Méid an Téacs

Tionól Forbartha

Póstaer Tionól 2017

Clárúchán

Ráta Mochóirí: Tapaigh an Deis! Ráta Speisialta Mochóirí ar fáil anois go 22 Meán Fómhair!

 • €60 (Scoileanna le ballraíocht) (Aibreán – Lúnasa 2017)
 • €85 (Scoileanna gan bhallraíocht/Ionadaithe ó institiúidí agus eagraíochtaí eile)

cláraigh 2

Gnáth-tháille:

 • €75 an duine (Scoileanna le ballraíocht)
 • €100 (Scoileanna gan bhallraíocht/Ionadaithe ó institiúidí agus eagraíochtaí eile)
 • triúir ón scoil chéanna ag freastal = ceathrú duine saor in aisce

Lascaine do Mhic Léinn:

 • Mic léinn lánaimseartha: €50 an duine

Tá lón, sólaistí agus mórbhéile an tionóil san áireamh sna táillí thuas.

Taisteal

Tá an t-óstán Mullingar Park suite taobh amuigh den Mhuileann gCearr, Co. na hIarmhí, achar gearr ó bhealach amach a 15 ar an N4, an bóthar idir Baile Átha Cliath agus Sligeach. Cliceáil anseo do threoracha chuig an óstán.

Stopann an traein ó Bhaile Átha Cliath go Sligeach sa Mhuileann gCearr. Tá an clár ama le fáil anseo.

Stopann Bus Éireann (Baile Átha Cliath & An Longfort) sa Mhuileann gCearr. Tá an clár ama le fáil anseo.

Lóistín

Tá ráta speisialta ar fáil do rannpháirtithe na Comhdhála. Chun leas a bhaint as an ráta seo, úsáid an cód GAEL17. Is féidir an lóistín a chur in áirithe trí shuíomh an óstáin anseo agus an cód a chur isteach nó glaoigh ar 044-9337500

Rátaí:
€89 in aghaidh an duine do sheomra singil
€69 in aghaidh an duine i seomra dúbailte

Roghanna eile lóistín:

 • Marlinstown Court (béal dorais leis an óstán) 044-9340053
 • McCormacks Farmhouse 044-9341483
 • Turnpike Lodge 044-9344913
 • Avondale, Bóthar Bhaile Átha Cliath 044-9348814
 • Glenmore House, Bóthar Bhaile Átha Cliath 044-9348905
 • Moorland, Bóthar Bhaile Átha Cliath 044-9340905
 • Novara, Bóthar Bhaile Átha Cliath 044-9335209
 • Petitswood House 044-9348397
 • Prospect B&B 044-9331867
 • Roselare House 087-2134956
 • Tara House B&B 044-9343119
 • Woodside, Bóthar Bhaile Átha Cliath 044-9341636

Clár

Foilseofar an clár iomlán anseo go luath. Idir an dá linn, tá eolas maidir leis na cainteanna agus ceardlanna iniata sa litir a scaipeadh ar na scoileanna: Litir le heolas maidir le clár an Tionóil 01.09.2017 (PDF)

Siamsaíocht

Tá lúcháir an domhain orainn le fógairt go mbeidh an banna iomráiteach Seo Linn ag seinm ag an Tionól oíche Aoine agus tá muid cinnte de go gcuirfeadh an banna go mór le hatmaisféar agus spiorad na hócáide i ndiaidh na gceardlann agus léachtaí ar fad.

Seastáin

Breis eolais le teacht

Comhdhálacha roimhe seo

Tá ábhar na gceardlann ó na comhdhálacha a bhí againn go dtí seo ar fáil thíos:

Más mian leat aiseolas a thabhairt ar na comhdhálacha a bhí ann cheana nó moladh a dhéanamh maidir leis an gcomhdháil don bhliain seo, fáilteoimis roimhe ach ríomhphost a sheoladh chuig ciara@gaelscoileanna.ie