Méid an Téacs

Folúntas: Bainisteoir, Naíonra an Teaghlaigh Naofa, Corcaigh

Bealtaine 30, 2018

Cúlra  (Background):

Is réamhscoil gaelach é Naíonra an Teaghlaigh Naofa, le breis is fiche chúig bliana.  Bhunaíodh é ag Gaelscoil an Teaghlaigh Naofa, agus tá sé lonnaithe taobh leis nGaelscoil ar Bóthar na mBuaircíní, Baile Feitheán, Cathair Chorcaí.  Is comhlacht neamhbhrabhúis é, a fheidhmíonn faoin teidil “Coiste Naíonra an Teaghlaigh Naofa Teo.”

Bíonn an Naíonra oscailte do thréimse an bhliain acadúil, ó Meán Fomhar go mí Iúil. Bíonn dhá shéisiúin laethúil: 8.45 – 12.45 agus 12.00 – 15.00.  Tá 47 páistí cláraithe do Mheán Fómhar 2018, agus tá 6 oideachasóirí luathbhlianta eile páirt-aimseartha fostaithe ag an Naíonra.

Tuairisciú do (Reporting to):

Tá an bainisteoir fostaithe ag Coiste Naionra an Teaghlaigh Naofa Teo. Tá sí/sé freagrach/cúntasach do Coiste Bainistíochta an Naíonra.

Dualgaisí & Freagrachtaí  (Duties & Responsabilities):

·         Freagracht laethúil: sábháltacht & leas na bPáistí, baill fóirne, agus comhlíonadh na rialacha dlithiúil agus caighdeáin sábháltachta.

·         Bí cinnte go n-úsáidfí Aistear & Síolta mar threoir don curaclam.

·         Bí proifisiúnta i ngach idirgníomhaíocht, briathartha agus neamhbriathartha, le fostaithe, tuismitheoirí agus páistí, i gcónaí.

·         Ceannaireacht ar an ECCE – sceim ‘saor in aisce’.

·         Árd Caighdeáin de chúram & oideachas i gcónaí.

·         Coimeád Árd Caighdeáin de sláinteachas

·         Freastal ar cruinnithe agus tóg faoi traenáil leanúnach mar is gá.

·         Déán athmheas & úsdátú ar polasaithe mar is gá.

·         Cloigh leis an bpolasaí Cosaint Leanaí agus lean an imeachtas maidir le thuairisciú aon imní faoi páiste ar bith.

·         Tusla & Pobal: Coimeád taifeadaí mar atá ordaithe acu.

·         Gnó Airgeadais: bí freagrach as gnó laethúil an Naíonra, Obair leis an Párolla (bogearraí), Cloígh leis an mBuiséad, Coimeád Cúntaisí cruinn.   Comhoibriú leis an gcuntasóir ar na Ráiteasaí Airgeadais do Pobal, CRO, Coimisinéirí ioncam &rl.

·         Bheith réidh & comhoibritheadh le cigirí ó Tusla, Pobal, DES, Nera agus le moltaí a eascraíonn mar thoradh an cigireacht.

·         Comhoibriú le eagraisí áitiúla, reachtúla, saorálach a mbaineann le forbairt páistí rémhscoile.

·         Árachas iomlán ar an Naíonra, agus é a úsdátú ar bhonn bliaintiúla, agus seiceáil rialto a dhéanamh chun sábháltacht an fearas a chinntiu. that all safety equipment is maintained and regularly serviced.

·         Cruinnithe Fóirne a éascu.

·         Cumarsáid éifeachtach le thuismitheoirí.

·         Earcaíocht a cómh-órdu, breithmheas agus traenáil a eagrú don bhforeann.

·         Coimeád taifeadaí suas chun data ar gach ball fóirne.

·         Bí cinnte go bhfuil doiciméadaí polasaithe a mbaineann le reachtaíocht fostaithe suas chun data agus le fáil do gac ball den fhoireann.

·         Bheith mar ceannaire cumasach maidir le páistí, fostaithe, i gcás éigeandála.

