Méid an Téacs

Teanga Níos bRíomhaire (Ócáid don Bhunleibhéal eagraithe ag Wriggle Learning)

Meán Fómhair 19, 2018

Breathnóidh an ócáid eisiach saor in aisce seo, a bheidh ar siúl in ionad One Microsoft Place ar na dúshláin agus na réitigh chun oideachas éifeachtach trí mheán na Gaeilge a sholáthair i mBunscoileanna lán-Ghaeilge san aois dhigiteach seo. Taispeánfaidh múinteoirí atá ag obair i mBunscoileanna lán-Ghaeilge an bealach is fearr leis an dea-chleachtais a chur i ngníomh agus a bhainistiú go héifeachtach sna scoileanna chun barr feabhas a chur i bhfeidhm ar an teagasc agus ar an bhfoghlaim.

Tionólfar an cheardlann i ‘DreamSpace – Microsoft Ireland’. Is taithí thumthach sa teagasc agus san fhoghlaim í seo, a spreagfaidh scoláirí agus múinteoirí chun breathnú ar na bealaí suimiúla gur féidir leis an teicneolaíocht cur leis an oideachas ar bhealaí spreagúla, ag cabhrú leis na scoláirí barr a gcumais a bhaint amach.

1 DEIREADH FÓMHAIR 2018

09:30 – 12:00

One Microsoft Place
D18 P521

Breis eolais anseo 

Cumas litearthachta a thuar i bpáistí i nGaelscoileanna agus i scoileanna Gaeltachta

Meán Fómhair 18, 2018

Ar mhaith le do scoil bheith rabbpháirteach i staidéar maidir le cumas litearthachta a thuar i bpáistí óga?

Cad í aidhm an staidéir seo?
Is í aidhm an staidéir seo ná an nasc idir scileanna áirithe – an fheasacht fóineolaíochta, an chuimhne fheidhmiúil agus luas próiseála – agus an litearthacht a fhiosrú sa Ghaeilge.
What is the aim of the study?
The aim of this study is to investigate how certain skills – phonological awareness, speed of processing and working memory –  contribute to literacy ability in Irish and English.

Céard atá i gceist leis an staidéar?
Iarrfar ar scoláirí sna Naíonáin Bheaga, sna Naíonáin Mhóra agus i Rang a hAon a bheith páirteach sa staidéar.

​Iarrfar ar na rannpháirtithe tascanna simplí a dhéanamh sa Ghaeilge agus sa Bhéarla.

​Is staidéar fadtéarmach é seo. Iarrfar ar rannpháirtithe na tascanna a dhéanamh

 • uair amháin idir Mí Eanair agus Mí an Mheithimh 2019;
 • uair amhain idir Mí Éanáir agus Mí an Mheithimh 2020.
 What does the study involve?
Pupils in Junior Infants, Senior Infants and First Class will be invited to participate.

​Each participant will complete simple tasks in Irish and in English.

​​This is a longitudinal study, and children will be asked to complete the tasks

 • on one occasion between January and June 2019.
 • on one occasion between January and June 2020.

Más príomhoide nó múinteoir tú, agus más mian leat go mbeidh do scoil páirteach sa staidéar:

 

Peirspictíochtaí Idirnáisiúnta ar an Tumoideachas

Meán Fómhair 14, 2018

Tugtar cuireadh duit chuig an seimineár thíos Peirspictíochtaí Idirnáisiúnta ar an Tumoideachas / International Perspectives on Immersion Education. Dé Máirt 25 Meán Fómhair
Immersion Edu Irish Invite V3.jpg
Anseo thíos ta teideal na gcainteanna a spreagfaidh an plé.
Language (Re)vitalisation: The role of Immersion Education

–          An tOllamh Pádraig Ó Duibhir, SEALBHÚ, DCU

Swedish Immersion in Finland

–          Sanna Pakarinen, University of Jyväskylä, Finland

Dual Language Immersion in Estonia

–          Anna Golubeva, Estonian Educational Foundation Innove, Estonia

Implementing Early Total Immersion Education

–          Dónal Ó hAiniféin, Príomhoide Ghaelscoil Mhíchíl Cíosóg
Is féidir clárú ag an nasc seo a leanas:

Teanga Níos bRíomhaire

Meán Fómhair 12, 2018

Breathnóidh an ócáid eisiach saor in aisce seo, a bheidh ar siúl in ionad One Microsoft Place ar na dúshláin agus na réitigh chun oideachas éifeachtach trí mheán na Gaeilge a sholáthair in Iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge san aois dhigiteach seo. Taispeánfaidh múinteoirí atá ag obair in Iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge an bealach is fearr leis an dea-chleachtais a chur i ngníomh agus a bhainistiú go héifeachtach sna scoileanna chun barr feabhas a chur i bhfeidhm ar an teagasc agus ar an bhfoghlaim.

Tionólfar an cheardlann i ‘DreamSpace – Microsoft Ireland’. Is taithí thumthach sa teagasc agus san fhoghlaim í seo, a spreagfaidh scoláirí agus múinteoirí chun breathnú ar na bealaí suimiúla gur féidir leis an teicneolaíocht cur leis an oideachas ar bhealaí spreagúla, ag cabhrú leis na scoláirí barr a gcumais a bhaint amach.’

Gach eolas agus clárúchán anseo 

Agenda

Cúrsaí Teicneolaíochta do Mhúinteoirí

Meán Fómhair 5, 2018

Tá cúrsaí an-suimiúil á reáchtáil ag TechSpace trí Ghaeilge do mhúinteoirí agus d’oibrithe deonacha.

Seo na chéad chúrsaí eile a bheas ar siúl:

Lá Traenála Déanatúsaíochta (STEAM): 19ú Meán Fómhair : Cathair Chorcaí 
Lá Traenála Déanatúsaíochta (STEAM): 20ú Meán Fómhair : Trá Lí, Ciarraí
Lá Traenála sna Meáin Chruthaitheacha: 1ú Deireadh Fómhair, Baile Átha Luain

MÓRLÉIRIÚ BHLIAIN NA GAEILGE 2018

Lúnasa 29, 2018

PREASRÁITEAS

MÓRLÉIRIÚ BHLIAIN NA GAEILGE 2018

Beidh Aisling? – mórléiriú stáitse gradamúil de shaothair nuachoimisiúnaithe ó scoth na n-ealaíontóirí Gaeltachta á léiriú ar fud na tíre an Fómhar seo mar bhuaic ar Bhliain na Gaeilge 2018 agus tús á chur le camchuairt náisiúnta sa Town Hall Theatre i nGaillimh ar an Aoine 31 Lúnasa 2018.

Léirithe agus stiúrtha ag an drámadóir aitheanta Darach Mac Con Iomaire, tugann Aisling? an pobal ar thuras machnamhach ealaíne chun scéal na nGael agus na Gaeltachta a chíoradh go taibhsiúil le ceol, filíocht, damhsa agus na fís-ealaíona.

Curtha i láthair ag Ealaín na Gaeltachta, is léiriú eisiach é Aisling? de shaothair nua-chumtha de chuid mór-ealaíontóirí comhaimseartha na Gaeltachta – idir cheoltóirí, filí, scríbhneoirí, dearc-ealaíontóirí agus cumadóirí, ina measc:

Mairéad Ní Mhaonaigh, Dún na nGall, Amhránaí/Fidil

Seán Ó Flaithearta, Inis Mór, Amharc-ealaíontóir/Dearthóir

Pól Ó Ceannabháin, Conamara, Amhránaí/Cnaguirlisí

Méabh Ní Bheaglaíoch, Corca Dhuibhne, Mileoidean/Amhránaí

Ciarán Ó Maonaigh, Dún na nGall, Fidil/Taibheoir

Johnny Óg Connolly, Conamara, Mileoidean/Cumadóir

Caoimhín Ó Fearghail, An Rinn, Píobaire/Fliúiteadóir/Basúcaí

Eoghan Mac Giolla Bhríde, Dún na nGall, Scríbhneoir/Taibheoir

Róisín Seoighe, Conamara, Amhránaí/Damhsóir

Eoin Mac Donncha, Conamara, Damhsóir Comhaimseartha

Eoin Geoghegan, Conamara, Aisteoir/Taibheoir

Tá níos mó i gceist le Aisling? ná oíche cheoil agus ealaíne áfach – spreagann agus dúisíonn sé spiorad pobail i ngach lucht féachana a fheiceann é trí bheith mar nasc cruthaitheach chuig an ionracas ealaíonta a thug inspioráid do cheannairí físeacha 1916. Mór-thaispeántas cultúrtha é Aisling? a fhanann glan d’aon turas ar ghnáth-leagan amach ceolchoirme stáitse. Ina áit seo, tugann Aisling? cuireadh do phobail na hÉireann nascadh in athuair lena ndúchas, lena n-oidhreacht agus lena bhfuil in ann dúinn mar phobail, le scoth an cheoil agus na healaíne nua-chumtha ó scoth na n-ealaíontóirí Gaeltachta. Tapaigh an deis – ceannaigh do thicéad anois mar beidh tóir orthu…

 

Town Hall Theatre GAILLIMH Aoine 31 Lúnasa & Satharn 1 Meán Fómhair 091 569777 • www.tht.ie

Olympia Theatre BAILE ÁTHA CLIATH Aoine 28 Meán Fómhair 0818 719330 • www.ticketmaster.ie

Theatre Royal PORT LÁIRGE Máirt 13 & Céadaoin 14 Samhain 051 874402 • boxoffice@theatreroyal.ie

Cultúrlann MacAdam Ó Fiaich BÉAL FEIRSTE Aoine 16 & Satharn 17 Samhain 02890 964180 • oifigfailte@culturlann.ie

Cultúrlann Uí Chanáin DOIRE Máirt 20 & Céadaoin 21 Samhain 02871 264132 • eolas@culturlann-doire.ie

Halla Pobail RÁTH CHAIRN Satharn 24 & Domhnach 25 Samhain 046 9432068 • rathcairn@eircom.net

 

Agallaimh, pictiúir agus eolas ar fáil ach teagmháil a dhéanamh le

Breandán Ó hEaghra ag 087 6940788 nó breandan@measmedia.com

Déan Comhrá ‘Cúpla Focal’ for Parents and Guardians

Lúnasa 27, 2018

Déan Comhrá JPEG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tá áthas ar Gaeloideachas a fhógairt go bhfuil leabhrán úrnua, Déan Comhrá, ‘Cúpla Focal’ for Parents and Guardians foilsithe againn.

Tá an leabhrán seo dírithe ar thuismitheoirí agus chaomhnóirí a bhfuil a gcuid páistí ag freastal ar naíonra nó ar scoil lán-Ghaeilge. Tá sé lán le frásaí simplí úsáideacha a bhféadfaí a úsáid sa bhaile leis an teanga a shní isteach sa saol laethúil. Tá an leabhrán dírithe ar an bhfoclóir coitianta atá ag teastáil ó thuismitheoirí le comhrá a bheith acu le tuismitheoirí eile ag geata an naíonra nó na scoile, caint leis an bpríomhoide nó an múinteoir, agus go leor frásaí úsáideacha eile le Gaeilge a spreagadh go nádúrtha sa bhaile.

