Méid an Téacs

Deontais Le Chéile Trí Ghaeilge

Cuireann Gaelscoileanna Teo. deontais ar fáil do naíonraí agus scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta d’fhonn imeachtaí a reáchtáil trí mheán na Gaeilge.

Bhí éileamh ollmhór ar an scéim i mbliana agus fógrófar scéim nua go luath i 2017.

Má tá fiosruchán agat ina leith, nó iarratas déanta agat faoin scéim reatha, déan teagmháil linn ar 01 8535195 nó oifig@gaelscoileanna.ie.