·         Coimeád Rundaíocht.

·         Coimeád Eochair don naíonra agus do geata na scoile.

·         Cloigh leis an gcóras dianbhreathnóireachta chun a bheith cinnte go bhfuil measúnú á dhéanamh ar forbairt gach aon páiste agus go dtabhairfí an tacaíocht oiriúnach dó/dí.

·         Tabhair gach tacaíocht to thuismitheoirí páistí le riachtannaisí speisialta. Déan aon tuairisc a bheadh ag teastáil ag na thuismitheoirí nó ag na proifisiúnaigh leighis.

Sonraíocht faoin bPearsa  (Person Specifications):

·         Cáilíocht: Fetac Leibhéal 7 (QQ1) i gCúram Linbh nó a coibhéis

·         Eolas, tuiscint, taithí d’oideachas réamhscoile (Íosmhéid – 2 bhliain)

·         Taithí i rolla Ceannaire Fórne.

·         Gaeilge labhartha & Gaeilge scríofa

·         Scileanna ríomhaireachta & eagraíochta

·         Neamhspleáchas: Bheith in ann oibriú go neamhspleách.

·         Cineáltas, freagrúlacht do riachtanaisí na bPáistí agus a gClainne.

·         Cumarsáid go h-éifeachtach.

·         Airgeadas: Inniúlacht ar cúrsaí airgeadais.

·         Imréiteach Gárda

·         Tiomantas do dheiseanna comhionnanach do leanaí, a gclainne agus baill fóirne.

·         Cumas dianbhreathnóireachta ar na bpáistí chun a fhorbairt a thacú.

Riachtanaisí (Requirements):

·         Fetac Leibhéal 7 – Cúram & Oideachas Linbh, nó a coibhéis.

·         Taithí: 2 bhliain, íosmhéid, i rolla ceannaire fóirne

·         Gaeilge labhartha & scríofa

·         Scileanna eagraíochta agus ríomhaireachta

Téarmaí & Coinníollacha (Terms and Conditions):

·         Post Buan, Lán Aimseartha.

·         Tuarastal: €28,000.

·         Dáta deiridh d’iarrataisí: Aoine, 08 Meithimh 2018.

·         Seol d’iarratas chuig:  bainisteoir.ntn@gmail.com

Folúntas: Stiúrthóir cúnta ag teastáil do Naíonra Bhóín Dé, Co. Chill Dara

Bealtaine 24, 2018

Folúntas: Stiúrthóir cúnta ag teastáil do Naíonra Bhóín Dé, Gaelscoil Chill Dara, An Currach, Co. Chill Dara

Riachtanais:

Cumas faoi leith ag obair le páistí óga.

Scileanna cumarsáide láidre.

Gaeilge líofa.

NFQ leibhéal 5 nó 6 i gCúram Leanaí

Seol litir iarratais chomh maith le CV agus ainmeacha beirt mholtórí chuig demwhite@eircom.net faoin Aoine 8 Meitheamh 2018.

Folúntas: Cúntóir Taighde i gColáiste na Tríonóide

Bealtaine 23, 2018

VACANCY: RESEARCH ASSISTANT

Start date: 1st September 2018

Salary: € 21,674 pro rata

Location: Trinity College Dublin

Department: Department of Clinical Speech and Language Studies

Research Status: Part Time (50%)

Duration: 6 months fixed-term

Details

Dr Francesca La Morgia is seeking an energetic and engaged research assistant to work on a

study on communication abilities in secondary schools students attending immersion education

through Irish and Gaelic. The Research Assistant will be involved in creating experimental

materials and collecting the data for the project. He/she will have good knowledge of Gaelic and

Irish and a good understanding of the secondary school curriculum in Ireland and Scotland. A

personalized training plan in the psychology of language will be designed for the Research

Assistant. The RA will be based at Trinity College Dublin.

