Méid an Téacs

Acmhainní (Bunscoileanna)

Ábhar bolscaireachta foilsithe ag Gaelscoileanna Teo.

Is féidir bileoga do thuismitheoirí a ordú saor in aisce anseo.

Leabhráin foilsithe ag Gaelscoileanna Teo. 

Is féidir cóipeanna crua a fháil do na leabhráin atá liostáilte thíos má sheolann tú ríomhphost chuig oifig@gaelscoileanna.ie nó glaoch ar 01-8535195.

Leabhráin foilsithe ag eagraíochtaí eile

Acmhainní don seomra ranga

Tá súil againn ábhar nua a chur leis an rannóg seo go leanúnach. Má tá ábhar agat gur mian leat a roinnt ar scoileanna lán-Ghaeige eile, iarraimid ort é a sheoladh chugainn ar ríomhphost, oifig@gaelscoileanna.ie.

Riachtanais Speisialta Oideachais

Acmhainní don Bhord Bainistíochta

Chuir an JMB (Joint Managerial Body) an físeán seo le chéile do na boird bainistíochta i gcoitinne (bun & iarbhunscoil). Tá sé i mBéarla ach d’fhéadfadh sé bheith úsáideach do na boird bainistíochta.

Conarthaí Fostaíochta

Tá conarthaí samplacha ar fáil do na scoileanna lán-Ghaeilge ag An Foras Pátrúnachta anseo, agus áiseanna le cabhrú leis an bpróiseas ceapacháin anseo.

Seo thíos conarthaí samplacha bunaithe ar ábhar an CPSMA ach aistrithe go Gaeilge ag Gaelscoileanna Teo.

Airíoch Scoile:

Cúntóir Riachtanais Speisialta:

Glantóir Scoile:

Múinteoir:

Príomhoide:

Rúnaí Scoile:

Tionlacóir Bus: