Méid an Téacs

SCLÉIP GAEL LINN – Craobhchomórtas 2019 i ‘Clasach’ !

Eanáir 28, 2019

Beidh craobhchomórtas Scléip Gael Linn 2019 ar siúl in amharclann Clasach, Cluain Tarbh (www.clasac.ie ) ar an gCéadaoin seo chugainn, 30 Eanáir 2019.   Comórtas tallainne spreagúil agus spraíúil é Scléip atá dírithe go sonrach ar na hiarbhunscoileanna lán-Ghaeilge, le béim ar na healaíona comhaimseartha.  Tá comórtas Scléip á mhaoiniú ag Foras na Gaeilge.

Bhí ceithre réamhbhabhta réigiúnacha ar siúl ag i rith mhí na Samhna/mí na Nollag – i nGaillimh, ar an Srath Bán,   i mBaile Átha Cliath agus  i Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí, ag a roghnaíodh na hiomaitheoirí don chraobhchomórtas. Beidh os cionn 300 scoláire,  idir amhránaithe, ceoltóirí agus rinceoirí óga  ó Dhún na nGall go Daingean Uí Chúis ar stáitse i rith na craoibhe!

Beidh na moltóirí ag súil le duaiseanna a bhronnadh ar thaispeántais den scoth i ngach rannóg, don chéad agus don dara háit. Beidh Gradam Scléip le bronnadh ar an mhír is fearr ar fad le linn an lae.  Bronnfar duais Gradam Nós, chomh maith,  don amhrán nua-chumtha is fearr sna comórtais amhránaíochta, canta ag duine aonair nó ag grúpa.  Is í Niamh Ní Chróinín, Raidió Rí Rá,  a bheidh mar láithreoir ar an ócáid.  Táimid ag súil le han-lá !

Tá clár an lae le fáil anseo, agus beidh fáilte roimh lucht féachana!

CRÍOCH
Tuilleadh eolais:  Seán Ó Ceallaigh 087/2510980 nó

Niamh de Búrca 01/6753303

Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain Gael Linn 2019 – Cainteoirí ó Chiarraí agus Conamara ag ceiliúradh !

Eanáir 24, 2019

Comhghairdeas leis na foirne díospóireachta ó Chiarraí agus ó Chonamara a thug Craobh na hÉireann de Chomórtas Díospóireachta Uí Chadhain Gael Linn 2019 leo ar na mallaibh!   Is ar an gCéadaoin, 23 Eanáir a reáchtáladh an ócáid ghradamúil seo, san Óstán County Arms, Biorra. Cruthaíonn Comórtas Uí Chadhain ardán do na foirne díospóireachta is fearr ón nGaeltacht agus ó scoileanna dara leibhéal ina bhfuil an Ghaeilge mar mheán teagaisc iontu agus ghlac os cionn 50 foireann páirt sna babhtaí éagsúla a bhí ar siúl ó mhí Dheireadh Fómhair seo caite.  Déanann Foras na Gaeilge an comórtas a mhaoiniú.

Painéal de chúigear moltóir a bhí i láthair ar an oíche-Áine Hensey, Íde Uí Uallacháin, Féilim Mac Donnchadha, Seán Mac Labhraí agus Eoghan Mac Cormaic.  Bhí an chaighdeán chomh hard go raibh dúshlán mhór rompu na foirne bhuacacha a roghnú!  Sa rannóg shóisearach den chomórtas, bhí neart tuairimí ag na cainteoirí  óga ar fad ar an ábhar spéisiúil  ‘Tá cultúr na tíre seo slán sábháilte i lámha an aosa óig!’  Bhí sceitimíní áthais ar a lucht tacaíochta nuair a fógraíodh gurbh iad foireann  Phobalscoil Chorca Dhuibhne, Daingean Uí Chúis ( Páidí Mac Gearailt, Meadhbh Nic an Ultaigh agus Antaine Ó Séaghdha ) na buaiteoirí!  Fuaireadar an ceann is fearr ar fhoirne ó Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, Coláiste Eoin, Baile Átha Cliath agus Coláiste Íosagáin, Baile Átha Cliath. Threoraigh na múinteoirí bródúla, Ciara Ní Shé agus Méabh Breathnach, na cainteoirí óga agus iad ag ullmhú don bhabhta ceannais seo agus do na díospóireachtaí ar fad a bhí acu i rith an chomórtais.