The project

“New speakers moving dialogues” is a project funded by Foras na Gaelige and Bòrd Na Gàidhlig

under the Colmcille Funding Scheme.The main aim of project is to investigate communication

skills in young adults speakers of Irish and Gaelic who have been educated through the medium

of these languages. The project focuses on spoken communication and on the use of new media

for promoting communication. The project is coordinated by Dr. Francesca La Morgia in

collaboration with Dr Maria Garraffa (Heriot Watt University, Edinburgh).

Key duties and responsibilities

Preparing test materials in Irish and Gaelic, contacting participants, testing secondary school

students, coding data, assisting with data analysis, maintaining equipment, organizing meetings,

and assisting with grant management. Conduct literature and database searches. Maintain written

records of research results and progress. Contribute to the production of research reports and

publications and other dissemination activities.

Essential qualifications:

An undergraduate degree in an area of Social Sciences, including Psychology, Linguistics,

Education, or similar.

Essential experience includes:

 • Participant recruitment and retention;
 • Study administration (scheduling appointments, managing data packs and data entry, etc.);
 • Ability to plan and organise a research study and prioritise workload effectively;
 • Good organisational skills and attention to detail;
 • Good knowledge of both Irish and Gaelic.

Desirable qualifications:

Previous experience of testing adults;

Experience in dissemination activities including public engagement.

Travel

Travelling in Scotland and Ireland will be necessary for data collection.

How to apply

Please send your CV with a cover letter and the contact details of one referee.

Informal enquiries can be made to:

Dr Francesca La Morgia

Department of Clinical Speech and Language Studies

School of Linguistics, Speech and Communication Sciences

Trinity College Dublin

flamorgi@tcd.ie

https://www.tcd.ie/slscs/

ÉISTEACHTAÍ Á REÁCHTÁIL AG MEANGADH FÍBÍN IN ÓSTÁN AN MHUILINN I MBAILE BHUIRNE CHUN RÓIL LÁITHREORA A LÍONADH

Bealtaine 21, 2018

Ar mhaith leat a bheith ar an gcéad réalt nua teilifíse eile?

Tá tallann nua don scáileán á lorg ag Meangadh Fíbín le haghaidh sraith shiamsúil nua teilifíse dírithe ar leanaí réamhscoile. Tá ceathrar laithreoirí, meascán cailíní agus buachaillí óga ag teastáil uainn chun dul ar eachtraí spraíúla mórthimpeall na tíre. Tá daoine breá cainteach, muiníneach agus fuinniúil ag teastáil don ról.

Más buachaill nó cailín tú idir 6-12 bliain d’aois ba bhreá linn dá ndéanfá éisteacht dúinn. Roghnófar buachaill nó cailín amháin as na cúigí éagsúla sa tír. Tar chomh fada linn in Óstán An Muileann i mBaile Bhuirne tráthnóna Dé Máirt seo chugainn 22 Bealtaine ón 6:00-8:00 sa tráthnóna.

Reáchtáil Meangadh Fíbín éisteachtaí ag an Oireachtas i gCill Airne anuraith agus i gConamara le gairid agus d’éirigh go hiontach leo. Cuirfear fáilte roimh dhaoine óga le taithí asteoireachta ach níl sé riachtanach.

Bí i dteagmháil le Meangadh Fíbín le haghaidh tuilleadh eolais 091-505855/kathleen@fibinmedia.ie

Gach eolas ar www.fibinmedia.ie

The Breadwinner/An Saothraí

Bealtaine 15, 2018

Gallery_Desktop_5_website

Ón Stiúrthóir Nora Twomey agus stiúideo beochana Salúin Chartún (a chruthaigh Song of the Sea agus The Secret of Kells). Insíonn An Saothraí an scéal faoi Parvana, cailín óg 11 bliain d’aois atá ag fás aníos faoin Taliban san Afganastáin in 2001. Nuair a ghabhtar a hathair in éagóir, cuireann Parvana cruth buachalla uirthi féin le tacú lena teaghlach. Le buanseasmhacht neamheaglach, agus Parvana ag baint neart as na scéalta a d’inse a hathair di, ar deireadh cuireann sí a beatha féin i gcontúirt le fáil amach an bhfuil sé go fóill beo. Scéal corraitheach agus draíochtach é, is scéal tráthúil agus spreagúil é faoi chumhacht tharchéimnitheach na scéalta, agus a gcumas le muid a aontú le chéile agus a leigheas.

