Méid an Téacs

Tionól Forbartha

Póstaer Tionól 2017

Clárúchán

 • €75 an duine (Scoileanna le ballraíocht)
 • €100 (Scoileanna gan bhallraíocht/Ionadaithe ó institiúidí agus eagraíochtaí eile)
 • Triúir ón scoil chéanna ag freastal = ceathrú duine saor in aisce
 • Mic léinn lánaimseartha: €50 an duine

Tá lón, sólaistí agus mórbhéile an tionóil san áireamh sna táillí thuas.

cláraigh 2

 

Clár

Tá clár Thionól Forbartha 2017 ar fáil anseo. Tá muid ag súil go mór leis an ócáid.

Tá eolas maidir leis na cainteanna agus ceardlanna don bhunleibhéal agus don iar-bhunleibhéal le fáil ag na naisc thíos:

Ceardlanna don Bhunleibhéal

Ceardlanna don Iar-bhunleibhéal

Ionadaíocht

Tá ionadaíocht ar fáil do Thionól Forbartha 2017 arís i mbliana. Is féidir le scoileanna cur isteach ar ionadaíocht do mhúinteoir amháin freastal ar an Tionól Forbartha tríd an gcóras OLCS.  Anuas air sin, tá ionadaíocht ar fáil d’aon phríomhoidí atá ag teagasc ach teagmháil a dhéanamh le COGG (01 6340831 nó eolas@cogg.ie ) le breis eolais agus na foirmeacha cuí a fháil.

Siamsaíocht

Tá lúcháir an domhain orainn le fógairt go mbeidh an banna iomráiteach Seo Linn ag seinm ag an Tionól oíche Aoine agus tá muid cinnte de go gcuirfeadh an banna go mór le hatmaisféar agus spiorad na hócáide i ndiaidh na gceardlann agus léachtaí ar fad.

Taisteal

Tá an t-óstán Mullingar Park suite taobh amuigh den Mhuileann gCearr, Co. na hIarmhí, achar gearr ó bhealach amach a 15 ar an N4, an bóthar idir Baile Átha Cliath agus Sligeach. Cliceáil anseo do threoracha chuig an óstán.

Stopann an traein ó Bhaile Átha Cliath go Sligeach sa Mhuileann gCearr. Tá an clár ama le fáil anseo.

Stopann Bus Éireann (Baile Átha Cliath & An Longfort) sa Mhuileann gCearr. Tá an clár ama le fáil anseo.

Lóistín

Tá ráta speisialta ar fáil do rannpháirtithe na Comhdhála. Chun leas a bhaint as an ráta seo, úsáid an cód GAEL17. Is féidir an lóistín a chur in áirithe trí shuíomh an óstáin anseo agus an cód a chur isteach nó glaoigh ar 044-9337500

Rátaí:
€89 in aghaidh an duine do sheomra singil
€69 in aghaidh an duine i seomra dúbailte

Roghanna eile lóistín:

 • Marlinstown Court (béal dorais leis an óstán) 044-9340053
 • McCormacks Farmhouse 044-9341483
 • Turnpike Lodge 044-9344913
 • Avondale, Bóthar Bhaile Átha Cliath 044-9348814
 • Glenmore House, Bóthar Bhaile Átha Cliath 044-9348905
 • Moorland, Bóthar Bhaile Átha Cliath 044-9340905
 • Novara, Bóthar Bhaile Átha Cliath 044-9335209
 • Petitswood House 044-9348397
 • Prospect B&B 044-9331867
 • Roselare House 087-2134956
 • Tara House B&B 044-9343119
 • Woodside, Bóthar Bhaile Átha Cliath 044-9341636

Seastáin

Eolas do na Seastáin – Info for Exhibitors

Comhdhálacha roimhe seo

Tá ábhar na gceardlann ó na comhdhálacha a bhí againn go dtí seo ar fáil thíos:

Más mian leat aiseolas a thabhairt ar na comhdhálacha a bhí ann cheana nó moladh a dhéanamh maidir leis an gcomhdháil don bhliain seo, d’fháilteodh muid roimhe ach ríomhphost a sheoladh chuig ciara@gaelscoileanna.ie