Foireann ó Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéal ( Aoife Nic Dhonncha, Siobhán Ní Neachtain agus Aisling Ní Chonghaile) a d’ardaigh an corn tar éis a mbua sa chraobh shinsearach.  Éacht eile é seo don scoil, a bhfuil traidisiún láidir díospóireachta inti – bhí beirt den fhoireann seo, Siobhán agus Aisling, mar churaidh sóisearacha ag Craobhchomórtas Uí Chadhain 2017!  Ba í Tríona Uí Mhurchú, Príomhoide na scoile, an múinteoir a bhí i mbun na foirne arís agus í an-bhródúil as a cuid scoláirí.  Sa díospóireacht seo freisin bhí foirne ó Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua, Coláiste Pobail Ráth Chairn, Co. na Mí, agus arís eile, Coláiste Eoin, Baile an Bhóthair, Baile Átha Cliath.  Phléadar an rún ‘Is córas roghnúcháin cothrom é córas na bpointí!’, a bhí tráthúil do na scoláirí sinsearacha seo,  agus bhí na hóráidithe uilig an-eolach faoin ábhar agus ag bréagnú a chéile tríd síos!

Is é  Uachtarán Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, An tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh a bhí mar aoichathaoirleach ar an oíche. Is iar-bhuaiteoir de chuid an chomórtais é féin, agus bhí dea-chuimhní cinn aige ar na díospóireachtaí a raibh sé féin páirteach iontu agus é ina scoláire. Luaigh sé gur sheas an taithí leis agus é ag dul chun cinn ina ghairm beatha roghnaithe.  Bhí sé an-mholtach faoi chainteoirí óga na hócáide seo, a léirigh tuiscint mhaith ar na hábhair a bhí á gcíoradh acu, agus thug sé a chuid tuairimí féin ar chóras na bpointí, ach go háirithe! Bronnadh buanchorn agus dearbháin de luach €1,000 ar an bhfoireann bhuacach sa dá roinn den chomórtas, na curaidh sóisearacha, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, agus na curaidh sinsearacha, Coláiste Chroí Mhuire, agus bronnadh dearbháin de luach €250 an fhoireann ar na foirne eile a bhí rannpháirteach san ócáid.

Agus é ag tréaslú leis na duaiseoirí, dúirt Antoine Ó Coileáin, Príomhfheidhmeannach Gael Linn: ‘Tá tábhacht ar leith ag baint le spreagadh a thabhairt do dhaltaí a fhaigheann a gcuid oideachais trí Ghaeilge. Dá bhrí sin, is ábhar sásaimh do Gael Linn an leibhéal rannpháirtíochta i gComórtas Uí Chadhain agus an t-ardchaighdeán díospóireachta atá á léiriú ag daltaí. Táimid go mór faoi chomaoin ag na múinteoirí as a ndúthracht agus a ndílseacht don chomórtas.’

Curaidh na hÉireann! Foireann Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal a bhuaigh an comórtas díospóireachta Uí Chadhain / Gael Linn i gcraobh na sinsear. Sa phictiúr chomh maith tá a múinteoir, Tríona Ní Mhurchú, agus an t-aoichainteoir, an tOllamh Ciarán Ó hÓgarthaigh, Uachtarán Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Curaidh na hÉireann! Foireann Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal a bhuaigh an comórtas díospóireachta Uí Chadhain / Gael Linn i gcraobh na sinsear. Sa phictiúr chomh maith tá a múinteoir, Tríona Ní Mhurchú, agus an t-aoichainteoir, an tOllamh Ciarán Ó hÓgarthaigh, Uachtarán Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

 

