh ar ríomhphost, mar aon le cv agus foirm iarratas do Chúntóirí Riachtanais Speisialta chuig priomhoideleah@gmail.com.

Tá tuilleadh eolais ar fáil uaidh https://www.educationposts.ie/post/view/90951.

Cúntóir Riachtanais Speisialta á earcú ag Gaelscoil de hÍde

Lúnasa 21, 2017

CV

 

 

 

 

 

 

 

Tá Cúntóir Riachtanais Speisialta de dhíth ar Ghaelscoil de hÍde i Mainistir Fhearmaí, Co. Chorcaí. Conradh páirtaimseartha atá i gceist. Is gá d’iarrthóirí iarratas a chur isteach faoin gceathrú lá fichead de Lúnasa agus tosóidh an scoilbhliain ar an 31ú lá den mhí.

Caithfear litir iarratais a sheoladh ar ríomhphost, mar aon le cv agus foirm iarratas do Chúntóirí Riachtanais Speisialta chui agallamh17@gmail.com.

Tá tuilleadh eolais ar fáil uaidh https://www.educationposts.ie/post/view/91018.

Múinteoir Ranga á earcú ag Gaelscoil na Camóige

Lúnasa 21, 2017

 

CV

 

 

 

 

 

 

 

Tá folúntas do mhúinteoir ranga ar fáil le Gaelscoil na Camóige. Post buan atá i gceist, ag tosú ar an dara lá deag de mhí Mheán Fómhair.

Caithfear litir iarratais a sheoladh ar ríomhphost, maraon le foirm iarratais, cv, reifrenn (ainm, ról agus uimhir teagmhála luaite), cóip de cháilíochtaí an t-iarrthóir, gráid ón gcleachtadh teagaisc agus clárúchán leis an gComhairle Mhúinteoireachta. Caithfear iarratais a sheoladh chuig gncamoige@gmail.com roimh an gceathrú lá de Mheán Fómhair.

Tá tuilleadh eolais ar fáil uaidh: https://www.educationposts.ie/post/view/91864.

Next Page »