Méid an Téacs

An Tumoideachas – Sár-Oideachas

Samhain 14, 2006

An Tumoideachas – Sár-Oideachas

Cuirfidh an tAire Oideachais agus Eolaíochta, Mary Hanafin tús le Comhdháil Oideachais agus Bhliantúil GAELSCOILEANNA TEO., ar an Aoine an 17 Samhain 2006 ag 9.30r.n in Óstán an Glenroyal i Maigh Nuad, Co. Chill Dara.

In éineacht leis an Aire a bheas ann don bhfáiltiú ar maidin is cúis áthais dúinn freisin é go mbeidh an Coimisinéar Teanga, Seán Ó Cuirreáin ag oscailt na Comhdhála go hoifigiúil ag a 8i.n. an tráthnóna céanna.

Áirítear i measc na nAoíchainteoirí thar an tréimhse dhá lá, beidh an Dr. John Harris, údar na Tuarascála: An Ghaeilge sna Bunscoileanna: Treochtaí Náisiúnta Fadtéarmacha in Inniúlachtaí, a phléfidh torthaí a shaothair linn. Thar an dá lá pléfidh idir cleachtóirí agus saineolaithe sainceisteanna tábhachtacha ar an nGaeloideachas ón réamhscolaíocht ar aghaidh ach ag an mbunleibhéal agus an dara leibhéal ach go háirithe. Áirítear i measc na n-ábhar plé teanga agus tús na leitheoireachta sna naíonáin; forbairt agus pleanáil uile-scoile; cothú scoilphobail, an córas tumoideachais, buanú scoileanna, chomh maith le foinsí tacaíochta d’iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta.

Dar le Bláthnaid Ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach GAELSCOILEANNA TEO.,

"Tá an tumoideachas ar cheann de na mórthéamaí oideachais atá á plé go hidirnáisiúnta le tamall anuas. Tá an-áthas orainn an deis a bheith againn dea-chleachtais an chórais tumoideachais in Éirinn a phlé, ón teoiric go dtí an cleachtas i bhfóram oscailte. Beimid ag súil go mór le bualadh le múinteoirí, príomhoidí, tuismitheoirí, eagraíochtaí Gaeilge agus Oideachais thar an dá lá, agus cuirim fáilte fíorchaoin roimh chách."

Tiocfaidh an Chomhdháil Bhliantúil chun deiridh leis an gcríoch oifigiúil agus lón éadrom ina dhiaidh ar an Satharn.

Is í GAELSCOILEANNA TEO. eagraíocht chomhordaitheach na scoileanna lánGhaeilge. Cabhraíonn sí le tuismitheoirí agus le grúpaí áitiúla scoileanna nua a bhunú agus tacaíonn sí leis na scoileanna atá bunaithe cheana féin.

Clár na Comhdhála agus breis eolais: Seán Ó hAdhmaill, GAELSCOILEANNA TEO. 01-6398431

Críoch

Ballagh Mar Aoi-Bhreithimh Ar Chomórtas Deartha CNED / Gaelscoileanna TEO

Samhain 1, 2006

PREAS RÁITEAS 1.11.06 – LE FOILSIÚ LÁITHREACH

 

BALLAGH MAR AOI-BHREITHIMH AR CHOMÓRTAS DEARTHA CNED / GAELSCOILEANNA TEO.

 

Is cúis áthais é do GAELSCOILEANNA TEO. comhthionscnamh nua a fhógairt le CNED (NCAD). Beidh an t-ealaíontóir Robert Ballagh mar Aoi-Bhreithimh ar chomórtas deartha atá á reáchtáil ag GAELSCOILEANNA TEO. i gcomhpháirt le CNED ina roghnófar an dearadh is fearr do dhealbh bhuan a bheidh mar phríomh-dhuais don chomórtas tallainne idirscoile, Scléip! atá á reachtáil ag GAELSCOILEANNA TEO. do scoileanna lánGhaeilge ag an iarbhunleibhéal ar bhonn uile-oileánda.

Fógrófar torthaí an chomórtais ag ócáid cheiliúrtha sa choláiste féin ag 100 Sráid Thómais, Baile Átha Cliath 8 ag 6.30 ar an dara lá de Shamhain 2006.

 

Tugadh cuireadh do mhic léinn CNED páirt a ghlacadh sa chomórtas chun dealbh a dhearadh a bheidh á bronnadh ar oll-bhuaiteoir an chomórtais Scléip! Mí Aibreán 2007. Roghnóidh an painéal de chúigear bhreithimh, an t-ealaíontóir cáiliúil Robert Ballagh ina measc, an dearadh is fearr agus bronnfar duais de €3000 ar an mbuaiteoir, a chlúdóidh costas deartha na deilbhe.

Is í GAELSCOILEANNA TEO. an eagraíocht comhordaitheach do na scoileanna lánGhaeilge. Cabhraíonn sí le tuismitheoirí agus grúpaí áitiúla scoileanna nua a bhunú agus tacaíonn sí leis na scoileanna atá bunaithe cheana féin. Tá 163 bunscoil agus 38 iar-bhunscoil ag cur oideachais lánGhaeilge ar fáil lasmuigh den Ghaeltacht faoi láthair.

 

Tuilleadh eolais: Seán Ó hAdhmaill

01-6398430

www.gaelscoileanna.ie