Curaidh na hÉireann! Buaiteoirí chomórtas díospóireachta Ui Chadhain Gael Linn i gcraobh na sóisear, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, lena múinteoirí Ciara Ní Shé, ar chlé, agus Méabh Breathnach, ar dheis. S a phictiúr chomh maith tá Pádraic Ó Ciardha, Cathaoirleach Gael Linn, ar chlé, ags an t-aoichainteoir Ciarán Ó hÓgartaigh, Uachtarán Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Curaidh na hÉireann! Buaiteoirí chomórtas díospóireachta Ui Chadhain Gael Linn i gcraobh na sóisear, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, lena múinteoirí Ciara Ní Shé, ar chlé, agus Méabh Breathnach, ar dheis. S a phictiúr chomh maith tá Pádraic Ó Ciardha, Cathaoirleach Gael Linn, ar chlé, ags an t-aoichainteoir Ciarán Ó hÓgartaigh, Uachtarán Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

 

CRÍOCH

TUILLEADH EOLAIS:  Niamh de Búrca 01:6753303/niamh@gael-linn.ie nó

Tomás Ó Cadhla, Riarthóir an chomórtais 087:7474927

(English) Homework’s out in December for Clonakilty Gaelscoil pupils who practice gratitude

Samhain 27, 2018

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Siúlóid faoi Sholas na Gealaí

Samhain 21, 2018

Moonlit Walk as Gaeilge in Páirc Náisiúnta Ghleann Bheatha/Glenveagh

Aoine/Friday, 23 November 2018

Leaving from – Fáilte Ireland Tourist Office (next to Polestar roundabout) Leitir Ceanainn ag 7.00pm

The group will make their way by car out to St. Colmcille’s Cross, Gartan, the starting point of the Lough Insagh walk to the Castle (1hr 15mins approx)

Bíodh éadaí oiriúnacha ort agus bíodh deoch the agus greim le hithe leat

Come suitably attired and bring warm drink, food and torch

Ag an Chaisleán, bain sult as do shuipéar féin (enjoy your own supper) san Orangery agus ansin, beidh síob ar ais go Gartán ar an bhus

Fáilte roimh all Irish speaking abilities!

Tuilleadh eolais/for further information, contact Róise nó Seán i Rannóg na Gaeilge, Comhairle Contae Dhún na nGall, Leitir Ceanainn ag – rmcclafferty@donegalcoco.ie nó sdaimhin@donegalcoco.ie nó teileafón – Róise – 087 9693965 nó Seán – 087 9670985

Tallainn sa Taibhdhearc ag Scléip 2019 !

Samhain 21, 2018

DSCN6867.Sioncóipiú

Cuireadh tús le Scléip 2019  i dTaibhdhearc na Gaillimhe ar an Mháirt 20 Samhain, agus bhí tallainn iontach i measc scoláirí an iarthair  a chuaigh ar stáitse i rith an lae!  Ba é seo an chéad réambhabhta réigiúnach de chomórtas na bliana seo, ina bhfuil an líon is airde fós de chuid iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta na tíre rannpháirteach! Tá an comórtas á mhaoiniú ag Foras na Gaeilge.

Dírithe ar na healaíona comhaimseartha, tá sé ( 6 ) rannóg ar fad i gceist i gcomórtas Scléip- Amhranaíocht Aonair le féintionlacan,  Grúpaí Amhránaíochta le féintionlacan, Slua-Amhránaíocht, Ceol Aonair,  Rince Cruthaitheach agus comórtas nua i mbliana,  Amhránaíocht Aonair le Fuaimrian Tacaíochta.

