Méid an Téacs

Acmhainní (Iarbhunscoileanna)

Acmhainní don Seomra Ranga

An Ghaeilge:

Sonraíocht Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí Scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge (T1)

Capall Cogaidh (Litríocht) Aistriúchán ar War Horse le Michael Murpurgo (CCEA)

Eolaíocht: Tábla Peiriadach na nDúl

Gairmthreoir: Do Ghairm le Gaeilge (GradIreland & Foras na Gaeilge)

Innealtóireacht: Gairmeacha san Innealtóireacht a Iniúchadh

Mata: 

Ríomhfhoclóir Matamaitice (CCEA)

Taca le Mata: Bileoga oibre le tacú le teagasc na Matamaitice (CCEA)

Luach Airgead, Déan Mata (CCEA)

TEG: Eolas maidir le TEG d’iarbhunscoileanna

Clár Frithbhulaíochta i nGaeilge

Tá an clár seo an-oiriúnach do dhaltaí an Teastais Shóisireagh. Baintear usáid as físeanna, idirphlé, leabhair oibre, ról ghlacadh agus féin mheas.

Aonad 1: Cad is bulaíocht ann?
Aonad 2: An bulaíocht í?
Aonad 3: Cibearbhulaíocht
Aonad 4: Breathnóirí
Aonad 5: Conas dul i gcomhairle duine eile
Aonad 6: Socrú /conradh ranga

Is féidir teacht ar an gclár anseo.

Acmhainní don Bhord Bainistíochta

Chuir an JMB (Joint Managerial Body) an físeán seo le chéile do na boird bainistíochta i gcoitinne (bun & iarbhunscoil). Tá sé i mBéarla ach d’fhéadfadh sé bheith úsáideach do na boird bainistíochta.