Méid an Téacs

Fáiltíonn GAELSCOILEANNA TEO. roimh ardú i gcaiteachas chaipitil ar scoileanna

Nollaig 6, 2007

Fáiltíonn Gaelscoileanna Teoranta an ardú €95milliúin atá geallta ag Rialtas na hÉireann do chaiteachas caipiteal ar scoileanna a fógraíodh sa bhuiséad.

"Tá 53 faoin gcéad de Ghaelscoileanna sa stáit ag feidhmiú i gcóiríocht sealadach de shaghas éigin," a dúirt Mícheál Ó Broin, Uachtarán Gaelscoileanna Teoranta, ag labhairt i mBaile Átha Cliath inniu.  "Tá an tAire tar éis troid go láidir chun go bpléifí go fabhrach le oideachas sa bhuiséad agus tá muid ag súil leis an bhfeabhas a dhéanfaidh seo do na céadta, nó fiú na mílte páistí agus múinteoirí." 

Críoch

 

Breis eolais:

Mícheál Ó Broin
Gaelscoileanna Teoranta
087 9467700
  
Rob Hartnett,
Stiúrthóir – Hartnett McClure PR
086 3851955
rob@hmpr.ie

FÁILTÍONN GAELSCOILEANNA TEORANTA ROIMH THACAÍOCHT AN OIREACHTAIS: Aithníonn an Comhchoiste an géarghá a bhaineann le taighde roimh eisiúint ciorcláin 0044/2007.

Nollaig 6, 2007

Tháinig dlús le feachtas an Luath-Thumoideachais Iomlán inniu sa Dáil nuair a chuir toscaireacht ó Gaelscoileanna Teoranta a gcás faoi bhráid Chomhchoiste Oideachais agus Eolaíochta an Oireachtais.

"Bhíomar an-sásta go bhfuaireamar an deis ár gcás a chur faoina mbráid. Chuireamar béim ar an riachtanas a bhaineann le níos mó taighde roimh ligin do chiorclán na Roinne deireadh a chur le polasaí an Luath-Thumoideachais Iomlán, córas ar éirigh thar cionn leis ar feadh os cionn 50 bliain, " deir Bláthnaid ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach Gaelscoileanna Teoranta. 

"Léiríonn gach píosa taighde a tugadh faoi i gCeanada, sa Bhreatain agus thart timpeall an domhain buntáistí an Luath-Thumoideachais Iomlán, agus chuireamar taighde nua foilsithe a rinneadh in Éirinn faoi bhráid an Chomhchoiste a thacaíonn go h-iomlán leis an gcruthúnas go bhfuil buntáistí suntasacha ann don Bhéarla mar mhórtheanga maraon le buntáistí don Ghaeilge de thairbhe bliain iomlán tumtha sa chóras Luath-Thumoideachais Iomlán."

"Léirigh an Comhchoiste tuiscint an-mhaith agus an-tacaíocht dár gcuid argóintí, a bhfuil tacaíocht ann dóibh ón CNCM, ó Chumann Múinteoirí Éireann agus ó an-chuid daoine agus eagrais eile, nach gcuirfear an ciorclán i bhfeidhm go dtí go bhfuil tuisint níos fearr ann faoi cén fáth go n-éiríonn chomh maith sin leis an Luath-Thumoideachas i gcomhthéacs na hÉireann.  

"Baineann an feachtas seo le ceist oideachais agus le rogha na dtuismitheoirí. Tá na Gaelscoileanna oscailte go do gach páiste agus tá a chomhionann de bhuntáistí ann do pháistí ó gach cineál cúlra ciníocha, teangeolaíochta agus náisiúnta, chomh maith leo siúd le gach cineál cumais foghlama", a deir Mícheál Ó Broin, Uachtarán Gaelscoileanna Teoranta.

"Táimid an-dóchasach go mbeidh an tacaíocht a fuaireamar inniu ar bhonn tras-pháirtí ina spreagadh don Roinn chun athbhreithniú a dhéanamh ar an bpolasaí agus go ndéanfar an ciorclán a aistharraingt go dtí go mbeidh torthaí taighde ann, ar a laghad."

"Mura gcuirfear é seo ina cheart, tá an baol ann go gcuirfear deireadh le rogha oideachais den scoth an tuiscint cheart ar cén fáth ar éirigh chomh maith sin leis."

Tiocfaidh an ciorclán i bhfeidhm ó Eanáir 2008 agus beidh tionchar aige ar an rogha reatha nó sa todhchaí  theagasc trí phrionsabail an Luath-Thumoideachais i mbeagnach 200 scoil".

Críoch

Breis Eolais:

Bláthnaid Ní Ghréacháin                                            Rob Hartnett
Ardfheidhmeannach – Gaelscoileanna Teoranta       Stiúrthóir – Hartnett McClure Public Relations
086 8050335                                                            086 3851955

Cur i láthair GAELSCOILEANNA TEO. os comhair Chomhchoiste Oideachais agus Eolaíochta an Oireachtais

Nollaig 4, 2007

Cuirfidh toscaireacht d’ionadaithe ó GAELSCOILEANNA TEO. agus baill eile atá ag tacú le feachtas an Luath-Thumoideachais Iomlán a gcás os comhair Chomhchoiste Oideachais agus Eolaíochta an Oireachtais ar son aistharraingt an chiorcláin 0044/2007 maidin Déardaoin, 6 Nollaig 2007. 

 

Dáta:

Déardaoin, 6 Nollaig 2007

 

Am:

Cur i láthair: 09.30 r.n.

Ráiteas do na meáin chumarsáide: ó 11.00 r.n.

Agallaimh idir 11.30 – 13.00i.n.

 

Ionad do na hAgallaimh:

Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, B.Á.C. 2

 

I láthair:

Uachtarán GAELSCOILEANNA TEO., Mícheál Ó Broin

Ardfheidhmeannach GAELSCOILEANNA TEO., Bláthnaid ní Ghréacháin

 

Cúlra:

Tá polasaí an luath-thumoideachais, mar atá á chleachtadh ag Gaelscoileanna ar fud fad na tíre faoi bhagairt de thoradh ciorcláin 0044/2007, eisithe ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta. Cuireann an ciorclán seo dualgas ar na scoileanna lán-Ghaeilge 2.5 uair an chloig de Bhéarla a theagasc gach seachtain ó thús an dara téarma de rang na naíonáin sóisearach, ar a dhéanaí. Tagann sé seo salach ar an gcóras luath-thumoideachais iomlán atá á chleachtadh ag Gaelscoileanna sa tír. Tá an cinneadh seo in aghaidh an dea-chleachtais idirnáisiúnta mar a bhaineann leis an tumoideachas, agus is é sprioc an fheachtais seo ná aistharraingt an chiorcláin a bhaint amach go dtí go mbíonn ar a laghad cinneadh déanta a thógann torthaí taighde san áireamh a léiríonn comhthéacs na hÉireann.

Chun socraithe agallaimh a dhéanamh i bpearsan nó ar an nguthán, glaoigh ar an uimhir thíos le do thoil:

Rob Hartnett
Hartnett McClure PR
01 6401821 or 086 3851955

rob@hmpr.ie