Bhí daltaí ó na scoileanna Gaeltachta –  Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, Coláiste Cholmcille, Indreabhán, Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua,  Scoil Phobail Mhic Dara, Carna,  Coláiste Naomh Feichín, Corr na Móna, Coláiste Mhuire, Tuar Mhic Éadaigh agus Coláiste Naomh Éinne, Inis Mór,  mar aon le scoláirí ó  Choláiste na Coiribe, Gaillimh, Coláiste an Eachréidh, Baile Átha an Rí agus Gaelcholáiste Luimnigh, san iomaíocht sa Taibhdhearc,  buíochas leis na múinteoirí maithe ar fad a spreag iad !
Bhí atmaisféar iontach san amharclann, agus ba léir gur bhain an lucht féachana an-sult as a chuir na  rinceoirí, amhránaithe agus ceoltóirí óga ós a gcomhair i rith an lae. Thug na moltóirí,  Mícheál Ó Ciaraidh, ceoltóir agus  láithreoir leTG4 agus Méabh Ní Thuathaláin, ceoltóir agus iriseoir leTuairisc, ard-mholadh do na rannpháirtithe uilig as a gcuid léirithe, agus bhronnadar teastais molta orthu uilig!  Roghnaíodh na míreanna a leanas le dul ar aghaidh go dtí craobhchomórtas Scléip ar an gCéadaoin, 30 Eanáir 2019 in amharclann Clasach, Baile Átha Cliath – comhghairdeas leo uilig !
Amhránaíocht Comhaimseartha, le féintionlacan ( Aonair ) – Sóisear
Colm Seoighe, Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua
Amhránaíocht Comhaimseartha, le féintionlacan ( Aonair ) – Sinsear

Ríoghna Ní Choncarraige, Coláiste an Eachréidh, Baile Átha an Rí

Amhránaíocht Comhaimseartha, le fuaimrian tacaíochta ( Aonair ) – Sóisear

Rebecca Ní Ghríofa, Coláiste na Coiribe, Gaillimh

Amhránaíocht Comhaimseartha, le fuaimrian tacaíochta ( Aonair ) – Sinsear

Aimee Ní Bhruacháin, Coláiste na Coiribe, Gaillimh

Amhránaíocht Comhaimseartha, le féintionlacan (Grúpaí) – Sóisear

‘Saol an Deiscirt’, Gaelcholáiste Luimnigh AGUS

‘Arco’, Scoil Phobail Mhic Dara, Carna

Amhránaíocht Comhaimseartha, le féintionlacan (Grúpaí) – Sinsear

‘Fraoch’, Coláiste an Eachréidh, Baile Átha an Rí AGUS

‘Dris-Óg’, Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal

Ceol Comhaimseartha ( Aonair ) – Sinsear

Aodhán Breathnach, Coláiste na Coiribe, Gaillimh

Slua-amhránaíocht

Binneas’, Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua

Rince Cruthaitheach ( Grúpaí ) – Sóisear

Holly Robertson agus Rachel Cox, Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal

Rince Cruthaitheach ( Grúpaí ) – Sinsear
‘Spéirling’, Coláiste N. Feichín, Corr na Móna AGUS

‘Sioncóipiú’ Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua AGUS

‘Cuisle’, Coláiste na Coiribe, Gaillimh

Beidh réamhbhabhtaí réigiúnacha eile á n-eagrú sna laethanta amach romhainn , san Ionad Óige, Mainistir Fhear Muí, Co. Chorcaí ar an gCéadaoin, 21 Samhain,  in Amharclann an Alley, An Srath Bán,  Dé Máirt, 27 Samhain, 2018 agus in amharclann Clasach, Baile Átha Cliath ar Déardaoin 29 Samhain 2018.

Críoch

Tuilleadh eolais: Niamh de Búrca 01:6753303/niamh@gael-linn.ie

Baitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge (Bunmhúinteoireacht)

Samhain 21, 2018

Is céim nua é an B. Oid. Trí Mheán na Gaeilge (Cód CAO: CM003/CM004). Beidh sé ag tosú in Institiúid Oideachais Marino i Meán Fómhair, 2019. Beidh an chéim seo oiriúnach do scoláirí a bhfuil spéis acu múineadh trí mheán na Gaeilge i scoileanna Gaeltachta nó i scoileanna Lán-Ghaeilge.

