Méid an Téacs

Pleanáil Teanga Chathair na Gaillimhe

Aibreán 20, 2017

Tá cruinnithe poiblí á n-eagrú ag Údarás na Gaeltachta sna 3 Limistéar Pleanála Teanga timpeall Chathair na Gaillimhe le heolas a thabhairt faoi Phlean don Ghaeilge do na ceantair sin. Má tá cónaí ort sna ceantracha seo, tugtar cuireadh duit freastal ar chruinniú poiblí agus a bheith páirteach san iarracht an teanga a chur i mbéal an phobail arís.
Tuilleadh Eolais:
pleanailteanga@udaras.ie
www.udaras.ie

PleanailTeanga

Cuairt tugtha ag an Uachtarán ar Scoil Bhríde

Aibreán 6, 2017

Féach ar fhíseán den ócáid anseo

Fin-Tech event for teenagers launched by Co. Louth Gaelcholáiste student

Aibreán 4, 2017

The Young Developers Conference (YDC) is a first of its kind tech event is to launch on Saturday 13th May this year. YDC will provide teenage tech enthusiasts / developers / would-be entrepreneurs the opportunity to meet some of the most successful Irish tech entrepreneurs and people from the world of Irish fin-tech. The participants can hear about the entrepreneurs’ experiences with tech project finance. This unique event will allow Ireland’s finance professionals the opportunity to meet tomorrows potential tech CEOs.

The YDC concept originated with 16-year-old Dundalk Coláiste Lú transition year student Cormac Kinsella in 2016. His objective in launching YDC is to get the smartest and most talented coders talking to the financial sector. Assisting in event organising are three other 16-year-olds – (Gytis Daujotas from Clondalkin, Cormac Salman from Drogheda and Oisín Ó’Duibhir from Limerick). In addition Trinity College Dublin School of Physics and the Walton Club have also been hugely supportive in hosting and advising on this event.

Tickets for YDC can be booked online at ydc17.com for as little as 2 euro each.

Coders interested in presenting a project can forward their details to projects.ydc17.com.

In 2013, at the age of 13, Cormac and Cían Martin-Bohan were the youngest app developers in Ireland when they released their first App (Open Share) which allowed multiple social media updates from a single input. The following year he released the Focal.ie Irish / English dictionary App which has since been downloaded by c. 12,000 Irish language enthusiasts. In 2015 Cormac was invited by Ciaran Cannon TD to be one of the founding members of The Digital Youth Council of Ireland. This year Cormac & Cormac Salman have launched two Apps: Local Trade; a convenient buy & sell items App in your local area and Sence Clothing; an App for browsing branded clothes from different vendors in a single place.

Ag Treorú na Foghlama sa Ghaeloideachas

Márta 31, 2017

Tá comhdháil ar chúrsaí gaeloideachais á reáchtáil ag an Ionad taighde ar an Oideachas Lán-Ghaeilge i gColáiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste ar an Chéadaoin 3 Bealtaine 2017. Is é treorú na foghlama sa Ghaeloideachas téama na comhdhála. Is tríd an taighde reatha agus an taithí ghairmiúil a léirítear seo. Tá sé mar aidhm againn eiseamláirí de thaighde reatha agus den dea-chleachtas ranga a scaipeadh go forleathan agus le suíomh a chur ar fáil do thaighdeoirí, do chleachtóirí agus do pháirtithe leasmhara mar phobal foghlama. Déanfar rogha páipéar ón Chomhdháil a fhoilsiú i Taighde agus Teagasc 7. Meastar go mbeidh suim ag cleachtóirí, ceannairí, taighdeoirí agus lucht pleanála sa chomhdháil. Deis a bheas ann ag múinteoirí agus ag ceannairí foghlama gréasúnú agus eolas a chur ar chleachtas a chéile fríd Oid-ócáid (TeachMeet) agus ag daoine a bhfuil taighde déanta acu ar cheisteanna a bhaineas le teagasc agus foghlaim san earnáil a bhfionnachtana a chur i láthair. Níl aon chostas ar chor ar bith i gceist ach caithfidh gach toscaire clárú don chomhdháil trí Eventbrite . Tuilleadh eolais ar fáil ar shuíomh idirlín an choláiste www.smucb.ac.uk

Coláiste Pádraig Leamhchán curadh na hÉireann i gComórtas Tráth na gCeist Feachtas

Márta 30, 2017

Dianchomórtas don dara háit ach í buaite ag Pobalscoil Chorca Dhuibhne sa deireadh

Is iad scoláirí Choláiste Pádraig Leamhcháin as Baile Átha Cliath buaiteoirí náisiúnta ar Chraobh Comórtas Náisiúnta Tráth na gCeist Feachtas. Thug na scoláirí an svae leo ag ócáid mhór spórtúil in Óstán an Ashling, BÁC Dé Máirt an 28 Márta. Ach is don dara háit a bhí an dianchomórtas le trí choláiste, Meánscoil Gharman, Pobalscoil Chorca Dhuibhne agus Meánscoil Loch Garmán i ngleic lena chéile. D’éirigh le Pobalscoil Chorca Dhuibhne an dara áit a bhaint dóibh féin.