Tá go leor buntáistí ag baint leis an nGaeilge a úsáid sa bhaile agus is cinnte go gcabhróidh moladh agus spreagadh uait féin le do pháiste éirí níos muiníní sa teanga. Tá frásaí agus foclóir sa leabhrán a bhféadfaí a úsáid le cabhrú leis an obair bhaile, moladh a thabhairt nó beannachtaí laethúla do ghnáthchomhrátaí ar maidin nó ag am luí. Má fheiceann do pháiste go bhfuil tusa díograiseach agus dearfach i leith na teanga, beidh an meon céanna aige nó aici. Is fiú go mór breathnú ar ár suíomh idirlín IrishforParents.ie freisin, áit a bhfuil i bhfad níos mó acmhainní atá dírithe ar na sainriachtanais teanga atá ag tuismitheoirí agus caomhnóirí. Cabhróidh an suíomh go mór leat cur le do stór focal ar théamaí éagsúla ábhartha, an chluastuiscint a chleachtadh agus cur le do chuid eolais ar struchtúir na teanga. D’fhéadfadh an teaghlach roinnt Gaeilge a fhoghlaim le chéile fiú. Tá súil againn go mbeidh spraoi agaibh ar an aistear seo le chéile. Bain triail as!

Féach ar an leabhrán anseo Déan Comhrá ‘Cúpla Focal’ for Parents and Guardians

Tosú sa Ghaelscoil – cúpla nod don tuismitheoir le Gaeilge

Lúnasa 27, 2018

Athrú mór agus clochmhíle an-tábhachtach i saol an pháiste is ea tosú ar an mbunscoil. Caithfidh siad dul i dtaithí ar áit nua, mhúinteoir nua, ghnáthamh nua agus chairde nua. Le roinnt bheag ullmhúcháin agus spreagadh uait, áfach, socróidh do pháiste isteach go luath. Tá go leor moltaí iontacha agus taighde déanta ar nithe ginearálta gur féidir a dhéanamh sa bhaile le hullmhú don chéad lá scoile, ach seo cúpla nod bhreise do thuismitheoirí a bhfuil Gaeilge acu maidir le conas ullmhú don chéad lá sa Ghaelscoil:

Bí dearfach! Léirigh do do pháiste go bhfuil tú ag tnúth go mór leo tosú ar an scoil. Cabhróidh sé seo leis an bpáiste bheith ar bís faoina bhfuil os a c(h)omhair. Bí muiníneach as an gcinneadh atá déanta agat maidir le hoideachas do pháiste agus meabhraigh duit féin cé na cúiseanna ar roghnaigh tú an scoil áirithe seo dóibh.

Léigh arís maidir le buntáistí an tumoideachas lán-Ghaeilge do gach páiste. Cabhróidh an scoil le cumas Gaeilge do pháiste a shaibhriú agus tógáil ar an méid atá sealbhaithe acu sa bhaile. Cuirfidh sé lena scileanna cumarsáide, tuisceana, ceistiúcháin agus anailíse freisin, agus beidh sé níos éasca orthu teangacha eile a fhoghlaim amach anseo, an Béarla san áireamh. Cabhróidh do mhuinín agus meon dearfach le do pháiste bheith ar a s(h)uaimhneas agus muiníneach don chéad lá.

Bí ag caint! Tá sé an-tábhachtach caint go dearfach faoin scoil le do pháiste agus na rudaí éagsúla a bheidh ar siúl aige/aici. Tugann sé seo deis dó/di caint faoi na rudaí a bhfuil siad ar bís fúthu agus aon ní eile atá ag cur imní air/uirthi a phlé. Cuir béim ar na nithe iontacha a bhaineann le saol na scoile: cairde nua, gníomhaíochtaí spraíúla, leabhair, amhráin agus cluichí nua.

Labhair faoi theangacha sa bhaile le béim a chur ar an teanga/na teangacha a úsáideann an páiste sa bhaile agus an teanga a bheidh in úsáid acu ar scoil. Cabhróidh sé seo leis an bpáiste tuiscint a fhorbairt ar éagsúlacht teanga, éagsúlacht cumais, agus conas a chuireann daoine brí in iúl agus a dhéanann siad cumarsáid le daoine eile. Eagraíonn Mother Tongues (www.mothertongues.ie) go leor imeachtaí fiúntacha, seisiúin eolais agus ceardlanna do theaghlaigh ilteangacha – b’fhiú breathnú ar a bhfuil ar siúl acu.

