Méid an Téacs

Tionól Forbartha

Beidh Tionól Forbartha Gaeloideachas i bpáirt le COGG ar siúl i nGaillimh i mbliana. Beidh an t-imeacht ar siúl in Óstán an Clayton, Baile an Bhriotaigh, ar an Aoine 16ú Samhain 2018.

Breis eolais ag teacht go luath.

Taisteal

Tá Óstán an Clayton suite cúpla nóiméad lasmuigh de chathair na Gaillimhe ar Sheanbhóthar Mhuine Mheá. Tá an t-óstán suite achar gairid ón Mótarbhealach M6 agus is féidir teacht air go héasca ó Bhaile Átha Cliath, Luimneach, Corcaigh agus go leor áiteanna eile. Tá an t-óstán suite 50 nóiméad ó Aerfort na Sionainne. Faigh treoracha anseo.

Tá seirbhís rialta traenach ar fáil ó Bhaile Átha Cliath agus ó Luimneach go Gaillimh – le naisc ann le Corcaigh agus Trá Lí. Tá na cláir ama le fáil anseo:

Baile Átha Cliath go Gaillimh

Luimneach go Gaillimh

Tá seirbhís bhus go Gaillimh ó na comhlachtaí seo Go Bus, City Link agus Bus Éireann

 

Tá ábhar na gceardlann ó na comhdhálacha a bhí againn go dtí seo ar fáil thíos:

Más mian leat aiseolas a thabhairt ar na comhdhálacha a bhí ann cheana nó moladh a dhéanamh maidir leis an gcomhdháil don bhliain seo, d’fháilteodh muid roimhe ach ríomhphost a sheoladh chuig ciara@gaelscoileanna.ie