Méid an Téacs

Na Naíonraí Gaelacha

Na Naíonraí GaelachaIs eagras deonach neamhspleách é Na Naíonraí Gaelacha (NNG) a bunaíodh i 1974 do Stiúrthóirí Naíonra. Eagraíonn Na Naíonraí Gaelacha ‘Lá Náisiúnta na Naíonraí’ i rith mhí na Bealtaine gach bliain.

Comhdháil Bhliantúil

Reáchtáiltear Comhdháil Bhliantúil Na Naíonraí Gaelacha gach bliain i mí Dheireadh Fómhair agus bíonn léachtaí agus seimineáir spéisiúla ar siúl. Bhí Comhdháil 2015 ar siúl ar an 2 agus 3 Samhain i mBaile Átha Luain. Beidh Comhdháil agus Cruinniú Cinn Bhliana 2016 ar siúl ar an 7 agus 8 Deireadh Fómhair sa Kilmurray Lodge, Luimneach. 

Ballraíocht

Ofrálann Na Naíonraí Gaelacha ballraíocht do naíonraí lasmuigh den Ghaeltacht. Seoltar foirmeacha ballraíochta amach chuig na naíonraí le linn an tsamhraidh gach bliain. Má tá suim agat bheith ag obair leis Na Naíonraí Gaelacha go deonach nó má tá eolas sa bhreis uait maidir le ballraíocht, déan teagmháil leo ar nanaionraigaelacha@gmail.com, 087 1339431 nó ar Facebook.

Is féidir an fhoirm bhallraíochta a íoslódáil anseo: Foirm Bhallraíochta NNG 2015-16

Acmhainní

Is féidir na hacmhainní Maidin sa Naíonra, Amhráin do Pháistí agus BunGhaeilge do Thuismitheoirí, foilsithe ag Na Naíonraí Gaelacha, a cheannach ach teagmháil a dhéanamh le hÁis (ais@forasnagaeilge.ie) nó le Glór na nGael (feargal@glornangael.ie).

Coiste

Cathaoirleach: Gráinne Uí Mhaolagáin (086 3165093)

Rúnaí: Maeve Uí Fhaoláin

Cisteoir: Eilís Mhic an Iascaire (087 2852306)

Baill an Choiste:

  • Eibhlín Nic Pharthaláin (085 7368992)
  • Máire Uí Bhriain (086 3233779)
  • Cherrie Uí Bhroin (086 8424338)
  • Máire Ní Choileáin
  • Deirdre Ní Chuilinn
  • Ciara Ní Mhaolagáin