Ní gá bheith buartha faoi chumas Béarla do pháiste. Tosóidh sé/sí ag foghlaim léitheoireacht agus scríbhneoireacht an Bhéarla de réir a chéile. Braitheann sé ó scoil go scoil cathain a thosóidh siad ag plé leis an mBéarla – tosaíonn roinnt scoileanna ar an mBéarla a mhúineadh go foirmiúil sna Naíonáin Sóisir, scoileanna eile sna Naíonáin Shinsir agus scoileanna eile i Rang a hAon. Léiríonn an taighde náisiúnta agus idirnáisiúnta go dtrasnóidh na scileanna léitheoireachta agus scríbhneoireachta a d’fhoghlaim siad trí Ghaeilge go nádúrtha go dtí an Béarla. Úsáidfidh do pháiste na bunscileanna atá foghlamtha acu sa Ghaeilge ar dtús sa Bhéarla anois agus beidh sé níos éasca dóibh an Béarla a fhoghlaim dá bharr. Ní hamháin go n-éiríonn níos fearr le páistí sna scoileanna lán-Ghaeilge sa Bhéarla ach éiríonn níos fearr leo sa Ghaeilge agus sa Mhata chomh maith!

Bí ag léamh! Is cuma cén teanga ina bhfuil tú á dhéanamh, tá sé tábhachtach nós na léitheoireachta agus grá do leabhair a chothú trí leabhair a léamh sa bhaile le do pháiste. Sa chaoi seo, beidh dearcadh dearfach ag do pháiste ina leith, agus seachnófar an baol go samhlódh siad go mbaineann léamh (agus scríobh) leis an scoil amháin, nó gur ‘obair’ atá ann.

Bain spraoi agus taitneamh as an léitheoireacht le chéile. Cabhróidh seo le do pháiste scileanna éisteachta, cumarsáide agus airde a fhorbairt. Tá go leor leabhar iontach Gaeilge ar fáil ó An Gúm, An Siopa Leabhar, Cló Iar Chonnacht, Futa Fata agus go leor comhlachtaí eile a gcuirfeadh lena stór focal, cruinneas agus saibhreas teanga. D’fhéadfadh sibh dul chuig an leabharlann le chéile agus ligean don pháiste leabhair dá rogha féin a phiocadh.

Seo roinnt scéalta Gaeilge atá bunaithe ar shaol na scoile: Bhí Oisín Ar Scoil, Bran agus a Mhúinteoir, Ná Gabh Ar Scoil!, agus Rírá i Seomra na Naíonán. B’fhiú siúl a chaitheamh ar an tSraith Bimís ag caint atá ar fáil ó Futa Fata chomh maith. Tá leabhair phictiúr an-mhaith freisin le cur le scileanna cainte agus comhrá faoin scoil a spreagadh – is féidir caint faoi na pictiúir go spraíúil le chéile. Glac sealanna – is féidir leis an páiste féin leabhar gan fhocail a léamh, agus is féidir leat sult a bhaint as an scéal a insíonn siad.

Bí ag spraoi! Beidh do pháiste ag foghlaim go leor rudaí nua trí mhodh an tsúgartha ar scoil. Más féidir bualadh agus spraoi le páistí eile, cabhróidh sé leo dul i dtaithí ar bhréagáin a roinnt agus babhtáil ar a chéile. Cabhraíonn an spraoi leo scileanna luaile, cumarsáide, cruthaitheachta agus fiosrachta a fhorbairt agus teacht ar thuiscintí nua ar an saol mórthimpeall orthu.

Tá go leor bealaí le spraoi a bheith agaibh tríd an nGaeilge sa bhaile. Is féidir éisteacht le rannta nó amhráin Ghaeilge le chéile, breathnú ar chláir do pháistí ar TG4 nó físeáin spraíúla ar líne, cluichí Gaeilge a imirt agus freastal ar imeachtaí do theaghlaigh le Gaeilge. Tá rogha mhór ann agus beidh do pháiste ag foghlaim gan fhios dó/di féin agus é/í ag tógáil ar a stór focal, scileanna litearthachta agus teanga de réir a chéile.