 • Go hiomlán trí mheán na Gaeilge
 • Ag tosú Meán Fómhair 2019
 • Clár oideachais nua do mhúinteoirí bunscoile
 • Oiriúnach do scoláirí le spéis agus le hardchumas sa Ghaeilge
 • Oiriúnach do scoláirí a bhfuil spéis acu múineadh i scoil Lán-Ghaeilge nó i scoil Ghaeltachta
 • Árasáin ar an gCampas, Bloc Gaeilge, Sparánachtaí ar fáil
 • Socrúchán Scoile sa Ghaeltacht
 • An Cultúr Gaelach (Cluichí, Ceol, Damhsa, Amhránaíocht, Litríocht)
 • Deiseanna Fostaíochta i scoileanna Gaeltachta agus Lán-Ghaeilge
 • Gnáthriachtanais iontrála ach H3 sa Ghaeilge
 • Cáilíocht TEG Leibhéal B1 (Pas 50%) nó níos airde riachtanach. Scrúdú TEG ar an Satharn, 23 Feabhra, 2019. Íocfaidh Institiúid Oideachais Marino na táillí TEG do scoláirí a chláraíonn ar an mBaitsiléir san Oideachas Trí Mhéan na Gaeilge – www.teg.ie/oid

KÍLA IN COLLABORATION WITH CARTOON SALOON & FÓCAS FILMS RELEASE CÚL AN TÍ ON DVD

Samhain 14, 2018

image.png

Title: Cúl an Tí

Format: DVD

Label:  Kíla Records/Fócas Films/Cartoon Saloon

Catalogue Number: KRDVD004

WATCH TRAILER HERE

Purchase Here

 

Description: Cúl An Tí, is a collaboration between KílaCartoon SaloonFócas Films and some of Ireland’s top singers (Mundy, Imelda May, Liam Ó Maonlaí, Mary Coughlan, Lisa Hannigan, Danny O’Reilly of The Coronas, John Spillane & more) to produce one of the finest pieces of Irish music and art in a decade.

Fócas Films producer, Éamon Ó Cualáin, brought these artists together to reinvigorate some old Irish songs by recording new versions and having animations made of them. He feared that our traditional songs were being made redundant by the digital age and that Irish children were only learning songs they listened to online. The DVD also contains 4 new songs brought to life through animation; 2 poems and 2 original tracks.

Cúl An Tí was originally broadcast as a 6-episode series on TG4 where presenter Pól Ó Ceannabháin travelled to schools around Ireland and school children were introduced to the songs and the visual ideas sought by the animators. A second series is now in the pre production stages.

The DVD is an invaluable tool for teachers and parents alike, containing a printable lyric sheet, translation sheet and the option of viewing the lyrics as karaoke style subtitles. If the songs alone weren’t enough the beauty of the animations, the music and singing performances will dfinatley inspire children to learn these songs.

The 12 performances on Cúl An Tí are a jewel for lovers of music and animation.

Order now from the Kila online shop.

Cur Síos: Séard is Cúl an Tí ann ná comhoibriú ealaíonta idir Kíla, Cartoon Saloon, Fócas Films agus amhránaithe móra le rá ar nós Mundy, Imelda May, Liam Ó Maonlaí, Mary Coughlan, Lisa Hannigan, Danny O’Reilly of The Coronas, John Spillane, chun cheann de na saothair ealaín agus ceoil is fearr a cruthaíodh in Éireann le deich mblian anuas.

Thug Éamon Ó Cualáin, léiritheoir Fócas Films, na healaíontóirí seo le chéile chun sean-amhráin Gaeilge a athbhunú trí leaganacha nua a thaifeadadh agus beochaintí a dhéanamh díobh. Bhí faitíos air go raibh na hamhráin traidisiúnta á chailliúint le ré an aois dhigiteach agus nach raibh ach amhráin a bhfuil ar fáil ar líne á fhoghlaim ag leanaí na hÉireann. Ar an DDF/DVD freisin tá 4 amhráin eile a bhfuil beochainti deanta astu, 2 dhán agus 2 amhrán nua.