Beidh an scannán nua seo le feiceáil i bpictiúrlanna ón 25 Bealtaine 2018. Tá leagan Gaeilge den scannán ar fáil ach ní bheidh sé le feiceáil i ngach pictiúrlann ar an liosta thíos. Cuirfear an leagan Gaeilge ar siúl i gceantair faoi leith má léiritear suim ón bpobal nó ó scoileanna áitiúla. Is féidir le scoileanna é a chur in áirithe do ghrúpaí trí theagmháil a dhéanamh leis an bpictiúrlann. Breis eolais anseo.
Mar sin más maith libh an leagan Gaeilge den scannán a fheiceáil, ní mór glaoch a chur ar an bpictiúrlann leis an leagan Gaeilge a chur in áirithe do ghrúpa theaghlaigh, ranganna scoile, grúpa pobail srl…
Muna bhfuil an t-éileamh ann, ní bheadh an leagan Gaeilge le feiceáil i ngach pictiúrlann.
Pictiúrlanna a bheas ag léiriú an scannáin:
Baile Átha Cliath:
 • Irish Film Institute, 6 Eustace St, Temple Bar, D2 / Tel: 01 679 3477 / Web: ifi.ie
 • Light House Cinema, Smithfield, D7 / Tel: 01 8728006 / Web: lighthousecinema.ie
 • Cineworld Dublin, Parnell St, Rotunda, D1 / Tel: (0818) 304 204 / Web: cineworld.ie
 • Movies @ Dundrum, Sandyford Rd, Dundrum, D16 / Tel: 01 291 6802 / Web: movies-at.ie
 • Movies @ Swords, Pavilions, Swords, Co. Dublin / Tel: 01 870 3600 / Web: movies-at.ie
 • Omniplex Rathmines, 210 Rathmines Rd Lower, D6 / Tel: 01 497 5199 / Web: omniplex.ie
 • IMC Dun Laoghaire, George’s St Lwr, Dún Laoghaire, Co. Dublin / Tel: 01 230 1367 / Web: imccinemas.ie
 • IMC Tallaght, The Square, Tallaght, D24 / Tel: 01 404 3005 / Web: imccinemas.ie
 • IMC Santry, Omni Park, Old Airport Road, Whitehall, D9 / Tel 01 842 8822 / Web: imccinemas.ie
 • Vue, Fonthill Rd, Liffey Valley Park, Lucan, Co. Dublin / Tel: 1890 800 705 / Web: myvue.com

Timpeall na tíre:

 • Palas Galway,15 Merchants Rd Lower, Galway/ Tel: 091 394800 / Web: palas.ie
 • Eye Galway, Wellpark Retail Park, Wellpark, Co. Galway / Tel: 091 78 00 78 / Web: eyecinema.ie
 • IMC Galway, Galway Retail Park, Headford Rd, Galway / Tel: 091 566 771 / Web: imccinemas.ie
 • Omniplex Cork, Mahonpoint Shopping Centre, 1 Link Road, Mahon, Co. Cork / Tel: 0214972082 / Web: omniplex.ie
 • Gate Cork, North Main Street, Cork / Tel: 021 4279595 / Web: corkcinemas.com
 • Gate Midelton, Market Green, Midleton, Co. Cork / Tel: 021 4630066 / Web: corkcinemas.com
 • Gate Mallow, Market Square, Mallow, Cork / Tel: 022 53282 Web: corkcinemas.com
 • Omniplex Limerick, Crescent Shopping Centre, Dooradoyle Road, Limerick, / Tel: 353 61 305 020 / Web: omniplex.ie
 • Omniplex Sligo, Wine St, Abbeyquarter North, Sligo / Tel: 353 71 916 2651 / Web: omniplex.ie
 • Century Letterkenny, Leckview Lane Pearse Road, Oldtown, Letterkenny, Co. Donegal / Tel: 074-9121976 / Web centurycinemas.ie
 • IMC Kilkenny, Gaol Rd, Jamesgreen, Kilkenny City / Tel: 056 7723130 / Web: imccinemas.ie
 • Mayo Movieworld, Moneen, Castlebar, Co. Mayo / Tel: 094 902 7777 / Web: mayomovieworld.ie
 • Queens Film Theatre, 20 University Square, Belfast / Tel: 028 9097 1097 / Web: queensfilmtheatre.com
 • IMC Carlow, Fairgreen Shopping Centre, Barrack St, Carlow / Tel: 059 9137645 / Web: imccinemas.ie
 • IMC Dundalk, Carroll’s Village, The Long Walk, Townparks, Dundalk, Co. Louth / Tel: 042 932 0400 / Web: imccinemas.ie
 • SGC Dungarvan, High Street, Dungarvan, Co. Waterford / Tel: (058) 45796 / Web: sgcdungarvan.ie
 • Movies @ Gorey, Raheenagurren East, Courtown Rd, Raheenagurren East, Gorey, Co. Wexford / Tel: 053 948 9570 / Web: http://moviesatgorey.ie

Féile na Gaeilge

Bealtaine 11, 2018

Imeacht teaghlaigh saor in aisce i mBaile Átha Cliath

20 Bealtaine 2018

011813_FeÌ ile_na_Gaeilge_Image_Gaeilge LR

FOLÚNTAS: Riarthóir Oifige á Lorg ar an gCeathrú Rua

Bealtaine 11, 2018

Cuirfidh Europus fáilte roimh iarratais ar phost mar Riarthóir Oifige in oifig an chomhlachta ar an gCeathrú Rua, Co. na Gaillimhe.

Tréimhse saoire máithreachais (11 mí) atá i gceist.

Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine atá cáilithe go cuí a bhfuil togha na Gaeilge agus an Bhéarla scríofa agus labhartha acu.

Déanfar gearrliosta d’iarrthóirí a ghlaofar chun agallaimh.

Seol litir iarratais chomh maith le CV chuig eolas@europus.ie faoin Aoine an 18 Bealtaine 2018

https://tuairisc.ie/foluntais/foluntas-riarthoir-oifige-a-lorg/

Líofacht sa Ghaeilge á cheadú mar chritéir iontrála sna scoileanna lán-Ghaeilge sa Bhille Oideachais 2016

Bealtaine 10, 2018

Fáiltíonn Gaeloideachas roimh ráiteas an Aire Oideachais go bhfuil leasú le cur i bhfeidhm sa Bhille Iontrála Scoile a thabharfaidh cead do scoileanna lán-Ghaeilge tús áite a thabhairt do pháistí sna polasaithe iontrála a bhfuil líofacht aois-oiriúnach acu sa Ghaeilge, agus a thógann aon riachtanais speisialta oideachais ag an bpáiste san áireamh sa mheasúnú ar céard is líofacht aois-oiriúnach ann.  Baineann an foráil seo le scoileanna a bhfuil ró-éileamh orthu, sé sin 30% de bhunscoileanna agus 25% d’iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge.

Tá an foráil seo á cheadú mar aitheantas ar na dúshláin a bhíonn ann áit a fháil i scoil lán-Ghaeilge de bharr an éilimh mór atá orthu, nach bhfuil scoileanna in ann freastal air. Aithníonn an Rialtas nach bhfuil sé inmhianta i dtéarmaí beartais stáit nach bhfuil ceart uathoibríoch ag páistí leanúint ar aghaidh tríd na leibhéil ag fáil oideachais trí mheán na Gaeilge más sin a rogha.