Lorg comhluadar! Má tá aon cheisteanna agat faoin scoil nó faoin gcóras lán-Ghaeilge, b’fhiú go mór labhairt le tuismitheoirí eile a bhfuil taithí acu ar an gcóras. Beidh siad in ann tú a chur ar do chompord agus labhairt faoin eispéireas a bhí acu go dtí seo, conas a chabhraíonn siad leis an obair bhaile agus na buntáistí a bhaineann leis an gcóras óna dtaithí phraiticiúil féin. Déan teagmháil le Coiste na dTuistí sa scoil, fiú mura bhfuil do pháiste ar scoil go fóill, agus fiosraigh maidir leis na tacaíochtaí a chuirtear ar fáil do thuismitheoirí na scoile.

Is bealach álainn le bualadh le teaghlaigh eile le Gaeilge ná freastal ar Pop Up Gaeltacht na nÓg nó imeachtaí a chuireann eagraíochtaí éagsúla Gaeilge ar siúl timpeall na tíre – Conradh na Gaeilge, Glór na nGael, Gael Taca, Tuismitheoirí na Gaeltachta, Muintearas agus An Carn ina measc. Feicfidh do pháiste go bhfuil go leor daoine eile timpeall orthu a bhfuil Gaeilge acu.

Bí ar do shuaimhneas! Tá sé nádúrtha imní a bheith ort maidir le do pháiste tosú ar an scoil mhór. Ach ná déan dearmad go bhfuil an-taithí ag na múinteoirí, na cúntóirí agus foireann uile na scoile ar seo gach bliain. Tabharfar an-aire do do pháiste agus déanfar gach iarracht cabhrú leis/léi socrú isteach go han-luath. Tá go leor cleasanna agus acmhainní ag múinteoirí a úsáideann siad le cinntiú go bhfuil na páistí sona sásta agus rannpháirteach san obair atá ar siúl, agus go dtuigeann siad a chéile. Luaigh aon ábhar imní leis an múinteoir nó le príomhoide na scoile, nó déan teagmháil le Gaeloideachas (www.gaeloideachas.ie) a chuireann tacaíocht agus comhairle ar fáil do phobail na scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta.

Lá amháin fágtha le cur isteach ar phacáiste tacaíochta don Oíche Chultúir – ná caill amach!

Meitheamh 28, 2018

A Chara,

Táim ag scríobh chugat maidir le hOíche Chultúir a bheidh ar siúl ar an Aoine 21 Meán Fómhair 2018, ó 4pm go 11pm, agus an iarracht atá ar bun againn cur le himeachtaí Gaeilge (taobh amuigh den Ghaeltacht) le linn na hOíche. Ó thosaigh muid ag plé leis seo dhá bhliain ó shin, tá méadú suntasach tagtha ar líon na n-imeachtaí Gaeilge le linn na hOíche, ó 86 i 2016 go 130 i 2017 ! Ní fhéadfaimis sin a dhéanamh gan comhpháirtíocht ó na heagrais Gaeilge thart timpeall na tíre.

Freastalaíonn thart ar 350,000 duine ar imeachtaí cultúir, oidhreachta agus ealaíon saor in aisce le linn Oíche Chultúir. Is deis í seo do ghrúpa/scoil a chur chun cinn, baill nua a mhealladh, aird a tharraingt ar bhur n-imeachtaí agus tuilleadh cairdis a chothú leis an bpobal.

Ar mhaithe leis sin, tá pacáiste tacaíochta á chur ar fáil againn d’aon ghrúpa a bheidh sásta imeacht cultúir, ealaíon nó oidhreachta a reáchtáil trí mheán na Gaeilge ar Oíche Chultúir. (Tabhair faoi deara nach féidir aon táille ar ghearradh ar dhaoine a bheidh páirteach nó a bheidh ag freastal ar imeachtaí na hoíche.) Ba chóir go dtabharfaidh an imeacht deis do chainteoirí Gaeilge níos mó úsáidte a bhaint as an nGaeilge.

