Méid an Téacs

Comhdháil 2015

Gabhaimid buíochas le gach éinne a ghlac páirt i Comhdháil Oideachais 2015 sa Sheraton, Baile Átha Luain ar an 20 agus 21 Samhain. Cuirfear ábhar na gceardlann ar fáil anseo go luath. Tá grianghraif ó mhaidin Aoine le feiceáil anseo: Gailearaí Póstaer A3

Nótaí Ceardlainne:

An t-oideachas lán-Ghaeilge: buanna agus dúshláin, comhthéacs na Gaeltachta agus lasmuigh di
An tOllamh Muiris Ó Laoire

Matapas: Straitéisí don mhatamaitic ó mheabhair
Seosamh Mac Con Iomaire & Majella Mhic Cionnaith

Córas CLIL a úsáid le caighdeán Gaeilge sna hiarbhunscoileanna a fheabhsú PDF FCÁT
Carmel Nic Eoin

Comóradh 1916 a chur chun cinn sa scoil lán-Ghaeilge/Gaeltachta PDF Comóradh 1916
Feargal Ó Coigligh

Mí-úsáid na meán sóisialta i scoileanna
Sorcha Nic an Taoirsigh

Clár ionduchtaithe do mhúinteoirí (Droichead) – uasdátú ar an gclár go dtí seo do scoileanna lán-Ghaeilge/ Gaeltachta         PDF NIPT Droichead
Máirín Ní Chéileachair

‘Bain Sup as’ – cruinneas na Gaeilge i measc daltaí bunscoile PDF Bain Súp As
Aisling Ní Dhíorbháin

An Curaclam nua Comhtháite Teanga
Deirdre Murphy

Cruthú ábhar teagaisc ilmheánach sa seomra ranga: Ag baint úsáide as ‘iPad’ san éarnáil Ghaeloideachais ag an mbun agus dara leibhéal
Seán Ó Grádaigh

Conas caighdeán agus cáilíochtaí in earnáil an oideachais lán-Ghaeilge agus Gaeltachta a dheimhniú
Joe Mac Donnacha

Eolas faoin Lárionad Ceannaireacht Scoile
Anna-Mai Ní Ruanaigh & Máire Ní Bhróithe

Forbairt Phobail an Naíonra
Mait Ó Brádaigh

Ceardlann puipéadóireachta do na luathbhlianta
Dowtcha Puppets

Deá-chleachtas riachtanais oideachais speisialta sa bhunscoil lán-Ghaeilge, aonad uathachais san áireamh
Ríona Ní Shúilleabháin & Clodagh Ní Mhaoilchiaráin

Áiseanna teagaisc d’iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge/ Gaeltachta
Muireann Ní Mhóráin

An Ghaelbhratach do na scoileanna Gaeltachta/ lán-Ghaeilge PDF Gaelbhratach
Siún Ní Shé & Andrea Ní Fhaoláin

Síomón agus a Chairde
Katie Conneely

Taighde ar leanúnachas ón mbunscoil go dtí an iarbhunscoil lán-Ghaeilge
Laoise Ní Thuairisc & Pádraig Ó Duibhir