Deir Bláthnaid ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach Gaeloideachas ina leith, “Aithnímid gur iarracht mhacánta atá ann ón Roinn agus ón Rialtas cosaint a thabhairt do pháistí le Gaeilge oideachas a fháil trí mheán na Gaeilge, bíodh is nach bhfuil sainiú déanta sa bhfoclaíocht ar cén leibhéal líofachta a bhfuiltear ag súil leis ó pháiste. Táimid an-bhuartha áfach nach bhfuil sé sainithe go mbeidh cosaint ann don pháiste atá á thógáil le Gaeilge.  Tacaíonn an eagraíocht le feachtas Cearta Oideachais gur ceart meicníocht cinnte a bheith ann chun an mionlach beag de chainteoirí dúchais a chosaint chun go bhfaighfidís oideachas ina t(h)eanga bhaile, agus beimid ag súil leis go mbeidh foráil ann sa reachtaíocht chuige sin.”

I gcomhthéacs éilimh Gaeloideachas go dáta go dtógfar na naíonraí san áireamh sa dréachtú Bille i dtéarmaí cosaint don teanga agus don tumoideachas, deir sí “aithnímid go bhféadfadh an foráil seo cosaint a thabhairt do pháistí a d’fhreastal ar naíonra chun go mbeidh deis acu tógáil ar na scileanna teanga a shealbhaigh siad agus iad ag aistriú go bunscoileanna lán-Ghaeilge. Táimid an-sásta go bhfuaireamar éisteacht ar sin.”

Aithnítear áfach go mbeidh dúshláin leis an gcur i bhfeidhm ag leibhéal na scoile sa mhéid is go bhfágfar faoi na scoileanna a mheas céard is leibhéal líofachta aois-oiriúnach. Deir Anna Ní Chartúir, Uachtarán Gaeloideachas, “níl sainiú déanta air go fóill, agus ní fios an ndéanfar. Agus muid ag tabhairt aghaidh ar an dúshlán seo, tá sé tábhachtach go mbreathnóimid ar na heiseamláir idirnáisiúnta mar a bhaineann le dea-chleachtas sna córais eile iontrála a thugann cosaint agus caomhnú don mhionteanga.”

CRÍOCH

Folúntais in Institiúid Oideachais Marino, Baile Átha Cliath

Bealtaine 9, 2018

Tá dhá phost le Gaeilge ar fáil in Institiúid Oideachais Marino, Baile Átha Cliath:

Léachtóir Cúnta/ Léachtóir le Gaeilge (Gramadach, Litríocht agus Labhairt na Gaeilge)

Oifigeach Margaíochta/ Oifigeach Gaeilge

Breis eolais anseo

COMHDHÁIL TAIGHDE UILE-OILEÁNDA AR AN TUMOIDEACHAS

Bealtaine 2, 2018

AN TUMOIDEACHAS: DEISEANNA AGUS DEA-CHLEACHTAIS

Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach     

18 – 19 Bealtaine 2018

CLÁRÚCHÁN AR SIÚL ANOIS AG www.tumoideachas.ie
Bhí an-rath ar an gcéad chomhdháil a reáchtáladh in 2015, agus beidh an Dara Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas ar siúl i gColáiste Mhuire gan Smál (CMgS) Dé hAoine an 18 Bealtaine agus Dé Sathairn an 19 Bealtaine.

Ag an ócáid dhá lá seo, cuirfear deiseanna ar fáil do thaighdeoirí agus d’oideoirí san oideachas lán-Ghaeilge agus sa tumoideachas idirnáisiúnta araon machnamh criticiúil a dhéanamh ar thaighde agus ar chleachtas i gcomhthéacs an tumoideachais agus an taighde sin a chomhroinnt. Soláthrófar deiseanna freisin leis na treochtaí nua i réimse síorathraitheach an tumoideachais a mhalartú agus a phlé.

