Méid an Téacs

Fóraim

Is ar Facebook atá na fóraim ag Gaelscoileanna Teo. Tá grúpaí sainspéise cruthaithe againn le comhroinnt eolais agus plé a éascú san earnáil, agus tá fáilte roimh chách bheith rannpháirteach iontu. Má tá moladh ar bith agat maidir leo, déan teagmháil le Ciara ar ciara@gaelscoileanna.ie.


Scéalta na hEarnála

Grúpaí sainspéise

Feachtais reatha

Eolas Tábhachtach

Ar ghrúpaí atá cruthaithe ag Gaelscoileanna Teo., is mian linn cumarsáid agus plé a spreagadh idir daoine le chéile. Is le baill an ghrúpa amháin gach tuairim agus dearcadh pearsanta a léirítear ar an ngrúpa Facebook seo, áfach. Ní gá gurb ionann iad seo agus dearcadh Gaelscoileanna Teo. Tá gach ball den ghrúpa freagrach go pearsanta iad féin as an ábhar a roinneann siad ar an ngrúpa seo agus níl Gaelscoileanna Teo. freagrach dá bharr as cruinneas nó iontaofacht an eolais a roinneann páirtithe seachtracha.

Táthar ag súil go mbeidh go ndéanfaidh baill an ghrúpa cumarsáid le chéile i mbealach múinte proifisiúnta a léiríonn meas ar a chéile. Coinnítear súil ar an ngrúpa seo ag baill foirne Gaelscoileanna Teo. ar bhonn rialta agus bainfear aon phostáil a mheastar atá mí-oiriúnach láithreach. Áirítear ina measc seo:

  • tráchtaireacht atá maslach nó ionsaitheach
  • tráchtaireacht atá in aghaidh an dlí, gáirsiúil, clúmhillteach, bagrach, ciapach, gránna, nimhneach nó náireach d’aon duine nó d’aon aonán faoi leith
  • fógraíocht tríú páirtí
  • turscar

Ar mhaithe le do shábháilteacht phearsanta féin, molann muid go láidir nach roinntear do chuid sonraí teagmhála nó aon eolas pearsanta i bpóstálacha ar bith.