Pacáiste Tacaíochta d’Oíche Chultúir:

 • Póstaeir le spás do shonraí an imeachta
 • Maoiniú airgid (uasmhéid €200, ach i gcásanna eisceachtúla) le costais an imeachta a chlúdach (ag braith ar mhaoiniú ón Roinn)
 • Poiblíocht san meáin shóisialta, Gaeilge, náisiúnta agus áitiúla

Samplaí d’imeachtaí gur féidir a reáchtáil d’Oíche Chultúir:

 • Seoltaí (Leabhair, scannáin, taispeántais)
 • Taispeántais (Ealaíon, Ceoil, Damhsa, Amhránaíochta)
 • Ceardlanna
 • Cainteanna
 • Seónna (Ceoil, drámaíochta)
 • Turais

Le leas a bhaint as an bpacáiste seo, caithfear sonraí an imeachta/na n-imeachtaí atá i gceist agat a reáchtáil a chlárú ar an bhfoirm thíos, agus má tá tú ag iarraidh iarratas a dhéanamh ar an gciste airgid, caithfear sonraí measta costais a thabhairt freisin. Caithfear an fhoirm comhlánaithe  a chur ar rphost chuig Oireachtas na Gaeilge  ag majella@antoireachtas.ie faoi 5pm ar an Aoine 29 Meitheamh 2018, le bheith áirithe ar an gclár imeachtaí.

Is deis iontach í Oíche Chultúir aird a tharraingt ar na gníomhaíochtaí a bhíonn ar bun ag na heagrais Gaeilge agus mholfainn duit leas a bhaint as an deis seo agus as an bpacáiste tacaíochta atá á chur ar fáil.  Má tá aon cheist agat faoi seo, ná bíodh aon drogall ort dul i dteagmháil liom ag 087 9776852.

Le dea-mhéin,

Majella Ní Chríocháin
Oifigeach Imeachtaí & Forbairt Freastail

Breis Eolais & Foirm Chlárúcháin d’Oíche Chultúir

Seol chuig majella@antoireachtas.ie faoi 5pm Dé hAoine 29 Meitheamh 2018. Mura bhfaighidh tú rphost admhála go luath i ndiaidh d’iarratas a chur isteach, déan teagmháil arís ar rphost.

Bunachar de mhúinteoirí ionaid naíonraí

Meitheamh 26, 2018

Tá Gaeloideachas ag forbairt bunachair d’ionadaithe feiliúnacha leis na cáilíochtaí cuí a bheadh ar fáil chun obair ionadaíochta a dhéanamh i naíonraí. Tuigeann muid go mbíonn dúshlán ag baint le teacht ar bhaill foirne ionaid go minic agus ba mhaith linn an bunachar seo a fhorbairt chun cabhrú le naíonraí teacht ar ionadaithe cuí go sciobtha agus go héasca.

Má tá aon mholtaí agaibh nó má tá aithne agaibh ar dhaoine feiliúnacha a bheadh sásta bheith ar an liosta seo, bheadh muid an-bhuíoch díobh as teagmháil a dhéanamh le Ciara lena gcuid sonraí teagmhála ciara@gaeloideachas.ie. Déanfar teagmháil leis na daoine molta ansin chun tuilleadh sonraí a lorg agus le cinntiú go bhfuil siad sásta bheith ar an liosta seo. Má tá múinteoir ionaid ag teastáil ó naíonra, déanfaidh siad teagmháil linn agus tabharfaidh muid sonraí na múinteoirí ionaid atá sa gceantar máguaird dóibh. Ní roinnfear an bunachar seo go poiblí.

Déan teagmháil le Ciara ciara@gaeloideachas.ie le breis eolais a fháil.

Next Page »