Le sé mhí anuas, ghlac 1,000 dalta ó 250 meánscoil agus gaelcholáistí ar fud na tíre páirt i gcraobhacha réigiúnacha an chomórtais.  Bhí 25 scoil san iomaíocht sa bhabhta craoibhe in Óstán Ashling i mBaile Átha Cliath.  Bronnadh duaischiste €1,000 inniu.   Bronnadh €600 ar an fhoireann, Alex Mac Piarais, Ashmed Kalee, Mark Ó Dálaigh agus Mícheál Ó Conghail ó Choláiste Pádraig Leamhchán agus €400 ar an fhoireann Mollie Ní Loibhéad, Eoghan Ó Muircheartaigh, Oisín Ó Dubhagáin augs Luke Mac Diarmad a tháinig sa dara háit

Ag caint dí, tar éis an Tráth na gCeist, dúirt Bainisteoir Feachtas, Loretta Ní Churraighín:

“Tá muid iontach sásta leis an rath a bhí ar an chomórtas i mbliana. Is léiriú é ar an éileamh atá ann dá leithéid i measc déagóirí óga ar spéis leo an Ghaeilge. Tá muid buíoch as an tacaíocht a fuair muid ó scoileanna i mbliana. Thaisteal scoileanna ó Phórt Láirge, Chiarraí, Cill Dara, Baile Átha Cliath Cill Chainnigh agus Dún nan Gall don chraobhchomórtas inniu. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis An Chomhairle Um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscoileanna  a rinne urraíocht ar an chomórtas.”

Dúirt Pádraigín Nic Ghearailt, Cathaoirleach Feachtas:An

 “Tá comórtas Tráth na gCeist Feachtas mar chuid lárnach d’obair na heagraíochta ó bunaíodh muid in 1980. Is í aidhm Feachtas deiseanna a thabhairt do dhaoine óga a gcuid Gaeilge a úsáid taobh amuigh den seomra ranga, ag ócáidí thaitneamacha, spraoiúla.  Déanaim comhghairdeas leis na buaiteoirí inniu agus leis na foirne uilig a bhí linn i mbliana.”

SEAIMPÍNÍ Fhoireann Choláiste Phádraig, Leamhchán

Sa phictiúr tá: Dáire Ó Broin agus Gordon Duffy, Loretta Ní Churraighín , Bainisteoir Feachtas , Calvin Davis agus Abhiram Ajith

Sa phictiúr tá: Dáire Ó Broin agus Gordon Duffy, Loretta Ní Churraighín , Bainisteoir Feachtas , Calvin Davis agus Abhiram Ajith

 

Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Co Chiarraí, a bhain an dára háit sa chomórtas. Ó chlé: Luke Mac Diarmada, Oisín Ó Dubhagáin, Mollie Ní Loibhéad agus Eoghan Ó Muircheartaigh

Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Co Chiarraí, a bhain an dára háit sa chomórtas. Ó chlé: Luke Mac Diarmada, Oisín Ó Dubhagáin, Mollie Ní Loibhéad agus Eoghan Ó Muircheartaigh

Iompar Scoile 2017/18

Márta 28, 2017

Tá córas iarratais ar iompar scoile ar line Bus Éireann don scoilbhliain 2017/18 ar oscailt anois.

Is é an 28ú Aibreán 2017 an data dúnta le haghaidh iarratas ar iompar scoile.

Is féidir foirmeacha iarratais a fháil ar líne ag www.buseireann.ie.

Freagraítear ceisteanna coitianta maidir leis an scéim ar shuíomh na Roinne Oideachais & Scileanna: www.education.ie.

Coláiste Samhraidh Gaeilge nua ag oscailt ar Inis Meáin

Márta 24, 2017

Beidh Coláiste Samhraidh nua ag tosnú amach ar Inis Meáin i mbliana (2 chúrsa 3 seachtaine).