Craoladh Cúl an Tí ar dtús mar shraith ar TG4 ina ndeachaigh an craoltóir Pól Ó Ceannabháin chuig scoileanna timpeall na hÉireann agus inar lorgaíodh smaointe ceol agus ealaíona na ndaltaí. Tá obair tosaithe ar an dara sraith.

Is uirlis luachmhar é an DDF/DVD do mhúinteoirí agus do thuismitheoirí araon, ina bhfuil bileog lyric inchlóite, bileog aistriúcháin agus an rogha féachaint ar na liricí mar fhotheidil i stíl karaoke ar na beochaintí. Mura raibh na h-amhráin iontu féin mealltach a dhóthain is cinnte go spreagfaidh áilleacht na beochana, an cheoil agus na h-amhránaithe ar an DDF/DVD féin go leor chun leanaí chun na h-amhráin a fhoghlaim.

 Seod iad an 12 mhír ar Cúl An Tí dóibh siúd a bhfuil cionn acu ar cheol agus ar bheochaintí.

 Ceannaigh anois é ó Shiopa Kíla.

For further information, interview requests, images, etc. please contact

Caoimhe Ní Riagáin/Caoimhe@Gardinermusic.net/086 809 1838

Camchuairt 2019 fógartha ag Foras na Gaeilge

Samhain 1, 2018

Tá áthas ar Fhoras na Gaeilge sraith d’oícheanta eolais a fhógairt le scéimeanna maoinithe a bheidh ar fáil ón gcomhlacht thuaidh/theas don Ghaeilge in 2019 a chur chun cinn. Beidh an chéad cheann acu ar siúl ag Aonach an Oireachtais ag Oireachtas na Samhna i gCill Airne ar an 2 Samhain. Le linn na n-oícheanta roinnfidh Foras na Gaeilge eolas faoi obair na heagraíochta, a scéimeanna maoinithe agus na tacaíochtaí atá ar fáil. Beidh deis ag an bpobal aiseolas a thabhairt maidir le cur chun cinn na Gaeilge ina gceantar féin agus ceisteanna a chur.

Dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Tá ceantair áirithe thuaidh agus theas aitheanta againn óna bhfuil líon na n-iarratas ar ár scéimeanna maoinithe éagsúla measartha íseal le blianta beaga anuas. Le dul i ngleic leis seo, eagraíodh camchuairteanna i míonna Feabhra agus na Samhna 2017 le labhairt le pobail sna ceantair seo agus é mar aidhm againn feasacht a ardú faoi na deiseanna maoinithe agus tacaíochtaí atá ar fáil dóibh. Ba mhór an tairbhe a bhain leis na seisiúin sin toisc gur roinn rannpháirtithe aiseolas luachmhar linn atá anois curtha san áireamh againn. Táimid ag súil go mór le dul i mbéal an phobail arís leis an dara camchuairt seo le scéimeanna maoinithe 2019 a chur faoina mbráid.”

I measc na scéimeanna a bheidh á bplé beidh Scéim na nImeachtaí Óige, Scéim na gCampaí Samhraidh agus scéimeanna scríbhneoireachta. Cuireann Foras na Gaeilge maoiniú ar fáil freisin i réimsí an ghnó, na n-ealaíon, na meán agus na foilsitheoireachta. Tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin Fhoras na Gaeilge, www.forasnagaeilge.ie/sceimeanna, le haghaidh liosta iomlán de na scéimeanna atá ar fáil.

Cuirfidh Foras na Gaeilge na seisiúin seo a leanas i láthair le linn na seachtainí seo romhainn:

02/11/2018 15:00 Cill Airne, Co. Chiarraí

Aonach an Oireachtais, Oireachtas na Samhna, Gleneagle Hotel, V93 V6WF

07/11/2018 19:30 Cathair Chill Chainnigh

Springhill Court Hotel, R95 NX32

07/11/2018 19:00 An Chorr Chríochach, Co. Thír Eoghain

Burnavon Theatre, BT80 8DN

08/11/2018 19:30 Port Laoise, Co. Laoise

Maldron Hotel, R32 HKN3

14/11/2018 19:30 Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

An Grianán Theatre, F92 RV1F

15/11/2018 19:30 Cathair Shligigh

Sligo Southern Hotel, F91 EW24

16/11/2018 16:15 Cathair na Gaillimhe

Tionól Forbartha Gaeloideachas, Clayton Hotel, H91 D526

Criú d’Oireachtas na Samhna – an bhfuil tú ar fáil?

