Méid an Téacs

Folúntais in Institiúid Oideachais Marino, Baile Átha Cliath

Bealtaine 9, 2018

Tá dhá phost le Gaeilge ar fáil in Institiúid Oideachais Marino, Baile Átha Cliath:

Léachtóir Cúnta/ Léachtóir le Gaeilge (Gramadach, Litríocht agus Labhairt na Gaeilge)

Oifigeach Margaíochta/ Oifigeach Gaeilge

Breis eolais anseo