Cuirfear 3 eochairaitheasc, 4 shiompóisiam, 25 phóstaer, agus 60 páipéar taighde i láthair san ócáid dhá lá seo ar thopaicí ábhartha amhail an Teagasc, an Fhoghlaim agus an Measúnú a nascadh le chéile; Féinmheastóireacht Scoile, Ceannaireacht agus Forbairt Oideoirí agus an Bealach a dhéanamh tríd an mBeartas agus an Nuálaíocht i bPobail Ilteangacha/Dhátheangacha.

Áirítear an tOllamh Laurent Cammarata, Ollamh Comhlach le hOideachas in Ollscoil Alberta, Ceanada, i measc na n‑eochairchainteoirí. Bhíodh an Dr Cammarata ina mhúinteoir teanga roimhe sin, agus tá sé ina oide múinteoirí anois le breis is cúig bliana déag. Tá sé ag obair faoi láthair i réimse an ullmhúcháin agus na forbartha gairmiúla leanúnaí do mhúinteoirí K-12 i suíomhanna tumoideachais Fraincise agus suíomhanna mionteanga francophone i gCeanada. Bíonn a chuid taighde dírithe ar an taithí a bhíonn ag múinteoirí ar theagasc ábharbhunaithe a chur i bhfeidhm i gcomhthéacsanna oideachais éagsúla agus ar na himpleachtaí d’oideachas múinteoirí agus don fhorbairt ghairmiúil. Pléifear an topaic sin go mion in eochairaitheasc an Ollaimh Cammarata ‘An lúb ar lár sa taighde ar an tumoideachas: Céard é féin agus cén fáth a bhfuil tábhacht leis?

Beidh an Dr Karen Ní Chlochasaigh, taighdeoir iardhochtúireachta ag Institiúid Oideachais OCBÁC agus ag an bhForas Taighde ar Oideachas, ag caint ag an gcomhdháil freisin. San eochairaitheasc a thabharfaidh sí uaithi, comhroinnfidh an Dr Ní Chlochasaigh torthaí ó staidéar iardhochtúireachta inar féachadh ar thionchar an tumoideachais ar ghnóthachtáil, dul chun cinn agus dearcthaí i scoileanna lán-Ghaeilge i gceantair faoi mhíbhuntáiste i bPoblacht na hÉireann (scoileanna DEIS). Féachfar ar cheisteanna móra a bhaineann le gnóthachtáil daltaí atá faoi mhíbhuntáiste ó thaobh cúlra de i scoileanna lán-Ghaeilge, na fadhbanna is mó a bhíonn le sárú acu, agus na tacaíochtaí atá ag teastáil uathu go géar.

Beidh páipéar á chur i láthair freisin ag an Ollamh David Lasagabaster, Ollscoil Thír na mBascach. Tá David Lasagabaster ina Ollamh le Teangeolaíocht Fheidhmeach agus tá baint aige le hoideachas múinteoirí sa Spáinn le roinnt blianta anois. Tá ailt foilsithe aige ar shealbhú an dara/tríú teanga, ar FCÁT (an Fhoghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teangacha), ar dhearcthaí agus inspreagadh, agus ar an ilteangachas. San eochairaitheasc a thabharfaidh sé uaidh, ‘Cláir thumoideachais mar thúsphointe le haghaidh an ilteangachais: taithí Thír na mBascach’, díreofar ar an aistriú ó churaclam aonteangach (Spáinnis) go curaclam ilteangach (Bascais, Spáinnis agus Béarla) agus ar na dúshláin a bhíonn i gceist leis an bpróiseas sin.

Beidh an Chomhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas – Deiseanna agus Dea-chleachtais ar siúl Dé hAoine an 18 Bealtaine agus Dé Sathairn an 19 Bealtaine i gColáiste Mhuire gan Smál. Sa chomhdháil idirnáisiúnta seo, tugtar le chéile eagraíochtaí agus institiúidí éagsúla mar chomhpháirtithe comhdhála, iad seo a leanas ina measc: Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach; An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta; Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí; Gaeloideachas; Foras na Gaeilge; agus Comhairle na Gaelscolaíochta.

Is féidir clárú anois ag www.tumoideachas.ie

Next Page »