Méid an Téacs

Teagmháil

Gaelscoileanna Teo.
Halla Naomh Pádraig,
Institiúid Oideachais Marino,
Ascaill Uí Ghríofa,
Baile Átha Cliath 9.

Guthán: +353 (0)1 8535195
Faics: +353 (0)1 8535119
Rphost: oifig@gaelscoileanna.ie

Suíomh na hoifige ar Google Maps

Sonraí na Foirne

Ardfheidhmeannach: Bláthnaid ní Ghréacháin

blathnaid@gaelscoileanna.ie

 • Pleanáil straitéiseach na heagraíochta
 • Forbairt pholasaithe
 • Bainistíocht ar obair agus foireann na heagraíochta
 • Abhcóideacht
 • Caidreamh poiblí agus na meáin
Bláthnaid ní Ghréacháin

Leas-Ardfheidhmeannach: Nóra Ní Loingsigh

nora@gaelscoileanna.ie

 • Forbairt ghairmiúil scoileanna
 • Acmhainní corparáideacha agus foirne
 • An Chomhdháil Oideachais agus Cruinniú Chinn Bhliana
 • Ceisteanna cóiríochta
 • Comhoibriú le páirtnéirí idirnáisiúnta
Nóra Ní Loingsigh

Oifigeach Sinsearach Polasaí & Forbartha: Clare Spáinneach

clare@gaelscoileanna.ie | 01 8535193 | 087 9724020

 • Pleanáil i dtaobh soláthar forais tumoideachais, pleanáil straitéiseach don aistriú idir na leibhéil
 • Forbairt ghairmiúil naíonraí
 • Forbairt pholasaithe, scéimeanna agus seirbhísí tacaíochta
 • Forbairt www.gaelscoileanna.ie
 • Forbairt ábhar bolscaireachta
Clare Spáinneach
Oifigeach Forbartha: Ciara Ní Bhroin

ciara@gaelscoileanna.ie | 01 8057736 | 087 6281967

 • Comhairle, tacaíocht agus cúnamh do choistí bunaithe
 • Cuairteanna naíonra agus scoile
 • Seirbhísí eolais
 • Cothabháil www.gaelscoileanna.ie
 • Na meáin shóisialta
Ciara
Oifigeach Forbartha: Katie Ní Riain

katie@gaelscoileanna.ie | 01 8057731 | 087 9731042

 • Comhairle, tacaíocht agus cúnamh do choistí bunaithe
 • Cuairteanna naíonra agus scoile
 • Seirbhísí eolais
 • Cothabháil www.gaelscoileanna.ie
 • Seirbhís nuachta www.gaelscoileanna.ie
k
Oifigeach Eolais & Airgeadais: Sandra Uí Chléirigh

sandra@gaelscoileanna.ie | 01 8535194

 • Riarachán agus tuairisciú ar airgeadais
 • Le Chéile Trí Ghaeilge
 • Scéim Tacaíochta Teanga do Stiúrthóirí Naíonra
 • Seastáin eolais ag ócáidí phoiblí
Don suíomh
Feidhmeannach Oifige: Jill Mc Mahon

oifig@gaelscoileanna.ie | 01 8535195

 • Fáilteoir gutháin, riaracháin ar oifig@gaelscoileanna.ie
 • Ballraíocht
 • Staitisticí
 • Nuachtlitir
 • Bunachair eolais
Oifigeach Forbartha don Ghaeltacht: Peigí Ní Chonghaile

peigigaelscoil@gmail.com | 087 9452452

 • Comhairle, tacaíocht agus cúnamh do choistí bunaithe
 • Cuairteanna ar scoileanna Gaeltachta
 • Seirbhísí eolais
Peigí Ní Chongaile
Oifigeach Forbartha don Ghaeltacht: Niamh de Búrca 

niamhgaelscoileanna@gmail.com  | 087 9155114

 • Comhairle, tacaíocht agus cúnamh do choistí bunaithe
 • Cuairteanna ar scoileanna Gaeltachta
 • Seirbhísí eolais
 Grianghraf-Niamh