Deireadh Fómhair 23, 2018

Oireachtas na Samhna, Cill Airne, Co. Chiarraí

31 Deireadh Fómhair – 4 Samhain 2018

Is iad Criú an Oireachtais croílár na féile – daoine a thugann a gcuid ama go fial flaithiúil dúinn ar mhaithe le cultúr agus oidhreacht na nGael a chur chun cinn. Gach uile bhliain, tugann ár bhfoireann deonach tacaíocht den scoth dúinn le linn aimsear na féile – tacaíocht a chuidíonn go mór le rathúlacht na hocáide.

Dá mbeadh suim agat tréimhse beag de do chuid ama a chaitheamh ag an bhféile mar oibrí deonach, déan teagmháil linn. Bainfidh tú an-sásamh as, beidh píosa craic agat agus déanfaidh tú cairde nua agus tú ag déileáil le pobal an Oireachtais.

Seo a leanas sampla de na dualgais a bheidh ag Criú an Oireachtais:

 • Freastal ar an Deasc Eolais & Ticéid;
 • Maoirseoireacht ag Comórtais;
 • Cabhrú le leagan amach agus le reáchtáil ócáidí;
 • Ag obair in Oifig an Chriú; agus
 • Ag cabhrú le cúrsaí meán cumarsáide.

Má tá tú ar fáil le cuidiú linn ba mhór agam dá gcuirfeá scéal chugam a luaithe a bheidh deis agat chuig louise@antoireachtas.ie  nó glaoigh orm ag 087-1005439.

Ag súil le cloisteáil uait.

Le meas

Louise Ní Dháibhéid
Oifigeach Imeachtaí & Foilseachán

+353 (0)1 475 3857 | +353 (0) 87 100 5439 | www.antoireachtas.ie

Seisiún Eolais maidir leis an Teastas Iarchéime san Oideachas (Gaelscolaíocht)

Deireadh Fómhair 10, 2018

Seisiún Eolais maidir leis an Teastas Iarchéime san Oideachas (Gaelscolaíocht)

Céadaoin 17 Deireadh Fómhair 2018 2.00 p.m. – 3.30 p.m.

Tá an Teastas Iarchéime san Oideachas (TICO) dírithe ar chéimithe a bhfuil ard líofacht sa Ghaeilge acu agus ar mian leo bheith cáilithe ina múinteoirí i scoileanna lán-Ghaeilge. Gheobhaidh tú eolas ar na gnéithe seo a leanas ag an tseisiún dhátheangach seo:

 • Coláiste Ollscoile Naomh Muire- cé muid féin agus saol an Choláiste;
 • Gnáthaimh iarratais agus iontrála;
 • Clár TICO sa Bhunscolaíocht agus san Iar-bhunscolaíocht

Beidh deis ann ceisteanna a chur má tá níos mó eolais de dhíth. Más maith leat freastal ar an tseisiún eolais, iarrtar ort dul i dteagmháil leis an Chlárlann Acadúil faoi 12.00 Aoine 12 Deireadh Fómhair 2018. Beidh fearadh na fáilte romhat go Coláiste Ollscoile Naomh Muire. Muna bhfuil tú ábalta freastal ar an tseisiún ach gur mhaith leat pacáiste iarratais a fháil, gabh i dteagmháil leis an Chlárlann Acadúil trí ríomhphost agus luaigh do sheoladh baile sa teachtaireacht. Rphost: admissions@smucb.ac.uk nó guthán 028 90268320.

Next Page »