Méid an Téacs

Páirtnéireachtaí Idirnáisiúnta

Tabharfaidh Erasmus+ deis do níos mó ná ceithre mhilliúin de mhuintir na hEorpa dul thar lear le staidéar a dhéanamh, oiliúint a fháil, taithí oibre a fháil agus obair dheonach a dhéanamh. Le dul i ngleic leis an nganntanas scileanna atá san Eoraip faoi láthair, tabharfaidh Erasmus+ tacaíocht do chomhpháirtíochtaí idirnáisiúnta idir eagraíochtaí agus institiúidí oideachais, oiliúna agus óige, ar mhaithe le comhoibriú a chur chun cinn agus saoil an oideachais agus na hoibre a tharraingt le chéile. Tacóidh sé chomh maith le hiarrachtaí náisiúnta le córais oideachais, oiliúna agus óige a nuachóiriú.

Tá tuilleadh eolais maidir le Erasmus+ ar fáil anseo.

Tá cáipéisí a bhaineann leis an bpróiseas thíos:

Tá roinnt de na scoileanna lán-Ghaeilge i mbun páirtnéireachtaí idirnáisiúnta cheana féin, Gaelscoil Mhuscraí ina measc. Is féidir tuairisc ar a gcuid oibre a léamh anseo!

GM2