Dátaí na gcúrsaí faoi 18/Course dates for under 18’s

Bróisiúr/Brochure anseo

Cúrsa 1: 4ú Meitheamh (June) – 25ú Meitheamh (June)
Cúrsa 2: 25ú Meitheamh (June) – 16ú Iúil (July)
Aoisghrúpa/Age group:  11-17 bliain d’aois/years

Cúrsaí do dhaoine fásta/Adult courses

Cúrsa A: 24ú Iúil (July) – 28ú Iúil (July)

Cúrsa B: 31ú Iúil (July) – 4ú Lúnasa (August)

Déan teagmháil linn lbd chun tuilleadh eolais a fháil.

Please contact us for further information.

Bígí linn agus lean lorg leithéidí Pádraig Mac Piarais, W. B. Yeats, J.M Synge, Eoin Mac Néill, Dubhghlás De Híde Lady Gregory agus eile, iad ar fad a tháinig anseo chuig Inis Meáin chun feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge.

Join us and follow in the footsteps of the likes of Patrick Pearse, William Butler Yeats, John Millington Synge, Eoin McNeill, Douglas Hyde, Lady Gregory and many others, all of who came to Inis Meáin to improve their Irish.

‘Gaeilge Inis Meáin’,
Inis Meáin/Inishmaan, 
Oileáin Árann/Aran Islands, 
Co. na Gaillimhe/Co. Galway
Fón:  087 4030478                             
R-phost:  gaeilgeinismeain@gmail.com 

Suirbhé ECI maidir le hearcaíocht do sheirbhísí luathbhlianta

Márta 10, 2017

Tá suirbhé tábhachtach ar bun ag Early Childhood ireland faoi láthair maidir le hearcaíocht in earnáil na luathbhlianta agus na dushláin a bhaineann le foireann cuí a earcú agus a choinneáil. Is féidir páirt a ghlacadh ann agus bheith san áireamh i gcrannchur le ticéad do chomhdháil ECI a bhuachan trí cliceáil ar an nasc seo: https://www.surveymonkey.com/r/ECIRecruitmentSurvey

Seoladh Shuíomhanna Gréasáin nua Raidió na Life & Comhar

Márta 9, 2017

RnaL & Comhar

Sárscoil Fíbín don Idirbhliain

Márta 8, 2017

Reáchtáil Sárscoil Fíbín an chéad dhá ghearrchúrsa dírithe ar lucht na hIdirbhliana in Indreabhán i gConamara le linn na seachtaine seo caite. Scéim píolótach é Sárscoil Fíbín don Idirbhliain ar tugadh faoi le tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta. Thug grúpa scoláirí, buachaillí agus cailíní as Coláiste na hInse, Baile an Bhiataigh, Co. na Mí faoin gcéad ghearrchúrsa agus grúpa cailíní as Scoil Mhuire i gCathair Chorcaí faoin dara gearrchúrsa.

Bhí clár ama cuimsitheach go maith leagtha amach do na grúpaí le linn an chúrsa. Bhí Darach Mac Con Iomaire, stiúrthóir agus scríbhneoir i mbun na gceardlanna drámaíochta agus rinne Pádraig ‘MC Muipéad’ Ó Conghaile ón mbanna ceoil IMLÉ ceardlanna ‘ag rapáil’ as Gaeilge leis na scoláirí sna tráthnónta. Thug an treoraí áitiúil Eoin Ó Tuairisc ar shiúlóid cois cósta sna hAille na scoláirí chun áilleacht an cheantair a bhlaiseadh agus chun cur síos a dhéanamh dóibh ar stair, logainmneacha agus ar shliogéisc an chladaigh. D’fhan na scoláírí i dtithe lóistín áitiúla agus iad á dtumadh i timpeallacht le Gaeilge le linn a dtréimhse linn chun barr feabhais a chur ar a nGaeilge scríofa agus labhartha.

Bhí comhordaitheoirí Idirbhliana ag achainí ar Sárscoil Fíbín le roinnt blianta anuas clár mar seo a chur ar fáil do lucht na hIdirbhliana agus tar éis d’ionadaithe ó Fíbín freastal ar chomdhálacha dírithe ar mhúinteoirí agus ar thaispeántais dírithe ar scoláirí Idirbhliana le dhá bhliain anuas rinne muid an cinneadh gur bhfiú go mór a leithéid de chúrsa a eagrú agus an margadh aimsithe againn. Tá an cúrsa seo ag teacht mar bhrainse eile den chúrsa coicíse samhraidh Sárscoil Drámaíochta Fíbín a bheidh ar siúl don séú bliain as a chéile i mbliana i mí Iúil agus beidh muid ag tabhairt faoi éisteachtaí mórthimpeall na tíre ag deireadh na míosa seo.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na cúrsaí seo téigh chuig ár suíomh gréasáin www.sarscoilfibin.ie nó seol ríomhphost chuig sarscoilfibin@gmail.com

fibin

Next Page »